Als de Eerste Kamer vandaag instemt met het geamendeerde wetsvoorstel geborgde zetels, dan is het niet realistisch dat de wet de komende waterschapsverkiezingen al van kracht is. Dat spiegelde minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gisteravond de Senaat voor. Er is te weinig tijd meer om de wet tijdig in werking te laten treden, aldus de bewindsman. Wel is het mogelijk dat een deel van de wet, namelijk afschaffen van de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur, in te laten gaan.

Harbers reageerde op vragen uit de Eerste Kamer. Dat behandelde maandagavond het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) over afschaffen van geborgde zetels in het bestuur van de waterschappen. In het debat werd de inhoudelijke discussie uit de Tweede Kamer over het wetsvoorstel nog eens overgedaan, met uiteenlopende standpunten over de effecten van het geamendeerde wetsvoorstel op het functionele bestuur van de waterschappen.

Met de initiatiefwet wilden Bromet en De Groot álle geborgde zetels afschaffen, maar in het debat in de Tweede Kamer moesten ze een wijzigingsvoorstel van de ChristenUnie accepteren waardoor de categorieën ongebouwd (landbouw) en natuurterreinen elk twee geborgde zetels behouden. De bedrijven raken hun geborgde zetels wel kwijt in het geamendeerde wetsvoorstel. Het is verder geen eis meer dat een geborgde zetel in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd is.

Kritisch beoordeeld
Het geamendeerde wetsvoorstel werd in de Senaat kritisch beoordeeld door VVD, CDA en SGP. Senator Joop Atsma (CDA) vroeg zich af hoe het mogelijk is dat Bromet en De Groot van gedachten zijn veranderd en instemden met het amendement van de ChristenUnie nadat hun principiële benadering over het afschaffen van de geborgde zetels ‘bij het oud vuil was gezet’. De CDA’er zei het zeer te betreuren dat met de initiatiefwet het beginsel belang-betaling-zeggenschap in het functionele bestuur van de waterschappen naar de achtergrond wordt gedrongen.

In een poging om het stelsel van de geborgde zetels intact te laten, stelde hij voor om binnen de categorieën landbouw, natuur en bedrijven aparte verkiezingen te gaan houden om kandidaten voor genoemde zetels te kiezen. De Groot noemde het idee van Atsma een interessant voorstel, maar suggereerde dat het CDA daar zelf het voortouw in neemt, een initiatief dat door de CDA-fractie in de Tweede Kamer dan zou moeten worden opgepakt.

Tegen het afschaffen van de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur had Atsma geen bezwaar. En dat gold voor de meeste fracties in de Senaat. Minister Harbers, die nog eens onderstreepte dat het kabinet neutraal is over de initiatiefwet, hield de Senaat voor dat het te krappe tijdspad voor de tijdige inwerkingtreding van de initiatiefwet, niet hoeft te gelden voor de bepaling dat de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur wordt afgeschaft. “Dat kan aangezien de coalitiebesprekingen pas na de verkiezingen plaatshebben.”

Niet realistisch
Voor het overige deel van de initiatiefwet geldt dat deze pas praktijk wordt tijdens de waterschapverkiezingen in 2027. Het is niet realistisch, zo schetste Harbers, dat de wet, als de Eerste Kamer ermee instemt, tijdig het goedkeuringsprotocol doorloopt en voorzien is van alle benodigde handtekeningen, zodat deze ‘ruim voor 19 december’, de dag waarop de politieke groeperingen moeten zijn geregistreerd bij het centrale stembureau, in werking treedt. In het snelste scenario zou met allerlei noodgrepen de wet op 15 december van kracht kunnen zijn, aldus Harbers. Als die datum wordt gehaald, dan is het te kort dag voor de registratiedatum van 19 december, stelde de bewindsman.

De schets van de minister was voor Saskia Kluit (GroenLinks) reden om een motie in te dienen waarin wordt gepleit voor een gefaseerde inwerkingtreding van de initiatiefwet, zodat de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur bij de komende verkiezing in maart wordt afgeschaft. Diederik van Dijk (SGP) diende mede namens het CDA, de VVD en Fractie Nanninga een motie in, waarin wordt verzocht om middels een zogeheten novelle (voorstel tot inhoudelijke wijziging van het wetsvoorstel) het bedrijfsleven de geborgde zetels in het algemeen bestuur te laten behouden.

Vanmiddag stemt de Eerste Kamer over de moties en het initiatiefwetsvoorstel.

 

LEES OOK
H2O Actueel: Bedrijfsleven vreest einde waterschappen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!