secundair logo knw 1

Een impressie van de verkiezingsbijeenkomst vorig jaar. Foto Publiek Denken

Voor de twaalfde editie van Publiek Denken Top 100, de verkiezing van de Ambtenaar van het Jaar, zijn negen mensen uit de publieke waterwereld genomineerd, drie minder dan vorig jaar. Zij verdienen volgens hun collega’s een plek in de Top 100, waaruit het publiek nu twaalf finalisten mag kiezen.

De verkiezing van Ambtenaar van het Jaar is een initiatief van het platform Publiek Denken, dat daarmee de schijnwerper zet op "de sleutelfiguren die achter de schermen opereren".

"De Ambtenaar van het Jaar 2022 werkt met passie voor het openbaar bestuur en doet dit met lef en flair. Hij of zij weet mensen te verbinden, is resultaatgericht en gaat effectief te werk in een complexe omgeving", zo luidt het ideaal.

Vorig jaar eindigde Rob van de Sande, innovatietechnoloog bij Waterschap Aa en Maas, als hoogste uit de watersector op de derde plaats. Irene Verstraten, adviseur datakwaliteit bij Rijkswaterstaat, werd negende.

Ambtenaar van het Jaar werd toen Wendy Kwaks, programmamanager transitie bij het Ministerie van Defensie. Emin van Saksen, administratief medewerker bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, mocht de publieksprijs in ontvangst nemen.

Jury
Dit jaar staan acht waterschappers en één medewerker van de gemeentelijke overheid in de Top 100. Drie van hen zijn vrouw, zes man. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is als enige met twee genomineerden vertegenwoordigd.

Tot maandag 24 oktober 13.00 uur kan iedereen zijn stem uitbrengen via de website ambtenaarvanhetjaar.nl. De twaalf ambtenaren met de meeste stemmen gaan door naar de finale. Een jury onder leiding van Diana Starmans, bestuurder van de Sociale Verzekeringsbank, beslist vervolgens wie Ambtenaar van het Jaar 2022 wordt. De uitslag wordt op donderdag 15 december tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht bekendgemaakt.

Watergenomineerden

Dit zijn de genomineerden uit de waterwereld, met de motivatie van hun collega’s:

Fons Dekkers, programmamanager energietransitie, Hoogheemraadschap van Rijnland

In zijn rol als programmamanager energietransitie is Fons pro-actief, slim en analytisch. Hij heeft binnen het hoogheemraadschap een sterk team neergezet dat aan de energietransitie werkt. Zijn eigen energie zet hij in om te inspireren en ervoor te zorgen dat de collega’s uit het energieteam hun krachten kunnen inzetten en bundelen. Zij helpen elkaar, halen doelen en zo ontstaat ook een goede voorbereiding, afstemming en besluitvorming door het bestuur. Als je iets met Fons afspreekt weet je gewoon dat het een groot succes wordt. En zo komt de overheid op belangrijke innovatieve onderwerpen echt vooruit!

Saar Foeken, programmamanager implementatie Omgevingswet, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Saar blinkt uit in het slaan van bruggen tussen (overheids)organisaties, tussen disciplines binnen de organisatie en tussen mensen. Daarnaast weet zij met veel positieve energie veranderingen teweeg te brengen en haalt zij het beste in mensen naar boven. Als laatste is zij een warme collega die haar ideeën en denkrichtingen gemakkelijk overdraagt. Een kanjer in de integrale benadering. Gezien alle ontwikkelingen die op overheden afkomen (of gaande zijn), van Omgevingswet tot stikstof, kan elke organisatie een Saar gebruiken. Dan heb ik veel vertrouwen in de toekomst van onze overheid.

Martijn van Gilst, vergunningverlener, Waternet

Martijn verricht ontzettend veel werk om zijn organisatie en vooral Team Vergunningen voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet. Hij maakt afspraken, voert testen uit en gaat naar bijeenkomsten.

Mario Graat, projectleider, Waterschap De Dommel

Mario is projectleider in de gebiedsgerichte aanpak groen/blauwe opgaven (natuur en water, en inmiddels stikstof). Hij combineert hard werken, ondernemerschap en visie met een aanstekelijk enthousiasme, waarmee hij laat zien dat gebiedsgerichte aanpak werkt. Hij maakt verbinding met zijn omgeving (boeren, natuur, gemeenten), neemt collega’s en bestuur mee in zijn overwegingen en durft zich kwetsbaar op te stellen in samenwerking.

Erwin de Groot, beleidsadviseur, Hoogheemraadschap van Rijnland

Erwin heeft een sterke en fijne persoonlijkheid, vakinhoudelijke kennis en bezit belangrijke vaardigheden. Hij is klantgericht, flexibel, betrouwbaar, hij laat ook zien wat er mis is in de uitvoering en beleid en ook hoe het beter kan. Een collega waar iedereen enorm trots op kan zijn!

Nicole de Keijzer, beleidsadviseur E-overheid, Unie van Waterschappen

Ze is de drijvende, stille kracht achter de digitale dienstverlening van de waterschappen. Ze is de verbindende factor tussen drie organisaties: de Unie van Waterschappen, het Waterschapshuis en de waterschappen. Zonder haar zou de verbinding een stuk minder goed zijn en de samenwerking minder goed verlopen. Ze neemt de tijd voor een uitgebreide uitleg, is respectvol en op de achtergrond in stilte veel werk aan het verzetten. Een heel prettige collega om mee samen te werken.

Hanneke Kloosterboer, beleidsadviseur waterveiligheid, Waterschap Aa en Maas

Hanneke is een lieve, enthousiaste collega die onvermoeibaar en met veel positieve energie werkt aan de waterveiligheidsopgaven in Noord-Brabant. Hierbij kijkt en denkt ze verder dan de provinciegrenzen. Ze werkt en denkt mee aan landelijke ideeën en ontwikkelingen van zowel de Unie van Waterschappen als de STOWA. Ze heeft veel kennis en ervaring die ze samen met haar vriendelijke persoonlijkheid gebruikt om samen met haar collega’s de waterveiligheid voor de burgers in Noord-Brabant en Nederland nog verder te verbeteren.

Luuk Postmes, beleidsmedewerker water, gemeente Eindhoven

Openstaan voor innovatie en kijken naar mogelijkheden, dat doet Luuk. Door zijn kennis en ervaring weet hij bewoners, maar ook politiek bestuurders te overtuigen voor een klimaatadaptieve inrichting van Eindhoven.

Henk Schobben, Deltaprogrammeur voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Henk is in staat om veel partijen samen te brengen rondom uitdagende opgaves en hierin resultaten te boeken. Binnen het thema waterkwaliteit heeft hij een innovatieve ketenaanpak grote lozers ontwikkeld en is hij bezig om rondom indirecte lozingen het hele speelveld te betrekken en dezelfde kant op te bewegen (gemeenten, RWS, provincie, omgevingsdiensten, PWN en waterschap). Henk heeft zeer goed overzicht over wat speelt, wie hij nodig heeft en hoe hij processen inricht. Bovenal een hele aardige collega die zijn sterktes en zwaktes kent.

 

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?