secundair logo knw 1

Telers met percelen in grondwaterbeschermingsgebieden houden zich beter aan de regels voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen dan vier jaar geleden. Toch gebruikt 22 procent van de boeren nog altijd middelen die niet zijn toegestaan in deze gebieden. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De toezichthouder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inspecteerde verspreid over Nederland 161 bedrijven die percelen in gebruik hebben in grondwaterbeschermingsgebieden. 36 van deze bedrijven gebruikten middelen met verboden stoffen als difenoconazool, isoxaben, macozeb, mcpa, tebuconazool.

In 2017 voerde NVWA inspecties uit bij 46 telers met één of meerdere percelen landbouwgrond in een grondwaterbeschermingsgebied. Toen bleek dat 41 procent van de telers zich aan toepassingsvoorwaarden hield. Dat percentage is flink gestegen naar 78 procent en is de naleving dus sterk verbeterd, concludeert de dienst.

Toch is het percentage van precieze naleving nog lang niet op het gewenste niveau, te weten 95 procent. Om dat te halen moet onder andere de informatievoorziening worden verbeterd, aldus de NVWA, want ook tijdens deze inspectieronde bleek dat niet alle telers in de gaten hebben dat (gepachte) percelen in een beschermd gebied liggen en dat daar sprake is van beperkende toepassingsregels. Ze stellen zich bovendien onvoldoende op de hoogte van wat er op de etiketten staat van de gewasbeschermingsmiddelen die ze gebruiken.

Om tot verdere verbetering te komen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden volgt er overleg met provincies en land- en tuinbouworganisaties over aanvullende maatregelen, aldus de NVWA. Om telers beter te informeren neemt het ministerie van LNV een kaart met grondwaterbeschermingsgebieden op in het perceelsregister van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voorts wil het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) het mogelijk maken om in de zogeheten toelatingendatabank te zoeken op beperkte toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, zal bovendien in het kader van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 acties ondernemen in relatie tot het grondwater, schrijft NVWA.

 

MEER INFORMATIE
Inspectierapport NVWA

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.