0
0
0
s2smodern

Er zijn meerdere soorten Aziatische duizendknopen in Nederland. Met hun diepe en wijd vertakte wortels zorgen deze invasieve exoten voor schade aan onder andere kades, oevers en dijken. Het Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) adviseert nu om de handel in duizendknopen te verbieden en de Japanse duizendknopen en verwante soorten op de Europese Unielijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten te laten plaatsen.

De Japanse duizendknoop, de Sachalinse duizendknoop en de bastaardduizendknoop, behoren tot de Aziatische duizendknopen die in Nederland voorkomen. Ze lijken op elkaar en zorgen voor vergelijkbare problemen. Daarom gaf het ministerie van LNV opdracht aan het bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO), een onafhankelijk onderdeel van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), om de risico’s van deze duizendknopen in kaart te brengen en maatregelen voor bestrijding voor te stellen.

Adviezen
BuRO liet de risico’s voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten analyseren en gaf ook opdracht tot een onderzoek naar de risico’s door zaadvorming. Met deze twee onderliggende onderzoeken, ligt er nu een advies aan het ministerie om de handel in de duizendknopen, inclusief levensvatbare delen, te stoppen en de duizendknopen bij de Europese Commissie voor te dragen voor de Europese Unielijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten.

Mannelijke exemplaren verwijderen
Chris van Dijk Chris van Dijk Ook raadt BuRO aan om de voorplanting door middel van zaadvorming te voorkómen, bijvoorbeeld door het opsporen en verwijderen van mannelijke exemplaren. “Deze route is nu nog nauwelijks bekend bij beheerders”, legt Chris van Dijk uit.

De onderzoeker Plant en Milieu bij Wageningen University & Research is expert op het gebied van de duizendknoop en was betrokken bij de totstandkoming van het onderzoek naar risico’s door zaadvorming. “Als de adviezen die er nu liggen door alle beheerders worden uitgevoerd, hebben we een kans om een nog snellere verspreiding een halt toe te roepen en de plant onder controle te krijgen.”

EU-lijst
Volgens Van Dijk wordt de bestrijding van de duizendknopen op dit moment te versnipperd aangepakt. De verantwoordelijkheid ervoor ligt bij de decentrale overheden, terwijl een centrale aanpak effectiever zou kunnen zijn. “Alle gemeenten en waterschappen moeten nu zelf het wiel uitvinden. Terwijl centrale sturing volgens mij zou helpen bij het aanpakken van de problemen. Als deze duizendknopen op de EU-lijst worden opgenomen, zijn overheden in geval verplicht om in ieder geval een beheerplan te maken voor deze exoten.”

Risicoanalyse en bestrijdingsmiddelen
De invasieve exoot, die niet alleen in Nederland een probleem vormt, staat niet op de EU-lijst omdat het tot nog toe aan goede bestrijdingsmethode ontbreekt en omdat er nog geen wetenschappelijke risico-analyse was gemaakt.

Van Dijk: “Dat laatste is nu opgelost als onderdeel van het onderzoek van BuRO. Rond bestrijdingsmethoden is er een permanente zoektocht gaande om de bestrijding effectiever te krijgen. Ik heb nog geen ei van Columbus gezien. Het probleem blijft dat de plant een ontzettende groeikracht heeft zolang het wortelstelsel niet volledig wordt verwijderd.”

Voor beheerders is er het Kennisnetwerk Invasieve Exoten waar ze de meest actuele informatie kunnen vinden.

 

MEER INFORMATIE
Advies van BuRO over de risico's van vier Aziatische duizendknopen in Nederland (inclusief onderliggende onderzoeken)
Kennisnetwerk Invasieve Exoten

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.