0
0
0
s2smodern

Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen hebben een geactualiseerde versie van het boekje ‘Watermanagement in Nederland’ uitgebracht. De publicatie beschrijft de manier waarop het waterbeheer in Nederland is georganiseerd en is gepubliceerd in het Nederlands, het Engels en het Chinees.

‘Watermanagement in Nederland’ beschrijft de historie van het Nederlands waterbeheer en laat zien hoe de watersystemen functioneren. Tot de onderwerpen die aan bod komen behoren waterveiligheid, wateroverlast, watertekort en droogte, verzilting en waterkwaliteit.

De eerste versie van het naslagwerk stamt uit 2009. Rijkswaterstaat bracht toen het boekje Waterhuishouding en waterverdeling uit. In 2011 volgde nog een beperkte update. Roel Doef van Rijkswaterstaat nam enige tijd geleden het initiatief voor de nieuwe versie. “Er is sinds 2011 nogal wat veranderd op het vlak van waterbeheer. Zo is het Deltaprogramma erbij gekomen. De klimaatverandering – en zeker de droge zomer van 2018 – hebben ook voor meer aandacht voor waterbeheer gezorgd. Daarom was het tijd voor een uitgebreide versie”.

Nationale en regionale watersystemen
Een belangrijk verschil met de edities uit 2009 en 2011 is dat de focus is niet meer alleen ligt op het rijkswaterbeheer, maar ook op de waterschappen. “We wilden echt de verbinding leggen met de regionale watersystemen”, zegt Francien van Luijn. Van Luijn was vanuit Rijkswaterstaat betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe editie. “Deze versie heeft daarom een aangepaste structuur gekregen. Het is een coproductie met Herman Havekes van de Unie van Waterschappen. We wilden niet dat de waterschappen en het regionale waterbeheer een apart onderdeel van het boek zouden zijn, maar juist op integrale en vervlochten manier werden meegenomen”.

De publicatie is volgens Van Luijn in eerste instantie bedoeld voor professionals uit de watersector en het onderwijs. “Maar ze is ook geschikt voor mensen die mee willen denken over oplossingen voor de klimaatproblematiek, maar misschien niet beschikken over specifieke kennis van de watersystemen in Nederland. Dit boekje is een naslagwerk en zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot de basisinformatie”. Doef: “De nadruk ligt op de systemen, maar naast de basisinformatie over het Nederlandse watermanagement is er ook aandacht voor toekomstige ontwikkelingen”.

Drietalig
Omdat het Nederlandse waterbeheer internationaal in de aandacht staat, zijn er een Engelse en Chinese versie uitgebracht. Doef: “Watermanagement is een exportproduct. We merken dat er vanuit Europa en landen daarbuiten interesse is in onze manier van werken. Een uitleg van onze aanpak is ook een promotie van wat we hier doen met water. Daarom leek het ons zinvol deze basisinformatie in meerdere talen beschikbaar te maken”.

MEER INFORMATIE
De brochure ‘Watermanagement in Nederland’

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.