Wat is er meer nodig om de Peelvenen te beschermen tegen verdroging? Dat gaan de provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg de komende twee jaar onderzoeken. Ook stimuleren ze vrijwillige maatregelen. Zij hebben hiervoor een intentieovereenkomst gesloten.

De Peelvenen is de verzamelnaam voor de twee Natura 2000-gebieden Deurnsche Peel & Mariapeel en Groote Peel die op de grens van Noord-Brabant en Limburg liggen. Deze venen zijn de restanten van wat ooit een uitgestrekt oerlandschap van levend hoogveen was. In de gebieden is verdroging een flink probleem.

Dit wordt onder meer veroorzaakt door te ver weg zakkende grondwaterstanden. Het probleem dreigt alleen maar groter te worden, omdat het grondwatergebruik door bevolkingsgroei en klimaatverandering – lees: droge zomers – waarschijnlijk nog verder toeneemt.

Meer nodig voor halen natuurdoelen
De provincies Noord-Brabant en Limburg namen daarom in december een maatregel in verband met de onttrekking van grondwater in de bufferzones rondom beide Natura 2000-gebieden. Het is alleen nog met een Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming) mogelijk om grondwater te onttrekken voor open agrarische teelten, ofwel gewassen in de open lucht. Voorheen was er een vrijstelling. Er geldt een overgangsperiode tot en met eind 2024, waarin agrariërs zich kunnen voorbereiden op een bedrijfsvoering die minder afhankelijk is van beregening uit grondwater.

Volgens de twee provincies, waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg is er echter meer nodig om de natuurdoelen voor de Peelvenen te halen. Zij willen zich tijdens de overgangsperiode samen met natuurbeheerders extra inspannen om de watersituatie in en rondom de Peelvenen te verbeteren. Daarom hebben de overheden een intentieverklaring voor de komende twee jaar ondertekend. Hierin staan afspraken over een verdere verbetering van het waterbeheer en de voorbereiding van de vernieuwing van het Natura 2000-beheerplan in 2024.

Nieuwe hydrologische systeemanalyse
De provincies en waterschappen gaan ‘provinciegrensoverschrijdend’ een nieuwe hydrologische systeemanalyse voor de Peelvenen opstellen. De analyse zal alle relevante maatregelen en beleidsregels voor grond- en oppervlaktewater omvatten, op zowel individueel als collectief niveau. Ook wordt gekeken naar de maatregelen voor de inrichting en het beheer van het watersysteem.

Op basis van de hydrologische systeemanalyse en de doorrekening van de effecten van afzonderlijke maatregelen stellen de overheden een pakket aan watermaatregelen en regelingen voor de grondwateronttrekkingen samen. Dit pakket wordt in het Natura 2000-beheerplan voor de periode 2024-2030 opgenomen.

Daarnaast worden transitiemaatregelen gestimuleerd. De Peelvenen zijn een belangrijk pilotgebied binnen het Brabantse Grondwaterconvenant, terwijl in Limburg zo’n convenant in voorbereiding is. Gedurende de looptijd van de intentieovereenkomst willen de overheden samen met de agrarische sector, terreinbeheerders en kennisinstituten komen tot een vermindering van het gebruik van grondwater in de landbouw. Er zijn twee sporen: waterbeschikbaarheid en waterhergebruik.

 

LEES OOK
H2O Premium: Herstel Brabantse watersysteem vergt ‘radicale omslag in denken en doen’

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...
Buitengewoon interessant artikel. Moet nodig aan de grote klok gehangen worden. Moet een grote rol spelen bij de waterschaps- en provinciale verkiezingen
Ik pleit al jaren voor het intensief wegvangen van rivierkreeften, vanwege hun bijzonder effectieve voortplantingscyclus. Zo heel veel eitjes heeft een rivierkreeft niet eens, als je de kreeft vergelijkt met bijv. de karper. Maar de overleving is veel hoger en de kreeften zijn veel sneller geslachtsrijp. Lees hier hoe het zit: https://www.linkedin.com/pulse/wat-moeten-we-met-de-rivierkreeft-hans-middendorp-ph-d-/

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!