Op de melkveebedrijven die meedoen aan het project Koeien & Kansen en boeren op zandgronden is de gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater boven de norm van 50 mg/l gestegen. Dat is voor het eerst in 10 jaar. Deze uitkomst is tegengesteld aan de positieve uitspraken die Vewin, LTO, IPO en de ministeries IenW en LNV eerder deze maand deden bij de tussentijdse evaluatie van de bestuursovereenkomst die erop is gericht landelijk het nitraat in grondwater terug te dringen. 

De verhoogde nitraatconcentraties in het grondwater op de K&K-bedrijven op zand, blijkt uit metingen van vorig jaar door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut neemt jaarlijks watermonsters op de bedrijven die meedoen aan het project. Daarvan is de opzet dat de deelnemende melkveebedrijven zich met innovatieve maatregelen richten op een stikstof- en fosfaatefficiënte bedrijfsvoering.

Dat zijn er 16, waarvan er 6 op zandgronden in het zuiden en oosten van het land staan. Ze gelden qua ligging als representatief voor de Nederlandse melkveehouderij.

Op de bedrijven wordt de uitspoeling van nutriënten uit de wortelzone gemeten. Voor de bedrijven op de zandgronden gebeurt dit in de zomer in het grondwater. 

Koeienkansen nitraat 600 Bron Koeien & Kansen

Uit een overzicht van het project blijkt dat de zandgrondbedrijven sinds 2008 gemiddeld op of onder de Europese norm van 50 mg/l zaten, met het beste gemiddelde resultaat in 2017. Vorig jaar steeg dit gemiddelde tot boven de norm. 

Droge weersomstandigheden en lage grondwaterstanden hebben mogelijk bijgedragen aan de stijging, stelt Wageningen University & Research die het project begeleidt. “Het is bekend dat de nitraatconcentratie wordt beïnvloed door de hoeveelheid neerslag. Een afname van de waterflux of watervolume zorgt voor een ‘indikking’ van de hoeveelheid aanvulling van nitraat in het grondwater”, schrijft de universiteit, die het nog te vroeg vindt voor conclusies over de oorzaken van de stijging en de vraag of er sprake is van een trend of een incident. Daarvoor wil het instituut eerst de meetresultaten van dit jaar afwachten.

Tegengesteld
De resultaten in het Koeien & Kansen project zijn tegengesteld aan de optimistische geluiden die eerder deze maand klonken bij de tussenevaluatie van de gezamenlijke aanpak om de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen. ‘We zijn goed op weg’, heette het toen. 

Eind 2017 sloten LTO Nederland, Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin), Interprovinciaal Overleg (IPO) en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een bestuursovereenkomst om de nitraatuitspoeling in de grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen als onderdeel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Bij de tussenevaluatie deze maand spraken de vijf partijen hun vertrouwen uit in het ingezette proces, hoewel ze tevens verklaarden dat het nog onzeker is of de aanpak ook gaat leiden tot het halen van de doelen in alle gebieden.

Brabant
In Brabant met veel zandgronden zijn ze daar zeker niet zeker van. Provincie en drinkwaterbedrijf Brabant Water hebben twijfels of de terugdringing van de nitraatconcentraties wel hard genoeg gaat. Ze kwamen daarom deze maand met de zuidelijke landbouworganisatie ZLTO overeen om in de acht meest kwetsbare grondwaterwingebieden in de provincie de aanpak om de nitraatuitspoeling te verminderen, te intensiveren. 

Een generieke opzet gebaseerd op vrijwillige deelname die de drie partijen op 5 juli 2018 overeenkwamen, leverde niet genoeg op. Daarom stappen de drie partijen nu over op maatwerk.

Dat betekent dat boeren specialisten aan de keukentafel krijgen die ze gaan helpen om meststoffen efficiënter te gebruiken. Brabant Water gaat de voortgang monitoren en plaatst daartoe 1.000 meetpunten. Het gaat om de grondwaterbeschermingsgebieden rond de drinkwaterwinningen in Vessem, Nuland, Roosendaal, Waalwijk, Helvoirt, Bergen op Zoom, Gilze en Gilzerbaan. 

Duitsland
In Duitsland vormt de nitraatconcentratie in het grondwater ook nog altijd een groot probleem. Landelijk lieten vorig jaar meer dan een kwart van de grondwatermetingen (28 procent) een overschrijding zien van de Europese norm van 50 mg/l. De Europese Commissie heeft het land gesommeerd met een actieplan te komen, op straffe van een forse boete. 

 

MEER INFORMATIE
WUR: Stijging nitraatconcentratie in het grondwater
Bestuursovereenkomst aanpak nitraat in grondwater: goed op weg, maar doelbereik nog een uitdaging
EU sommeert Duitsland nitraatvervuiling grondwater aan te pakken
In de augustus-uitgave van Vakblad H2O meer over de intensivering van de nitraataanpak in Brabant

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!