Het huidige neerslagtekort laat een verdere oplopende trend zien, zit ruim boven de 5 procent droogste jaren en nadert het niveau in 2018. Het wordt in steeds meer gebieden lastig om voldoende water aan te voeren en aan de watervraag van alle gebruikers te voldoen. Natuurgebieden staan onder druk, de landbouw merkt de effecten en de hinder voor de scheepvaart blijft toenemen. De aanvoer van de Rijn bij Lobith is met ca. 690 m3/s zeer laag en daalt richting 650 m3/s.

Een en ander staat in de Droogtemonitor die de Landelijke Co├Ârdinatiecommissie Waterverdeling dinsdag publiceerde.

Het neerslagtekort loopt verder op en nadert het tekort in het jaar 2018. De neerslag die de komende dagen wordt verwacht, brengt lokaal enige verlichting. "Vanaf zaterdag lijkt het weer droog te worden in de stroomgebieden, hoewel een storing op maandag in Nederland en midden Duitsland nog voor neerslag kan zorgen", aldus de Droogtemonitor. De verwachting is dat het neerslagtekort na het weekend weer verder oploopt (zie grafiek).

Neerslagtekort 16 aug

Door het tekort aan neerslag is het vochtgehalte in de toplaag van de bodem afgenomen, met uitzondering van het noorden van Friesland en Groningen, waar begin deze maand enige neerslag is gevallen.

Door de zeer lage waterstanden zijn steeds meer extra maatregelen nodig om wateraanvoer naar regionale gebieden in stand te houden, zoals de inzet van extra pompen, schrijft de commissie.

Inspecties
Een toenemend aantal waterschappen voert inspecties uit aan droogtegevoelige kades en dijken. 
Waterschap Hollandse Delta heeft in Voorne-Putten, IJsselmonde en Hoeksche Waard boezemkaden geïnspecteerd en scheuren gevuld met zwelklei. Ook waterschap Scheldestromen heeft in waterkeringen van zand met klei op diverse plaatsen scheuren aangetroffen. Daarnaast is er schade ontstaan door branden.

Door de lage rivierafvoer neemt de verziltingsdruk op het hele watersysteem toe, schrijft de commissie. "Met name de zoetwaterbuffers op de Hollandsche IJssel en de Lek staan onder druk". Tot nu toe lukt het nog wel om de Lek, de bovenloop van de Hollandsche IJssel en het Amsterdam-Rijnkanaal zoet te houden.

Er is nog wel steeds voldoende water beschikbaar in het IJsselmeer en Markermeer om aan de regionale watervraag te voldoen.

Laag tot zeer laag
De grondwaterstanden zijn overal laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Vooral in het oosten en zuiden komen lokaal zeer lage grondwaterstanden voor. Natuurgebieden (hoogveen, bossen) staan daardoor onder toenemende druk. Om die reden heeft waterschap Vechtstromen in Twente en delen van Salland een verbod ingesteld op het onttrekken van grondwater rondom kwetsbare natuurgebieden.

In alle gebieden zonder wateraanvoermogelijkheden vallen steeds met waterlopen droog. In de werkgebieden van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen gebeurt dit op grote schaal.

Rijn en Maas
Op dit moment is de aanvoer van de Rijn te Lobith met ca. 690 m3/s zeer laag. Deze zal naar verwachting dalen richting 650 m3/s, maar daarna weer stijgen tot boven 700 m3/s. Tot en met vrijdag 19 augustus wordt er lokaal veel neerslag verwacht in het stroomgebied van de Rijn en de Maas door een actieve storing.

De daggemiddelde aanvoer van de Maas te Sint Pieter ligt op dit moment rond 25m3/s. Een verdere daling wordt de komende dagen niet verwacht, maar is voor de periode na 20 augustus niet uit te sluiten, aldus de Droogtemonitor.

 

LEES OOK
H2O actueel: 'Nog voldoende water in IJsselmeer en Markermeer'
H2O actueel: 'Waterafvoer Rijn nadert laagste debiet ooit'

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...