0
0
0
s2smodern

Het aantal projecten in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is vorig jaar toegenomen met 68 tot in totaal 425. De stijging was wel lager dan in voorgaande jaren volgens het jaarverslag over 2019.

Schoner en voldoende water en een betere bodem. Dat is het doel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Daarvoor werken boeren en tuinders samen met waterschappen. Het DAW is in 2013 gestart op initiatief van de agrarische ondernemersorganisatie LTO Nederland en wordt ondersteund door het Rijk en de waterschappen. 

Het aantal lopende projecten neemt elk jaar toe. Eind 2019 waren er 425 projecten, waarvan 192 in de melkveehouderij en 112 in de akkerbouw. Er zijn 68 nieuwe projecten bijgekomen ten opzichte van 2018. De stijging is wat lager dan in de twee jaren daarvoor. Volgens het jaarverslag komt dit omdat 2019 het laatste formele openstellingsjaar van de Europese subsidieregeling POP3 was. De meeste projecten vinden plaats in Zuid-Nederland: 146. Daarna volgen het westen (104), het noorden (72) en het oosten (62).

Stappen voorwaarts
In een gezamenlijk voorwoord bij het jaarverslag verklaren Claude van Dongen, bestuurder bodem en waterkwaliteit bij LTO Nederland, en Sander Mager, bestuurder van de Unie van Waterschappen, met gepaste trots terug te kijken op 2019. “We hebben met het DAW mooie stappen voorwaarts gezet.”

Zij noemen een aantal ontwikkelingen. “In het afgelopen jaar werkten we actief aan de uitvoering van het 6e Nitraatactieprogramma. Er kwamen steeds meer projecten van de grond in de 34 grondwaterbeschermingsgebieden. We werken hard aan de DAW-impuls, zodat we in 2020 beter inzicht krijgen in de water- en bodemopgaven die er in de verschillende waterschapsgebieden liggen.” Van Dongen en Mager plaatsen wel een kanttekening. “Er is veel in beweging, maar we zijn er nog niet.”

 

-advertentie-

 

 

Kennisoverdracht
De kennis over goed bodembeheer onder de agrariërs groeit, wordt vermeld in het jaarverslag. In 2019 was er in de projecten veel aandacht voor het goed inzaaien van een vanggewas na mais. Dat is vorig jaar verplicht gesteld om nitraatuitspoeling te verminderen. Ook de 34 meest kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden stonden in de picture. Deze gebieden liggen op de zandgronden in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Agrariërs werken hier aan het verminderen van de nitraatuitspoeling onder gewassen via projecten als Waterwijs Boeren, Bodem UP en Boeren voor Drinkwater. Daarbij is het delen van kennis en ervaringen belangrijk.

In het jaarverslag worden vijf opgaven onderscheiden: vermindering van het verlies van nutriënten (bij 334 projecten), vermindering van verlies van gewasbeschermingsbeschermingsmiddelen (208 projecten), vermindering van schade door droogte (173 projecten), adaptatie in verband met klimaatverandering (141 projecten) en een aanpak voor vernatting (118 projecten). In veel projecten wordt gewerkt aan meedere doelen. Kennisoverdracht is bij elke opgave de maatregel die het meest wordt uitgevoerd. Enkele andere maatregelen die regelmatig voorkomen: extra inspanningen om erfafspoeling tegen te gaan, voorzieningen om bedrijfswater te zuiveren en aanleg van regelbare drainage.

Onderzoek door PBL
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in 2019 voor het eerst dertig maatregelen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer meegenomen in de Nationale analyse waterkwaliteit. Onderzoeker Leonard Osté van het PBL vertelt in het jaarverslag dat berekeningen met het Nationaal Watermodel laten zien dat het DAW zeker geen verspilde moeite is. “De reductie van de actuele bemesting door DAW-maatregelen kan variëren van enkele procenten (bij gelijkblijvende ondersteuning met kennis en middelen) tot tientallen procenten als alle boeren de geselecteerde maatregelen zouden uitvoeren. Bovendien kan een reductie in een agrarisch gebied effect hebben op meerdere benedenstroomse wateren.”

Volgens Osté is het wel een uitdaging voor het DAW om het deelnamepercentage omhoog te krijgen. “Hoe meer boeren meedoen, hoe groter de bijdrage aan het verbeteren van het oppervlaktewater.”

Jaarverslag DAW 2019Stand van zaken aan het eind van afgelopen jaar (Bron: Jaarverslag 2019 van DAW)

 

MEER INFORMATIE
LTO-Nederland over DAW in 2019
Jaarverslag op de website van DAW
Ontwikkelingen bij DAW in 2018
H2O-vakartikel over landbouwmaatregelen
Interview met Claude van Dongen (LTO)

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.