0
0
0
s2smodern

Het kabinet gaat de Nieuwe Hollandse Waterlinie nomineren voor de werelderfgoedlijst van de UNESCO. De bedoeling is dat deze verdedigingslinie uit de negentiende en twintigste eeuw en de uit dezelfde tijd daterende Stelling van Amsterdam straks samen één werelderfgoed vormen.

De 135 kilometer lange Stelling van Amsterdam die als een ring rondom de hoofdstad ligt, is al sinds 1996 een werelderfgoed. De Stelling bestaat uit 42 forten, vier batterijen en een groot aantal dijken en sluizen. Het idee was dat bij een invasie het land met een ingenieus systeem onder water kon worden gezet, maar dat bleek eigenlijk al meteen na de bouw militair achterhaald. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een uitbreiding van de Stelling. Deze historische verdedigingslinie loopt van Muiden in het noorden tot aan de Biesbosch in het zuiden.

Waarschijnlijk in 2020 besluit
Het kabinet stelt voor dat de twee linies straks samen het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies vormen. Zij vertellen volgens het kabinet het verhaal van de verdediging van Holland als bestuurlijk en economisch hart van Nederland. De nominatie wordt deze maand ingediend door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Werelderfgoedcomité van UNESCO brengt hierover eerst een advies uit en neemt dan naar verwachting in juni 2020 een besluit.

De 85 kilometer lange Nieuwe Hollandse Waterlinie is grotendeels aangelegd tussen 1815 en 1870 en geldt als het grootste rijksmonument van Nederland. De linie bestaat uit 45 forten, zes vestingen en twee kastelen, waaronder Slot Loevestein. Verder zijn er 85 mitrailleurkazematten, meer dan zevenhonderd betonnen schuilplaatsen en kazematten en ruim honderd militaire sluizen en waterwerken. Sommige sluizen worden nog steeds gebruikt. Sinds de jaren negentig zijn veel onderdelen van de linie hersteld.

Tien werelderfgoederen
Ons land heeft op het moment tien werelderfgoederen. De meeste hebben te maken met het thema Nederland Waterland. Behalve de Stelling van Amsterdam gaat het om de grachtengordel van Amsterdam, droogmakerij De Beemster in Noord-Holland, ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer, de molens van Kinderdijk-Elshout, het voormalige eiland Schokland in de Noordoostpolder en de Waddenzee. De andere erfgoederen zijn het Rietveld Schröderhuis in Utrecht, de Van Nellefabriek in Rotterdam en de historische binnenstad van Willemstad op Curaçao.

 

MEER INFORMATIE
Ministerie van OCW over voordracht waterlinie
Waterschap Rivierenland over nominatie
Website Nieuwe Hollandse Waterlinie
Website Stelling van Amsterdam
Dossier over Nederlandse werelderfgoederen 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Stadsgids Jos Kortho · 1 years ago
    Een mooi initiatief, om dit uniek stuk erfgoed te bewaren voor ons nageslacht. Het vergt veel zorg, maar het levert ook veel op. In de natuur verzonken, langgerekt stiltegebied op de grens van land en water, met herinnering aan ingenieuze, doch verouderde defensielinie. Zie waterfront Vestingstad Woudrichem aan het zuidelijke uiteinde van de Waterlinie.
  • This commment is unpublished.
    Kees de Wildt · 1 years ago
    Als reactie op Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt mogelijk werelderfgoed heb ik maar één reactie. Als de "nieuwe" siteholder van de uitbreiding van de Stelling van Amsterdam net zo slecht op haar erfgoed past als de Provincie Noord-Holland dat tot nu heeft gedaan, laat de herziene nominatie dan maar achterwege. Als je de inventarisatie van onderdelen van de Stelling van Amsterdam, gedaan tussen 1986 en 1994, vandaag de dag zou langs lopen dan kan je helaas niet ander concluderen dat als de dit Werelderfgoed een gebouw was geweest, het nu onbewoonbaar verklaard zou moeten worden.

Laatste reacties op onze artikelen

Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....
De door Patrick Jansen gevraagde koerswijziging is geen wens maar een 'must'. Lastig is dat dit niet van de ene op de andere dag te realiseren is. Maar we moeten wel nú beginnen, anders verandert er niets. Het begint met de mindset!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.