0
0
0
s2smodern

Nadat Waterschap Brabantse Delta het spits afbeet, gaan nog twee waterschappen deze week vanwege de droogte over tot een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. De maatregel van Waterschap Vallei en Veluwe gaat morgen in, die van Waterschap Limburg vrijdag.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het onttrekkingsverbod uitgevaardigd voor het hele werkgebied, behalve de gebieden waarin het mogelijk is om water in te laten vanuit de IJssel, de Nederrijn en de randmeren. Dit betekent dat het verbod geldt voor gebieden die afhankelijk zijn van regenval en grondwater en voor het Apeldoorns Kanaal.

Hier mogen industriële bedrijven en landbouwers voorlopig geen water van sloten, beken en kanalen gebruiken. Verder is onder andere het besproeien van bomen en sportvelden met oppervlaktewater niet meer toegestaan. Het onttrekkingsverbod geldt vanaf 5 juni en duurt tot nader order. Dat is bijna een maand eerder dan in 2018; toen ging het verbod op 2 juli in.

Onvoldoende herstel van droogte
Het verbod is volgens Waterschap Vallei en Veluwe nodig, omdat het grond- en oppervlaktewatersysteem zich nog onvoldoende heeft hersteld van de droogte van afgelopen jaar. Vooral de situatie op de hogere zandgronden baart zorgen. Het waterschap meldt dat op het moment de afvoer van meerdere watergangen stagneert en het waterpeil daalt. Dat komt door het oplopende neerslagtekort en de toename van de verdamping.

Door het onttrekkingsverbod wordt meer water vastgehouden om zo de grondwaterstanden aan te vullen. Het waterschap wil hiermee verslechtering van de waterkwaliteit en onherstelbare schade aan de natuur voorkomen.

Waterafvoer van beken te laag
Het onttrekkingsverbod van Waterschap Limburg treedt in werking op vrijdag 7 juni om 12.00 uur. Dit geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober. Ook in Limburg komt het verbod duidelijk eerder dan vorig jaar.

De afvoeren van de beken zijn nu te laag, zegt bestuurder Har Frenken van Waterschap Limburg in een toelichting. “Ondanks dat alle stuwen de hele winter op zomerstand hebben gestaan om zoveel mogelijk water dat is gevallen vast te houden, blijft de afvoer van beken dalen en is het grondwaterpeil nog steeds historisch laag. De voorspellingen blijven aanhouden dat er relatief weinig regen valt. We moeten dus zorgen dat we al het water vasthouden in ons watersysteem.”

Het is niet langer geoorloofd om water uit beken en sloten te gebruiken voor onder meer agrarische activiteiten, besproeien van tuinen en beregenen van sportvelden. Handhavers van het waterschap controleren of het verbod wordt nageleefd. Deze controles vinden ook in de vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats.

Wateraanvoer vanuit Maas
Het onttrekkingsverbod is afgekondigd voor het gehele werkgebied van Waterschap Limburg. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Het verbod geldt niet voor beken die altijd voldoende afvoer hebben, zoals de Niers en de Roer. De andere uitzonderingen betreffen weidepompen die zorgen voor water voor vee, vergunde onttrekkingen uit grondwater en onttrekkingen voor kapitaalintensieve teelten (bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt).

Waterschap Limburg neemt ook andere maatregelen voor het vasthouden van water in beken. Het waterschap zet stuwen op en voert zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe. Tevens worden de inwoners van Limburg op het hart gedrukt om zuinig met water te zijn.

 

MEER INFORMATIE
Vallei en Veluwe over ontrekkingsverbod
Waterschap Limburg kondigt verbod af
Primeur voor Brabantse Delta
Situatie op hoge zandgronden

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....
De door Patrick Jansen gevraagde koerswijziging is geen wens maar een 'must'. Lastig is dat dit niet van de ene op de andere dag te realiseren is. Maar we moeten wel nú beginnen, anders verandert er niets. Het begint met de mindset!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.