Het kabinet gaat de Nieuwe Hollandse Waterlinie nomineren voor de werelderfgoedlijst van de UNESCO. De bedoeling is dat deze verdedigingslinie uit de negentiende en twintigste eeuw en de uit dezelfde tijd daterende Stelling van Amsterdam straks samen één werelderfgoed vormen.

De 135 kilometer lange Stelling van Amsterdam die als een ring rondom de hoofdstad ligt, is al sinds 1996 een werelderfgoed. De Stelling bestaat uit 42 forten, vier batterijen en een groot aantal dijken en sluizen. Het idee was dat bij een invasie het land met een ingenieus systeem onder water kon worden gezet, maar dat bleek eigenlijk al meteen na de bouw militair achterhaald. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een uitbreiding van de Stelling. Deze historische verdedigingslinie loopt van Muiden in het noorden tot aan de Biesbosch in het zuiden.

Waarschijnlijk in 2020 besluit
Het kabinet stelt voor dat de twee linies straks samen het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies vormen. Zij vertellen volgens het kabinet het verhaal van de verdediging van Holland als bestuurlijk en economisch hart van Nederland. De nominatie wordt deze maand ingediend door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Werelderfgoedcomité van UNESCO brengt hierover eerst een advies uit en neemt dan naar verwachting in juni 2020 een besluit.

De 85 kilometer lange Nieuwe Hollandse Waterlinie is grotendeels aangelegd tussen 1815 en 1870 en geldt als het grootste rijksmonument van Nederland. De linie bestaat uit 45 forten, zes vestingen en twee kastelen, waaronder Slot Loevestein. Verder zijn er 85 mitrailleurkazematten, meer dan zevenhonderd betonnen schuilplaatsen en kazematten en ruim honderd militaire sluizen en waterwerken. Sommige sluizen worden nog steeds gebruikt. Sinds de jaren negentig zijn veel onderdelen van de linie hersteld.

Tien werelderfgoederen
Ons land heeft op het moment tien werelderfgoederen. De meeste hebben te maken met het thema Nederland Waterland. Behalve de Stelling van Amsterdam gaat het om de grachtengordel van Amsterdam, droogmakerij De Beemster in Noord-Holland, ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer, de molens van Kinderdijk-Elshout, het voormalige eiland Schokland in de Noordoostpolder en de Waddenzee. De andere erfgoederen zijn het Rietveld Schröderhuis in Utrecht, de Van Nellefabriek in Rotterdam en de historische binnenstad van Willemstad op Curaçao.

 

