secundair logo knw 1

Is een badkuip tussen dijken vermeden? (foto: projectsite)

Versterk de dijken maar zie af van een binnendijkse nevengeul. Dat is het voorlopige advies van de stuurgroep Varik-Heesselt. Daarmee lijkt de door veel bewoners niet gewenste hoogwatergeul van de baan.

De Waal maakt bij de Gelderse dorpen Varik en Heesselt - niet ver van Tiel - een scherpe bocht, waardoor het water wordt opgestuwd. Dat levert gevaar op bij extreem hoogwater. De aanpak van dit probleem is al jarenlang een heet hangijzer in het gebied. Er liggen na een uitgebreide verkenning twee alternatieven op tafel: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden en dijkversterking met een binnendijkse natuurrijke hoogwatergeul. De stuurgroep Varik-Heesselt kwam gisteren met een voorlopig advies. De voorkeur gaat uit naar het eerste alternatief.

Daarmee lijkt een nevengeul er niet te komen. Het voordeel van zo’n geul is dat de waterstand in de Waal stroomopwaarts met veertig centimeter wordt verlaagd. Het idee stuit echter op groot verzet van de bewoners, die zich hebben verenigd in de actiegroep Waalzinnig. Door een nevengeul komt de bevolking bij hoogwater op een eiland te zitten. De actiegroep spreekt van een ‘badkuip tussen dijken’. Wanneer een dijk doorbreekt, zouden bewoners slechts een kwartier hebben om weg te komen.

De partijen in de stuurgroep zijn verdeeld en dat kwam tot uiting bij de stemming over het voorkeursalternatief. Drie van de vier stemgerechtigde leden zijn voorstander van dijkversterking in combinatie met maatregelen in de uiterwaarden: de gemeente Neerijnen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (lees: Rijkswaterstaat) en het Waterschap Rivierenland. De provincie Gelderland heeft voor de binnendijkse nevengeul gestemd. Het ministerie wil wel dat de planologische reservering (conform het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) voor het alternatief met een hoogwatergeul wordt gehandhaafd. Zo blijft de mogelijkheid bestaan om op lange termijn een geul te realiseren.

Het voorlopige advies van de stuurgroep ligt van 15 maart tot 26 april ter consultatie op enkele plekken in de streek en is ook via de projectsite in te zien. Tevens wordt een bijeenkomst voor bewoners georganiseerd. Iedereen kan reageren op het voorstel. Na deze inspraakronde presenteert de stuurgroep in juni een definitief advies over het voorkeursalternatief.

Daarna is minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu aan zet. Zij komt na de zomer met een voorkeursbesluit. De minister bezocht vorige week maandag Varik om poolshoogte te nemen. Ze sprak met de bewoners, maar deed geen toezeggingen. Wel beloofde Van Nieuwenhuizen om haar beslissing niet uit te stellen.

Lees meer in dit bericht op de projectsite.

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.