0
0
0
s2sdefault

Telers met percelen in grondwaterbeschermingsgebieden houden zich beter aan de regels voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen dan vier jaar geleden. Toch gebruikt 22 procent van de boeren nog altijd middelen die niet zijn toegestaan in deze gebieden. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De toezichthouder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inspecteerde verspreid over Nederland 161 bedrijven die percelen in gebruik hebben in grondwaterbeschermingsgebieden. 36 van deze bedrijven gebruikten middelen met verboden stoffen als difenoconazool, isoxaben, macozeb, mcpa, tebuconazool.

In 2017 voerde NVWA inspecties uit bij 46 telers met één of meerdere percelen landbouwgrond in een grondwaterbeschermingsgebied. Toen bleek dat 41 procent van de telers zich aan toepassingsvoorwaarden hield. Dat percentage is flink gestegen naar 78 procent en is de naleving dus sterk verbeterd, concludeert de dienst.

Toch is het percentage van precieze naleving nog lang niet op het gewenste niveau, te weten 95 procent. Om dat te halen moet onder andere de informatievoorziening worden verbeterd, aldus de NVWA, want ook tijdens deze inspectieronde bleek dat niet alle telers in de gaten hebben dat (gepachte) percelen in een beschermd gebied liggen en dat daar sprake is van beperkende toepassingsregels. Ze stellen zich bovendien onvoldoende op de hoogte van wat er op de etiketten staat van de gewasbeschermingsmiddelen die ze gebruiken.

Om tot verdere verbetering te komen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden volgt er overleg met provincies en land- en tuinbouworganisaties over aanvullende maatregelen, aldus de NVWA. Om telers beter te informeren neemt het ministerie van LNV een kaart met grondwaterbeschermingsgebieden op in het perceelsregister van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voorts wil het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) het mogelijk maken om in de zogeheten toelatingendatabank te zoeken op beperkte toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, zal bovendien in het kader van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 acties ondernemen in relatie tot het grondwater, schrijft NVWA.

 

MEER INFORMATIE
Inspectierapport NVWA

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.