secundair logo knw 1

Foto: Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is een alliantie met marktpartijen aangegaan bij een dijkversterkingsproject in de buurt van Gorinchem. De gunning is voor honderd procent gebaseerd op kwaliteit.

De 23 kilometer lange dijk langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg is toe aan een grondige opknapbeurt. Delen van deze primaire waterkering voldoen niet meer aan de nieuwe wettelijke veiligheidsnormen en moeten worden versterkt. Waterschap Rivierenland heeft de opdracht gegund aan de combinatie Waalensemble. Hiervan maken de bedrijven Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel deel uit, terwijl Royal HaskoningDHV als adviseur optreedt.

Bijzonder is de samenwerkingsvorm. Het waterschap en het marktconsortium bundelen hun krachten binnen de Graaf Reinaldalliantie, genoemd naar een graaf uit de veertiende eeuw die vernieuwend was op het gebied van waterveiligheid. Een nieuwe manier van werken voor Waterschap Rivierenland, vertelt projectmanager Gert-Jan Goelema. “En eigenlijk ook voor Nederlandse waterschappen in het algemeen. De enige andere alliantie is die van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bij de Markermeerdijken. Met de alliantie creëren we een soort nieuwe onderneming. Ik doe zelf hieraan mee en stel me zo ook voor. Dat is even wennen.”

Echt nieuw is volgens Goelema dat de verkenning, planuitwerking en realisatie van de dijkversterking in één keer zijn aanbesteed. “Daarvan ken ik geen voorbeelden.” Ook uniek is de aanpak van de aanbesteding. “Wij hebben voor honderd procent aanbesteed op kwaliteit. Een erg belangrijk aspect is de samenwerking binnen het team van Waalensemble; dat telde voor de helft mee. Ook hebben we beoordeeld op het plan van aanpak en het financieel plan.”

Bij het financieel plan gaat het niet om hoeveel iets kost, aldus Goelema. “Voor ons is de transparantie bij de opbouw van een prijs belangrijk. Het budget voor de dijkversterking is nog niet bepaald. Dat hangt af van de keuzes die we in de alliantie maken om tot een voorkeursalternatief te komen. Op basis van het financieel plan berekent de alliantie dan de kosten.”

Behalve de innovatieve samenwerkingsvorm is ook de participatie van de omgeving van groot belang. “Dat is de tweede pijler onder het project”, zegt Goelema. “De bewoners rond de dijk, ongeveer honderd betrokkenen, hebben het afgelopen jaar plannen voor hun woonomgeving gemaakt. Vanuit het project is dat proces gefaciliteerd, maar niet gestuurd. Sinds april zijn de bestuurders van provincie en gemeenten aangehaakt. De alliantie trekt nu in dit proces mee op. “

De Graaf Reinaldalliantie presenteert naar verwachting in het najaar van 2018 een voorkeursalternatief. Daarna gaat het voorstel de verschillende procedures in. Goelema: “Onze bedoeling is dat de werkzaamheden in 2020 beginnen en de dijk eind 2022 veilig is. Medio 2023 hopen we helemaal klaar te zijn. Een mooie uitdagende klus.”

Lees hier meer over de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.