MEER INFORMATIE
Ministerie van OCW over voordracht waterlinie
Waterschap Rivierenland over nominatie
Website Nieuwe Hollandse Waterlinie
Website Stelling van Amsterdam
Dossier over Nederlandse werelderfgoederen 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Stadsgids Jos Kortho · 3 years ago
    Een mooi initiatief, om dit uniek stuk erfgoed te bewaren voor ons nageslacht. Het vergt veel zorg, maar het levert ook veel op. In de natuur verzonken, langgerekt stiltegebied op de grens van land en water, met herinnering aan ingenieuze, doch verouderde defensielinie. Zie waterfront Vestingstad Woudrichem aan het zuidelijke uiteinde van de Waterlinie.
  • This commment is unpublished.
    Kees de Wildt · 3 years ago
    Als reactie op Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt mogelijk werelderfgoed heb ik maar één reactie. Als de "nieuwe" siteholder van de uitbreiding van de Stelling van Amsterdam net zo slecht op haar erfgoed past als de Provincie Noord-Holland dat tot nu heeft gedaan, laat de herziene nominatie dan maar achterwege. Als je de inventarisatie van onderdelen van de Stelling van Amsterdam, gedaan tussen 1986 en 1994, vandaag de dag zou langs lopen dan kan je helaas niet ander concluderen dat als de dit Werelderfgoed een gebouw was geweest, het nu onbewoonbaar verklaard zou moeten worden.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Dries Buitenwerf Eindelijk, het d-woord viel
Watertekort: In Nederland is het de gewoonte om water altijd vanaf oppervlakte te infiltreren in de bodem, nu weten we als we altijd een richting door een filter gaan dat dit filter dichtslaat en we steeds minder water via deze route naar het diepere grondwater zullen stromen. Als we willen voorkomen dat het diepere zoete grondwater vervolgens door zeewater wordt aangevuld zullen we dus in Oost Nederland het grondwater van onderaf moeten aanvullen cq ipv 100 m boven afpomphoogte infiltreren op 100 m onder afpomp hoogte in moeten pompen. Water dat onder druk op deze diepte (boven het zoute grondwater) wordt toegevoerd zal geen verstopping creëren en zout water wegdrukken. De weg naar boven gaat heel traag omdat het water afhankelijk van de soortelijke massa verschillen meest horizontaal zal bewegen. Als er vervolgens 100 m hoger water wordt opgepompt, zal er minder zeewater naar binnen worden getrokken.
STELLING: We zijn veel te laat, lopen achter de feiten aan en de klimaatverandering komt echt op stoom. Waar halen we de mankracht vandaan om er wat aan te doen? Op naar Duitsland.
In een interessant artikel in The Guardian wordt het succes gedeeld van onder andere De Grensmaas:
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/20/dutch-rewilding-project-turns-back-the-clock-500-years-aoe
Wat opvalt is de lange termijn waarin dat project zich afspeelt: de planfase begon in 1990.
Nu zijn de grenzen van ons watersysteem bereikt. Maar niet alleen van het water systeem: de biodiversiteit staat onder druk, overal speelt milieuvervuiling: in de lucht, de bodem, het water en de het diepere grondwater. Er zit een grote energietransitie aan te komen en er wordt geroepen om een systeemverandering (het werkelijke probleem is onze engineerings-maatschappij). Daarnaast staan alle sectoren te spingen om mensen: de grenzen zijn bereik van wat in Nederland uitgevoerd kan worden.
Op de achtergrond speelt de exponentiele ontwikkeling van de klimaat verandering: hitte, droogte, extreme neerslag, stormen en extreem weer: ze worden heftiger, talrijker en duren langer. Zo komt ook onze voedselvoorziening (en die van de gehele wereld) onder druk.
Een hybride giga crisis dreigt: alles klapt in een keer om. Zoals een helder meertje in een keer troebel wordt, a la migraine aanval. https://www.delta.tudelft.nl/article/spinoza-winnaars-gaan-migraine-te-lijf
We wisten in 1972 - met het uitkomen van het rapport: Grenzen aan de Groei (MIT - Club van Rome) - dat het deze kant uit zou gaan. We zitten precies op het voorspelde scenario.
Dat betekent voor ons Deltalandje: houd sterk rekening met plan D.
Zowel voor mitigatie (bovenstrooms investeren en voorkomen) als voor de meerslaagse veiligheid liggen veel van de toekomst scenario's buiten Nederland... in Duitsland. Daar ligt een deel van onze onvoorkoombare toekomst.
Nederland kan geen zeespiegelstijging voorblijven. De Waddenzee verdrinkt bij meer dan 3mm/jr. Hoe graag we dat ook zouden willen. Dat beeld moet nu eens duidelijk worden. We zijn kwetsbaar, we blijven kwetsbaar en we worden steeds kwetsbaarder. En we hebben niet de menskracht om te 'dweilen'.
Dat betekent bv: stop de Zuid-plaspolder. Het geeft een compleet verkeerd beeld en een vals signaal van veiligheid.
https://www.waterforum.net/geen-land-ter-wereld-zou-onder-9-meter-nap-bouwen/
Voorkomen is beter dan niet te genezen: maar we zijn 50 jaar te laat om klimaatverandering te voorkomen. De klimaatverandering is een feit. Multi-stress de norm. Het gaat nu voor NEDERland om de vraag waarop we inzetten voor 2100: Ik stel: op naar hoger Nederland en richting Duitsland.
Plaatje: Eindhoven was vroeger een bloeiende badplaats - toneelstuk uit 1982 - toen was het gevoel van urgentie veel hoger dan nu.
https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Eindhoven_was_vroeger_een_bloeiende_badplaats_-_Zuidelijk_Toneel_Globe_-_1982-02-06
Dit artikel presenteert resultaten gebaseerd op onderzoek dat van den Akker ruim vijf jaar geleden heeft gepubliceerd in Stromingen. Op zijn methodiek is destijds van diverse kanten inhoudelijke kritiek geleverd (Olsthoorn, 2014a,b,c; Leenen, 2014). Hieraan gaat hij nu volledig voorbij. Ook negeert hij dat zijn aanpak fysisch-wiskundig gezien aantoonbaar onjuist is (Zaadnoordijk, 2017) en ontkent hij het inzicht van de NHV-werkgroep Achtergrondverlaging (van Bakel e.a., 2017).

- Bakel, J. van, E. Querner, G. Rot, G. Schouten, N. Straathof, W. Vaarkamp, J.P. Witte, W.J. Zaadnoordijk (2017) Zicht op Achtergrondverlaging, rapport van de Werkgroep Achtergrondverlaging van de Nederlandse Hydrologische Vereniging, Wageningen, mei 2017.
- Leenen, H. (2014) Reactie op artikel "Tussen Theis en Hantush"van Cees van den Akker, Stromingen, 20, nummer 3, p.65-69.
- Olsthoorn, T. (2014a) De dynamica van de verlaging van Terwisscha of in vergelijkbare situaties, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p15-33.
- Olsthoorn, T. (2014b) Tussen De Glee en Dupuit, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p35-55.
- Olsthoorn, T. (2014c) De fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor nader bekeken, Stromingen, 20, nummer 3, p.11-25
- Zaadnoordijk, W.J. (2017) Kanttekeningen bij gebruik van differentiaalvergelijking van v/d Akker, notitie 7 maart 2017, beschikbaar op: http://www.debakelsestroom.nl/kennisbank/attachment/memobijdiffvergvdakker_v4_opm-jvb-20-maart-2017/.

Willem Jan Zaadnoordijk, Flip Witte en Jan van Bakel
Vanmorgen Noorderzeedijk tussen Roptazijl en Harlingen. Bijna dagelijkse realiteit.
Er wordt hier het nodige door elkaar gehaald. Jonge zalm migreert stroomafwaarts naar zee en hebben daarbij voornamelijk last van waterkrachtcentrales en niet van gemalen en maar in heel beperkte mate van stuwen (daar kunnen ze met het water overheen). Jonge paling migreert wel stroomopwaarts, in de eerste instantie als glasaal en later als gepigmenteerde juveniele aal. Maar stroomopwaarts migreren met de stroom mee? Dat is heel bijzonder. Schieraal migreert stroomafwaarts met de stroming mee, hoewel dat slechts een deel van de populatie betreft. Een deel van de schieraal migreert aanzienlijk langzamer dan de stroming en onderbreekt zelfs haar migratie voor langere perioden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!