0
0
0
s2smodern

De afgelopen weken viel behoorlijk wat regen en in sommige gemeenten stonden straten blank na hoosbuien. Maar daarmee is volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling nog geen eind gekomen aan de droogte. De LCW blijft dan ook opgeschaald in niveau 1 van dreigend watertekort.

Het neerslagtekort in ons land was twee weken geleden gemiddeld 164 millimeter en is op dit moment 166 millimeter. Kortom, de situatie is vrijwel hetzelfde. Door de regen van de afgelopen dagen daalde het tekort iets, maar het KNMI verwacht in de komende vijftien dagen weer een toename naar 191 millimeter. Dat komt natuurlijk mede door de huidige hete en droge dagen. Vanaf het weekend wordt regen voorspeld, maar het is nog zeer de vraag wanneer precies en hoeveel.

De droogte blijft dus voortduren, constateert de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling in de zevende droogtemonitor van 2020. “Het neerslagtekort is nog altijd groot en regionaal zijn de grondwaterstanden nog steeds laag. De LCW blijft daarom opgeschaald in Niveau 1 ‘dreigend watertekort’.”

Waterbeheer op orde
Volgens de commissie is het waterbeheer momenteel op orde. Op diverse plaatsen is er extra aanvoer van water om aan de watervraag voor landbouw en natuur te voldoen en om waterkwaliteitsproblemen – onder andere interne verzilting in de polders – tegen te gaan.

De waterschappen in het oosten en zuiden hebben onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld. Op enkele locaties in de buurt van Natura 2000-gebieden is ook onttrekken uit grondwater niet toegestaan. In het westen en noorden inspecteren waterschappen uit voorzorg droogtegevoelige kaden.

Op sommige plekken beregening
Landbouw en natuur hadden baat gehad bij de neerslag. Er waren wel grote regionale verschillen. De LCW merkt op dat voor sommige broedende weidevogels en landbouwgewassen de regen te laat kwam. De commissie wijst verder op het vooruitzicht dat het neerslagtekort en de temperatuur in de komende week oplopen. “Op sommige plaatsen wordt daarom weer beregend of voorbereidingen hiervoor getroffen, omdat de waterbehoefte in deze fase van de groei van veel akkerbouwgewassen toeneemt.”

Bij de drinkwaterproductie zijn er geen knelpunten. “De verwachting is dat de watervraag door het mooie weer gaat stijgen. De sector roept gebruikers dan ook op om bewust om te gaan met drinkwater.”

Stijgende watertemperatuur in rivieren
De watertemperatuur in de Rijn en Maas stijgt in de komende dagen naar verwachting tot boven de 23 graden. De LCW schrijft over de afvoeren van Rijn en Maas hetzelfde als in eerdere droogtemonitoren: deze zijn voldoende om aan de watervraag te voldoen. De Maasafvoer bij Sint Pieter is ongeveer 55 kubieke meter per seconde.

Wat betreft de Rijn bij Lobith is er sprake van een jojo-beweging: van een zeer lage afvoer twee weken geleden naar bijna 2.000 kubieke meter per seconde afgelopen zondag en nu weer een langzame daling. Begin juli wordt rond 1.350 kubieke meter per seconde verwacht. “Voor de Rijn is de kans zeer klein dat de Lobith-afvoer langdurig onder het LCW-criterium van juni (1.300 m3/s) en juli (1.200 m3/s) komt.”

Voorzichtig herstel grondwaterstanden
Dat het deze maand af en toe flink regende, heeft volgens de LCW geleid tot een voorzichtig herstel van de grondwaterstanden. Dit geldt ook voor Oost- en Zuid-Nederland. Maar op de hoge gronden zijn de standen nog altijd lager dan normaal.

De recent gelanceerde droogtemonitor van het ingenieursbureau Wareco geeft een gedetailleerder beeld van de grondwaterstanden. Deze monitor bevat een analyse van de wekelijks gemeten grondwaterstanden van ongeveer twintigduizend freatische peilbuizen. Afgelopen vrijdag presenteerde Wareco de laatste stand van zaken. De algemene conclusie komt overeen met die van de LCW: de neerslag biedt enig soelaas, maar de droogte houdt aan.

Vertraagde reactie op zandgronden
Het effect van de regen van de afgelopen weken verschilt per deel van Nederland. In de meeste westelijke gemeenten stijgen de grondwaterstanden met gemiddeld circa een centimeter per dag. De klei- en veenbodems zorgen hier voor minder berging in de bodem, waardoor standen sneller reageren op de gevallen neerslag. Dit ligt anders in de oostelijke en zuidelijke gemeenten. Hier dalen grondwaterstanden nog met zo’n halve centimeter per dag. De grotere bergingscapaciteit van de zandbodems zorgt voor een vertraagde en gedempte reactie op neerslag.

De grondwaterstanden op de hoge zandgronden zijn op het ogenblik gemiddeld 20 centimeter lager dan in dezelfde periode in 2018. Dit heeft volgens Wareco alles te maken met het onderscheid in neerslagtekort tussen beide jaren; het tekort is nu een stuk hoger. In het lage deel van het land is er nauwelijks een verschil te constateren.

 

Kaart van neerslagtekort 24 6 2020

 

MEER INFORMATIE
Droogtemonitoren LCW in 2020
H2O-bericht over droogtemonitor 10 juni
Wareco over huidige grondwaterstanden
Droogtemonitor van Wareco
H2O-bericht over deze droogtemonitor
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.