0
0
0
s2smodern

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) is begonnen met het verzamelen van standpunten over het afschaffen van de geborgde zetels in waterschapsbesturen. Het orgaan doet dat op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij wil alle standpunten op een rij hebben om een besluit te kunnen nemen over een eventuele wijziging van het bestuurlijke stelsel van de waterschappen.

De consultatie van het OFL is een vervolg op het advies ‘Geborgd gewogen’ dat in juni door de commissie Boelhouwer is uitgebracht. De commissie adviseert de geborgde zetels in de besturen van de waterschappen af te schaffen. Belangrijke afweging daarbij is dat geborgde zetels in de veranderende context waarbinnen de waterschappen hun taken moeten uitvoeren niet meer functioneel zijn. De commissie schetst tevens een alternatief scenario met een gereduceerd aantal geborgde zetels.

De geborgde zetels worden aangewezen, de bestuurders dienen de specifieke belangen van de categorie (landbouw, bedrijven en natuur) waarvoor ze in het waterschapsbestuur zitten. Alleen de bestuurders in de categorie ingezetenen worden gekozen, zij vormen de meerderheid in het algemeen bestuur. 

In de Tweede Kamer zijn bezwaren tegen dit stelsel, met als belangrijk argument dat er met de geborgde zetels geen sprake is van een evenredige democratische vertegenwoordiging. Een structuur die niet meer past in de veranderende maatschappelijke context waarin de waterschappen moeten functioneren met een belangrijke rol in bestuurlijke processen als klimaatadaptatie en verdeling van water. 

Niet geraadpleegd
Nu het advies van de commissie Boelhouwer er ligt, wil de minister dat belanghebbenden worden gehoord. “De belanghebbenden zijn tot op heden beperkt geraadpleegd over hun visie op het thema in het algemeen. Over hun perspectieven op het voorliggende rapport zijn de belanghebbenden echter in het geheel nog niet geraadpleegd”, schrijft ze in haar verzoek aan het OFL om de consultatie op poten te zetten.

Daarin moet, aldus de opdracht, gekeken worden naar:

  • De consequenties van afschaffing van de geborgde zetels
  • De consequenties van het alternatieve scenario. Wat betekent dit
    scenario bijvoorbeeld voor de benoemende organisaties en voor de omvang van het waterschapsbestuur? Waar wordt dit vastgelegd?
  • Wat kan eraan bijdragen om de discussie over dit rapport op een
    efficiënte en effectieve manier afgerond te hebben, gezien het
    krappe tijdpad tot de volgende waterschapsverkiezingen?

Breed mogelijk
Het OFL wil 'zo breed mogelijk' meningen, standpunten en sentimenten over het advies verzamelen. Het houdt daartoe een ‘digitale consultatie’ en gaat voorts in gesprek met belanghebbenden, zijnde de waterschappen, Unie van Waterschappen, land- en tuinbouworganisatie LTO, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), werkgeversorganisatie VNO-NCW, de departementen LNV, BZK, IenW, EZK en AZ, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het OFL rapporteert in december. De minister wil vervolgens in 2021 besluiten over mogelijke wijzigingen van het stelstel. Dat voornemen kreeg afgelopen juni de nodige kritiek in de Kamer, omdat met dit tijdpad besluitvorming over de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar worden getild. GroenLinks kondigde een initiatiefwet aan met het doel om de geborgde zetels met ingang van de volgende waterschapsverkiezingen in 2023 te schrappen.


MEER INFORMATIE
Website OFL over digitale consultatie
H2O-artikel: GroenLinks dient initiatiefwet in voor afschaffen geborgde zetels
H2O-artikel: Adviescommissie: schaf geborgde zetels af
Opinie op H2O: 'Afschaffing geborgde zetels is goed voor de maatschappij'

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik snap er niks meer van: Klimaatopwarming hoeft niet meer gestopt te worden dus gaan we het maar adapteren??
Ha Floor - wat een inspirerend verhaal! Leuk om tot mij te nemen… .én als voorbeeld te nemen voor de Bollenstreek.
Erg leuk om te lezen dat de omslag van 'samenwerken omdat het moet' naar 'samenwerken omdat het loont' is gemaakt!
Ik ben bestuurlid van een VvE vakantiepark (Resort Duynzicht, Julianadorp aan Zee) met 36 individuele losstaande huizen, eigen watermeter, geen complex watersysteem, verhuurd grotendeels door commerciële verhuurorganisatie (Roompot).
Na heel veel onduidelijkheid zou deze wijze van verhuren het park 'prioritair' maken.
Wij hanteren een Legionella-beheersplan, geprotocolleerd en gedocumenteerd.
Als de recreatiewoningen 'zorghuizen' zouden zijn, of de verhuur door een eigenaar verzorgd zou worden waren ze NIET prioritair. Nu zijn wij verplicht OOK nog een peperduur geregistreerd bedrijf in de arm te nemen.
Hoe volstrekt onlogisch en belachelijk overdreven kunnen de voorschriften zijn?
Wat is het verschil met een particulier bewoond huisje, of een enkele recreatiewoning (beide NIET prioritair)?
Dat zal wel een massale oproep zijn geweest van al die AVV leden!
Wellicht een volgende keer ook de andere bonden eens raadplegen voor een evenwichtig artikel?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.