secundair logo knw 1

De haven van Zoutkamp.

Vanaf december dit jaar werkt waterschap Noorderzijlvest aan het versterken van de dijken rondom het Lauwersmeer. Van de 40 kilometer voldoet ruim 32 kilometer niet aan de nieuwe provinciale normen voor waterveiligheid.

Aannemersbedrijf Reef Infra voert de klus uit in opdracht van het waterschap. Die zal naar verwachting in december volgend jaar worden afgerond, rekening houdend met het broed- en recreatieseizoen. De komende vijftig jaar zullen de dijken het omliggende land dan ook beschermen tegen overstromingen. Voor het project heeft Noorderzijlvest 15,6 miljoen euro uitgetrokken.

Het gaat om de keringen aan de oostzijde en een deel van de zuidzijde van het Lauwersmeer, die door Noorderzijlvest worden beheerd. De kering aan de westzijde valt onder Wetterskip Fryslân, maar die hoeft niet versterkt te worden, zegt omgevingsmanager Peter van Dijken van Noorderzijlvest. ''Dat is de oude zeedijk en die voldoet nog aan de normen.''

Bodemdaling

De dijken aan de oost- en zuidzijde worden verhoogd tot maximaal 1,40 meter boven NAP en verbreed. Op sommige delen, zoals langs het Reitdiep, wordt ook de stabiliteit verbeterd. De verhoging varieert van 10 cm tot bijna 100 cm op het deel tussen de kazerne en het dorp Zoutkamp. Van Dijken: ''Daar is de ondergrond het meest ingeklonken.’’

Volgens Noorderzijlvest hoeven de omwonenden nu niet te vrezen voor overstromingen. ''De keringen rondom het Lauwersmeer zijn op dit moment sterk genoeg’’, verzekert Van Dijken. ''Maar ze voldoen niet aan de nieuwe normen die door de provincie zijn vastgesteld. Daar gaan wij nu mee aan de slag.’’

Bij de aanscherping van die normen is gekeken naar de effecten van klimaatverandering en de gevolgen van de bodemdaling. In het Lauwersmeergebied gaat het daarbij deels ook om bodemdaling als gevolg van de gaswinning. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat veilig wonen en werken in dit gebied straks ook nog mogelijk is. ''Voorsorteren op de toekomst'', aldus de omgevingsmanager.

Gemaal verplaatsen

Het project gaat alleen over de dijken; sluizen en gemalen worden later beoordeeld. Wel onderzoekt het waterschap nu samen met de provincie Groningen en de gemeente De Marne of verplaatsing van het gemaal HD Louwes in Zoutkamp mogelijk is. De dijk loopt hier overheen.

Bij verplaatsing van het gemaal, mogelijk in combinatie met de restauratie van de monumentale Hunsingosluis, kan de oude zeedijk in het dorp zijn functie terugkrijgen. ''Daarom wachten we nog even met de keringen die door Zoutkamp lopen'', verklaart Van Dijken. Hij verwacht dat hierover medio 2019 duidelijkheid komt. 

Meer informatie:

Project Kadeversterking Regionale Keringen Lauwersmeer

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.