0
0
0
s2smodern

De ruim honderd deelnemers aan het project Boeren voor Drinkwater in Overijssel boeken goede resultaten door efficiënter om te gaan met mineralen uit mest en gewasbeschermingsmiddelen. De nitraatuitspoeling in het grondwater is aanzienlijk gedaald. De laatste twee droge zomers gooiden wel wat roet in het eten.

Boeren voor Drinkwater wordt sinds 2011 georganiseerd in de meest kwetsbare Overijsselse grondwaterbeschermingsgebieden. Het project richt zich op zowel het verminderen van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het grondwater als een verbeterd economisch bedrijfsresultaat voor de agrariërs. “Het is een best omvangrijk project met goede resultaten”, zegt Hendry van Ittersum, projectmanager bij Stimuland (een stichting die zich inzet voor een vitaal platteland in Oost-Nederland) en zelf twee jaar geleden nog melkveehouder.

Hendry van IttersumHendry van Ittersum

Volgens Van Ittersum is aan de hand van de door de boeren gebruikte Kringloopwijzer te zien dat de nitraatuitspoeling daalt. “Het doel bij de start van het project was om op bedrijfsniveau te komen tot een stikstofoverschot onder de honderd kilogram per hectare. Dat is gehaald. In 2016 was het overschot gemiddeld negentig en in 2017 zeventig kilo.” Met de nitraatconcentraties in het bovenste grondwater van de kwetsbare gebieden gaat het eveneens de goede kant op, al liggen deze nog wel ruim boven het nagestreefde maximum van vijftig milligram nitraat per liter.

Droogte stoorzender
De afgelopen twee jaar stonden de resultaten onder druk door de droge zomers. “Het waren extreme jaren voor de boeren in Oost-Nederland”, zegt Van Ittersum. “De agrariër kan nog zo zijn best doen, maar zonder regen is de mineralenstroom niet efficiënt. Dat toont aan dat niet alles te sturen is. Het is niet direct opgenomen in het project, maar er wordt daarom wel gekeken naar wat boeren, regionale overheden en het waterschap nog meer kunnen doen bij de waterbeschikbaarheid en klimaatopgave.”

De opdrachtgevers van het project Boeren voor Drinkwater zijn de provincie Overijssel, waterbedrijf Vitens en agrarische ondernemersorganisatie LTO Noord. De uitvoering ligt in handen van Royal HaskoningDHV, Wageningen University & Research, Countus, DLV Advies, HLB Onderzoek en Advies, CLM en Stimuland. In 2011 is begonnen met dertig deelnemers. Na een recente wervingsactie doen nu ruim honderd agrariërs mee, voor het merendeel melkveehouders. Van Ittersum: “Er is een gezamenlijk belang gecreëerd. Het gaat niet alleen om zo schoon mogelijk drinkwater, maar ook om een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat voor de boer. Daardoor versterken de partijen elkaar.”

Financieel voordeel
De agrariërs krijgen individuele begeleiding. “Een bedrijfskundig adviseur komt op het erf en maakt samen met de boer een actieplan voor een efficiënt gebruik van de mineralenstroom. Er wordt gekeken hoe de boer verstandig kan omgaan met bestrijdingsmiddelen en mest goed kan aanwenden. Daarbij wordt natuurlijk ook gekeken naar het financiële plaatje. De meeste bedrijven halen een voordeel van 100 tot 200 euro per hectare.”

De boeren zijn volgens Van Ittersum trots op het project. De dertig deelnemers van het eerste uur zijn goede ambassadeurs. “Zij hebben een voorbeeldfunctie door de resultaten die ze in hun bedrijfsvoering hebben behaald.” Van Ittersum hoopt op verdere uitbreiding van het aantal deelnemers. “Er doen al heel wat boeren mee, maar wij willen toe naar een nog betere dekking in de grondwaterbeschermingsgebieden.”

Constructieve houding
Vitens heeft vertrouwen in het project dat in ieder geval nog tot en met 2021 duurt, besluit Van Ittersum. “Het waterbedrijf ziet dat de aanpak werkt en gaat door. De boeren zijn best wel eens kritisch over het beleid van de provincie en Vitens, maar er is ook een constructieve houding om met elkaar verder te gaan. Dat is het kracht van het project.”

 

MEER INFORMATIE
Bericht op site Boeren voor Drinkwater
Onderzoek door Rekenkamer Oost-Nederland
H2O-redactioneel: Waar blijft de nieuwe drinkwateropstand?

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.