secundair logo knw 1

De Omgevingswet, de nieuwe wet waarmee de regelgeving rond ruimtelijke ordening en leefomgeving moet worden vereenvoudigd, moet in 1 januari 2021 van kracht worden. Het is de derde poging om de wet van start te laten gaan, maar ook 2021 als invoeringsdatum is nog geen zekerheid.

De nieuwe planning is door minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer gestuurd. De bewindsvrouw waarschuwt alvast dat invoering in 2021 afhankelijk is van advies- en toetsprocedures. Dat kan -opnieuw- tot aanpassing van de ingangsdatum leiden. 

Oorspronkelijk moest de wet in 2018 in werking treden. Die datum is later opgeschoven naar 2019, maar ook dat bleek niet haalbaar. Na aankondiging van het nieuwe uitstel in juli door demissionair minister Schultz, stelden gemeenten, waterschappen en provincies dat uitstel niet mocht leiden tot afstel. “Als waterschappen pleiten we er nadrukkelijk voor om de energie nu niet te laten wegvloeien en we roepen de minister op om in overleg met ons voortvarend de resterende barrieres voor invoering van de Omgevingswet op te ruimen,” zei voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen in reactie op het uitstel.

De wetsvoorstel is de grootste wetswijziging sinds 1848, 26 wetten worden ineengeschoven. De Omgevingswet moet er voor zorgen dat er minder vergunningen nodig zijn. Ook moeten burgers en bedrijven sneller een vergunning kunnen krijgen.

Lagere overheden en waterschappen zijn al volop bezig met de voorbereiding op de nieuwe wet. "De nieuwe datum doet weinig af aan de opgave voor en ambitie van individuele gemeenten. Het moment waarop Omgevingsplan en Omgevingsvisie gaan gelden blijft gelijk, respectievelijk 2024 en 2029," schrijft VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in reactie op de nieuwe invoeringsdatum.

 

Meer over de omgevingswet
Toen in juli Schultz de invoering van de Omgevingswet opnieuwe uitstelde, waren waterschappen, provincies en gemeentes not amused. Ze zeiden: 'Maak van uitstel omgevingswet geen afstel' 

Directeur Hans de Groene van Vewin ziet in de nieuwe Omgevingswet een belangrijke ontwikkeling voor de drinkwaterbedrijven. Hij zegt: "Zij moeten ervoor zorgen dat het belang van drinkwater een onderdeel is van de brede afweging."

 

 

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.