secundair logo knw 1

Het gehele zuiveringsproces gebeurt in één stap, verdeeld over twee tanks.

Het duurde langer dan verwacht door een uitzonderlijk probleem met een bacterie, maar hoofdaannemer Mobilis heeft de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weesp nu overgedragen aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hier wordt voor het eerst in Nederland op volledige schaal de compacte ICEAS-technologie van Xylem toegepast. Het rendement bij de verwijdering van stikstof en fosfaat is hoog.

Met een simpele ondertekening is de oplevering op 3 augustus bezegeld. De feestelijke opening van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) is tijdens het symposium ICEAS Weesp van Virtual Reality naar ECHT op 14 oktober. “Wij hebben veel geleerd en dat willen we delen”, zegt Jacqueline de Danschutter, programmamanager innovatie bij Waternet. Zij begeleidde het project namens opdrachtgever Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Jacqueline de DanschutterJacqueline de Danschutter

De bedoeling is om het symposium zowel in een tent te houden als live te streamen. “Wij willen honderd tot tweehonderd mensen uitnodigen voor de bijeenkomst. Of dat kan doorgaan, hangt natuurlijk wel af van hoe het de komende tijd met corona gaat.”

Zuivering in één stap
Weesp is de eerste rwzi in Nederland, waar het innovatieve ICEAS-systeem van watertechnologiebedrijf Xylem op volledige schaal wordt toegepast. Het afvalwater wordt gezuiverd met actief slib. Het bijzondere is dat het gehele zuiveringsproces in één stap, verdeeld over twee tanks, plaatsvindt. Daardoor zijn er geen voorbezink- en nabezinktank met bijbehorende installaties nodig. De levensduur van de zuiveringsinstallatie is in principe dertig jaar.

De nieuwe rwzi is gebouwd naast de oude waar de gedateerde technologie van oxidatiebedden werd gebruikt. Deze is inmiddels gesloopt. Mobilis was de hoofdaannemer, met TAUW, Xylem, Pannekoek GWW, RWB, Moekotte en Croonwolter&dros als bouwpartners.

 'De zuivering doet het vanaf dag één al super wat betreft de verwijdering van stikstof en fosfaat'

De eerste paal ging in december 2018 de grond in. De zuiveringsinstallatie was in januari 2020 klaar en is toen opgestart. De Danschutter: “De ICEAS-zuivering doet het vanaf dag één al super wat betreft de verwijdering van stikstof en fosfaat. Aan de rendementseisen wordt ruim voldaan.”

Verstoring door bacterie
Waarom heeft het dan toch nog anderhalf jaar geduurd voor de overdracht een feit was? Er moesten eerst enkele problemen met de zuivering worden verholpen, vertelt De Danschutter. De grootste complicatie was een gebrekkige bezinking van slib. “We wisten aanvankelijk niet wat er aan de hand was. Daarom hebben we een expertteam ingesteld.”

Hierin zaten technologen van Waternet, medewerkers van de kant van de opdrachtnemer en deskundigen van buiten. “Zij kwamen na het afpellen van alle mogelijkheden er uiteindelijk achter dat de vrij onbekende bacterie Thiothrix het bezinken verstoorde. Deze draadvormige bacterie bezinkt slecht en kan bij voldoende aanbod van zwavel goed overleven.”

Batch van bedrijf bron
De bron bleek een bedrijf in de buurt dat om de tien dagen een batch afvalwater met veel zwavel loost en daarvoor een vergunning heeft. De Danschutter licht toe: “Bij de oude zuivering hebben we daarvan nooit iets gemerkt. Maar omdat de nieuwe zuivering in Weesp een batchproces is, komt de zwavelvracht lozing in één keer binnen.”

 'Met kunst- en vliegwerk hebben we het slib binnenboord gehouden'

De hoeveelheid was volgens De Danschutter precies voldoende om de bacterie in leven te houden. “Omdat er weinig bekend is over Thiothrix in rwzi’s, duurde het een tijd voordat wij het juiste regime te pakken hadden om de bacterie de zuivering uit te pesten. Met kunst- en vliegwerk hebben we zolang het slib binnenboord gehouden.”

Inmiddels is de zuivering volledig bijgetrokken. “Het hele proces heeft tot nu geduurd. De batches van het bedrijf voeren we momenteel af op een grote industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie. We zijn samen met het bedrijf aan het testen of de zuivering in Weesp wel kleine lozingen eens in de paar dagen aankan.”

Veel ruimte voor uitbreiding
Op de rwzi wordt het afvalwater van Weesp, Muiden en Nigtevecht gezuiverd. De nieuwe zuivering neemt aanzienlijk minder plek in dan de oude op het terrein langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Daardoor is er veel ruimte voor eventuele uitbreiding in de toekomst, zegt De Danschutter.

“De zuivering is nu 50.000 inwonerequivalenten, maar er kunnen zeker nog 200.000 bij. Daarmee kunnen we in de toekomst inspelen op de groei van Amsterdam. De zuiveringen in de stad kunnen nog wel wat extra afvalwater aan maar niet veel meer. Het is een strategische keuze van het bestuur welk afvalwater straks waar naartoe gaat.”

 'Het systeem is robuust en overzichtelijk'

Ook is een vierde zuiveringsstap mogelijk in verband met de verwijdering van medicijnresten. “We geven nu de voorrang aan een aantal locaties van Waternet die op kwetsbaarder water lozen, zoals de Vecht. Maar we hebben al ruimte op rwzi Weesp gereserveerd.”

De Danschutter wijst nog op andere voordelen. Het ICEAS-systeem gebruikt weinig energie en is ook eenvoudig. “Er zitten eigenlijk heel weinig onderdelen in. Onze medewerkers op de zuivering zijn er zeer tevreden over, omdat er weinig onderhoud nodig is en de kans op storingen klein is. Het systeem is robuust en overzichtelijk.” 

ICEAS systeem XylemSchematische weergave van het ICEAS-systeem. Er is een continue inlaat van afvalwater en in de verschillende fasen wisselen beluchten, bezinken en aflaten elkaar af.

MEER INFORMATIE
Toelichting van Mobilis op de oplevering
TAUW over nieuwbouw van rwzi Weesp
H2O Actueel: start vernieuwing (dec. 2018)

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/