0
0
0
s2sdefault

Op de rioolwaterpagina van het coronadashboard worden vanaf deze week signaalwaarden gepubliceerd. De waarden geven volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een indicatie van de ernst van de situatie. Sinds half april daalt het aantal virusdeeltjes in rioolwater.

De signaalwaarden worden in de grafieken over de rioolwatermetingen aangegeven met verschillende kleuren blauw: van licht- tot en met donkerblauw. Hoe donkerder, hoe ernstiger de situatie. Zo springt in de grafiek ‘gemiddeld aantal virusdeeltjes in rioolwater per 100.000 inwoners’ de gemeente Woerden er momenteel met donkerblauw uit.

Signaalwaarden nog in ontwikkeling
Het rioolwateronderzoek in verband met Covid-19 wordt sinds september 2020 uitgevoerd bij alle ruim driehonderd rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hierdoor wordt het rioolwater van vrijwel alle Nederlandse huishoudens – ruim zeventien miljoen mensen – onderzocht. Aan de hand van de opgedane kennis heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de signaalwaarden voor rioolwatermetingen ontwikkeld.

Het RIVM laat weten dat de nieuwe waarden nog in ontwikkeling zijn. Zij vloeien voort uit de analyses van de tweede golf (vanaf september 2020). De vraag is of de signaalwaarden voldoen in de huidige nieuwe fase van de pandemie, onder meer in verband met de toename van de vaccinatiegraad. Dat wil het RIVM de komende tijd blijven volgen en beoordelen. Het moet leiden tot de definitieve vaststelling van de signaalwaarden. Zij kunnen dan volgens het RIVM een rol spelen bij het bepalen van de ernst van de situatie in een regio, naast de signaalwaarden voor de positieve testen en ziekenhuisopnamen.

Daling van aantal virusdeeltjes
Het rioolwateronderzoek is belangrijk voor de vroege signalering van nieuwe, lokale uitbraken. Ook kunnen nieuwe varianten van het coronavirus worden herkend en opgespoord. Omdat het RIVM de rioolwatermonsters opslaat, is het tevens mogelijk om terug te zoeken of een variant al eerder in ons land voorkwam.

Het Outbreak Management Team dat de signaalwaarden bekrachtigde, meldt in een recent advies het volgende: “Surveillance van rioolwater kan een stijgende incidentie in een regio signaleren, ook als er mogelijk minder getest gaat worden in de toekomst. Rioolwatersurveillance is een goede maat voor circulatie van het virus, waarmee verspreiding gemonitord kan worden.”

Bij het aantal deeltjes in het rioolwater is er een positieve trend te zien. Vanaf half april daalt dit aantal en de ontwikkeling zet zich door. Volgens de laatste stand van zaken (gebaseerd op metingen in de week van 14 tot en met 20 juni) zitten er in het rioolwater gemiddeld 60,77 x 100 miljard virusdeeltjes per honderdduizend inwoners. Half mei was dit aantal nog bijna vier keer zo hoog.

Signaalwaarden rioolwatermetingen coronadashboard tm 20 juni
Bron: Rioolwaterpagina coronadashboard rijksoverheid (23 juni 2021)

 

MEER INFORMATIE
Bericht RIVM over signaalwaarden
Rioolwaterpagina coronadashboard
H2O Actueel: nog 5 jaar rioolwateronderzoek
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.