0
0
0
s2smodern

De afgelopen weken viel behoorlijk wat regen en in sommige gemeenten stonden straten blank na hoosbuien. Maar daarmee is volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling nog geen eind gekomen aan de droogte. De LCW blijft dan ook opgeschaald in niveau 1 van dreigend watertekort.

Het neerslagtekort in ons land was twee weken geleden gemiddeld 164 millimeter en is op dit moment 166 millimeter. Kortom, de situatie is vrijwel hetzelfde. Door de regen van de afgelopen dagen daalde het tekort iets, maar het KNMI verwacht in de komende vijftien dagen weer een toename naar 191 millimeter. Dat komt natuurlijk mede door de huidige hete en droge dagen. Vanaf het weekend wordt regen voorspeld, maar het is nog zeer de vraag wanneer precies en hoeveel.

De droogte blijft dus voortduren, constateert de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling in de zevende droogtemonitor van 2020. “Het neerslagtekort is nog altijd groot en regionaal zijn de grondwaterstanden nog steeds laag. De LCW blijft daarom opgeschaald in Niveau 1 ‘dreigend watertekort’.”

Waterbeheer op orde
Volgens de commissie is het waterbeheer momenteel op orde. Op diverse plaatsen is er extra aanvoer van water om aan de watervraag voor landbouw en natuur te voldoen en om waterkwaliteitsproblemen – onder andere interne verzilting in de polders – tegen te gaan.

De waterschappen in het oosten en zuiden hebben onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld. Op enkele locaties in de buurt van Natura 2000-gebieden is ook onttrekken uit grondwater niet toegestaan. In het westen en noorden inspecteren waterschappen uit voorzorg droogtegevoelige kaden.

Op sommige plekken beregening
Landbouw en natuur hadden baat gehad bij de neerslag. Er waren wel grote regionale verschillen. De LCW merkt op dat voor sommige broedende weidevogels en landbouwgewassen de regen te laat kwam. De commissie wijst verder op het vooruitzicht dat het neerslagtekort en de temperatuur in de komende week oplopen. “Op sommige plaatsen wordt daarom weer beregend of voorbereidingen hiervoor getroffen, omdat de waterbehoefte in deze fase van de groei van veel akkerbouwgewassen toeneemt.”

Bij de drinkwaterproductie zijn er geen knelpunten. “De verwachting is dat de watervraag door het mooie weer gaat stijgen. De sector roept gebruikers dan ook op om bewust om te gaan met drinkwater.”

Stijgende watertemperatuur in rivieren
De watertemperatuur in de Rijn en Maas stijgt in de komende dagen naar verwachting tot boven de 23 graden. De LCW schrijft over de afvoeren van Rijn en Maas hetzelfde als in eerdere droogtemonitoren: deze zijn voldoende om aan de watervraag te voldoen. De Maasafvoer bij Sint Pieter is ongeveer 55 kubieke meter per seconde.

Wat betreft de Rijn bij Lobith is er sprake van een jojo-beweging: van een zeer lage afvoer twee weken geleden naar bijna 2.000 kubieke meter per seconde afgelopen zondag en nu weer een langzame daling. Begin juli wordt rond 1.350 kubieke meter per seconde verwacht. “Voor de Rijn is de kans zeer klein dat de Lobith-afvoer langdurig onder het LCW-criterium van juni (1.300 m3/s) en juli (1.200 m3/s) komt.”

Voorzichtig herstel grondwaterstanden
Dat het deze maand af en toe flink regende, heeft volgens de LCW geleid tot een voorzichtig herstel van de grondwaterstanden. Dit geldt ook voor Oost- en Zuid-Nederland. Maar op de hoge gronden zijn de standen nog altijd lager dan normaal.

De recent gelanceerde droogtemonitor van het ingenieursbureau Wareco geeft een gedetailleerder beeld van de grondwaterstanden. Deze monitor bevat een analyse van de wekelijks gemeten grondwaterstanden van ongeveer twintigduizend freatische peilbuizen. Afgelopen vrijdag presenteerde Wareco de laatste stand van zaken. De algemene conclusie komt overeen met die van de LCW: de neerslag biedt enig soelaas, maar de droogte houdt aan.

Vertraagde reactie op zandgronden
Het effect van de regen van de afgelopen weken verschilt per deel van Nederland. In de meeste westelijke gemeenten stijgen de grondwaterstanden met gemiddeld circa een centimeter per dag. De klei- en veenbodems zorgen hier voor minder berging in de bodem, waardoor standen sneller reageren op de gevallen neerslag. Dit ligt anders in de oostelijke en zuidelijke gemeenten. Hier dalen grondwaterstanden nog met zo’n halve centimeter per dag. De grotere bergingscapaciteit van de zandbodems zorgt voor een vertraagde en gedempte reactie op neerslag.

De grondwaterstanden op de hoge zandgronden zijn op het ogenblik gemiddeld 20 centimeter lager dan in dezelfde periode in 2018. Dit heeft volgens Wareco alles te maken met het onderscheid in neerslagtekort tussen beide jaren; het tekort is nu een stuk hoger. In het lage deel van het land is er nauwelijks een verschil te constateren.

 

Kaart van neerslagtekort 24 6 2020

 

MEER INFORMATIE
Droogtemonitoren LCW in 2020
H2O-bericht over droogtemonitor 10 juni
Wareco over huidige grondwaterstanden
Droogtemonitor van Wareco
H2O-bericht over deze droogtemonitor
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil een proefinstallatie bouwen waarmee 700 m3/u effluent van de RWZI Wervershoof wordt behandeld met ozon. De proefinstallatie is onderdeel van het project Ge(O)zond Water met als doel een circulaire waterketen te realiseren, met grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik, onder meer in landbouw en industrie
Door de oxidatie met ozon worden medicijnresten uit het effluent verwijderd. In de proefinstallatie is een innovatieve lijn voorzien met een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon, een technologie van het Duitse bedrijf Up2e!
Deze technologie wordt momenteel nader getest in een pilot op RWZI Wervershoof. De pilot kan maximaal 10 m3/u water behandelen en max. 180 g O3/u doseren. De testen zijn in week 35 gestart en lopen tot en met week 45.
HHNK geeft geïnteresseerden van waterschappen en drinkwaterbedrijven de gelegenheid om de pilot installatie te bezoeken en kennis te nemen van het werkingsprincipe van deze technologie en van het project Ge(O)zond Water. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met: Ronald Koolen, r.koolen@hhnk.nl.
Van harte gefeliciteerd. Delen van deze ervaringen en kennis is essentieel.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.