0
0
0
s2sdefault

Behalve de WaterStraat en het Hitteplein is er nu ook de WaterstofStraat te vinden in The Green Village in Delft. De regionale netbeheerders Alliander, Enexis Groep en Stedin gaan in de nieuwe testomgeving praktisch onderzoek doen naar waterstofgas als duurzaam alternatief voor aardgas.

Zij willen in de WaterstofStraat kennis en ervaring opdoen met het beheer en onderhoud van een waterstofnet in een gebied waar mensen wonen en werken. Waterstof kan volgens de netbeheerders een alternatief zijn voor andere duurzame oplossingen, zoals een warmtenet en een volledige elektrische invulling van de energievraag. Dit geldt vooral voor locaties met weinig ruimte, bijvoorbeeld een historische binnenstad.

Praktisch onderzoek
Alliander, Enexis Groep en Stedin verwachten niet dat waterstof vóór 2030 echt een rol gaat spelen in de bebouwde omgeving. Ze vinden het wel belangrijk om alvast te testen hoe het huidige aardgasnetwerk kan worden hergebruikt voor waterstof. De nieuwe WaterstofStraat biedt volgens de netbeheerders alle ruimte voor praktisch onderzoek. Ook kunnen bedrijven en onderzoeksinstellingen hier hun ideeën uitproberen.

De bedoeling is om onder meer te onderzoeken hoe het gebruik van waterstof werkt in relatie tot andere systemen en hoe aan alle veiligheidsaspecten kan worden voldaan. De kernvraag is of het echt mogelijk is om waterstof in een woonwijk te hebben. De WaterstofStraat wordt ook een praktijkgerichte opleidingsplek voor monteurs en uitvoerders van de netbeheerders.

Innovatie in bebouwde omgeving
The Green Village op de campus van TU Delft is een publieke experimenteerruimte voor duurzame innovatie in de gebouwde omgeving. De focus ligt op drie thema’s: duurzaam bouwen & renoveren, toekomstig energiesysteem en klimaatadaptatie.

Met de WaterStraat is in 2018 gestart. In deze proeftuin worden testen uitgevoerd met innovatieve oplossingen voor een waterrobuuste en klimaatbestendige leefomgeving. In het najaar van 2020 is besloten om in ieder geval nog vier jaar door te gaan. Het HittePlein is een half jaar geleden geopend. Hier worden duurzame innovaties beproefd die zijn ontwikkeld tegen droogte en hittestress.

 

MEER INFORMATIE
Netbeheerders over WaterstofStraat
Korte video over de testomgeving
H2O Actueel: doorgaan WaterStraat
H2O Actueel: opening HittePlein

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Piet en Piet: dank voor jullie inbreng, maar het zit anders. Een adviescommissie geeft advies, in een adviesnota die wordt toegevoegd aan het agendapunt in het Algemeen Bestuur. Daarmee borg je de kennis van de maatschappelijke organisaties. De afweging wordt natuurlijk niet in de adviescommissie gemaakt, maar in het Algemeen Bestuur. Zo wordt de geborgde kennis losgekoppeld van de politieke besluitvorming.
Overigens, de positie van de AWP staat heel duidelijk in dit artikel: "wij vinden dat lobbyorganisatie principieel niet thuishoren in het democratisch gekozen waterschapsbestuur." Maar de realiteit is dat er pas een minimale meerderheid van 1 zetel is in de Tweede Kamer voor volledige afschaffing. Voor een uitgebreide discussie over de voor- en nadelen van een aparte commissie 'maatschappelijke belangen', kijk op mijn LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/posts/hansmiddendorp_toekomst-geborgde-zetels-ligt-in-adviescommissie-activity-6846760569668689921-ENAW
Instellen van een adviescommissie maatschappelijke belangen is een slecht idee. De afweging van verschillende belangen kan in een democratisch samengesteld bestuur prima zijn beslag krijgen. Het leidt tot sterke vertraging in de besluitvorming. Op die punten ben ik het geheel eens met Piet Oudega.
Het is bovendien een illusie te denken dat een adviesraad maatschappelijke belangen tot een eensluidend advies zal komen, zeker als het om belangrijke en complexe zaken gaat.
Het advies van de commissie Boelhouwer is er. Het initiatief wetsvoorstel voor afschaffing van de geborgde zetels ook. Als er eindelijk een kabinet gevormd wordt kan de Kamer met dit onderwerp aan de slag. Alle argumenetn liggen op tafel, en democratische partijen kunnen eigenlijk maar tot één conclusie komen: afschaffen die geborgde zetels. Nu met een soort van compromisvoorstel komen vind ik dan ook niet slim.
Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.