0
0
0
s2smodern

Nederland en Zuid-Korea blijven meehelpen aan de aanpak van de waterproblemen in het kustgebied van Jakarta. Daarover hebben beide landen een nieuw akkoord gesloten met Indonesië.

De drie landen werken sinds 2016 samen bij de bescherming en ontwikkeling van de kust van Jakarta. Dit heeft onlangs geleid tot een Integrated Flood Safety Plan. Door de nieuwe overeenkomst gaat Nederland door met de hulp bij de voorbereiding van de uitvoering van het grootschalige project.

De waterproblemen in Jakarta waar zo'n tien miljoen mensen wonen, zijn immens. De bodem van de Indonesische hoofdstad zakt jaarlijks tot wel 15 centimeter door het onttrekken van grondwater. De inwoners van Jakarta zijn al gewend aan overstromingen in het regenseizoen, maar het overstromingsrisico wordt flink verergerd door de bodemdaling terwijl ook de zeespiegelstijging invloed heeft. Zonder maatregelen tegen overstromingen dreigen in 2030 al vier miljoen mensen in het noorden van Jakarta de dupe te worden.

De bedoeling is om zowel deze waterproblemen aan te pakken als de ontwikkeling van het kustgebied een flinke stimulans te geven. Een Nederlands consortium van advies- en onderzoeksbureaus en bedrijven werkt hieraan al ruim tien jaar mee.

Lange dijk
Het Integrated Flood Safety Plan voorziet in een soort gigantische zeemuur. De huidige zeewering wordt versterkt en ook wordt een dijk met daarop een tolweg gebouwd die even lang is als de Afsluitdijk. In het plan zijn verder maatregelen opgenomen om het gebruik van grondwater te verminderen, nieuwe drinkwatervoorzieningen aan te leggen en watervervuiling tegen te gaan.

De overeenkomst tussen Indonesië, Nederland en Zuid-Korea is gisteren getekend tijdens de vierde speciale thematische sessie van de Verenigde Naties over water en rampen, die in New York wordt gehouden. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zette namens Nederland haar handtekening. “Met deze samenwerking tussen Indonesië, Zuid-Korea en Nederland wordt het kustgebied van Jakarta beter gewapend tegen wateroverlast.”

Investeren in weerbaarheid
Van Nieuwenhuizen is vicevoorzitter van het High Level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters (HELP), waarvan de leden vandaag voor de dertiende keer bij elkaar komen. Gisteren hield zij een toespraak tijdens de thematische sessie. Haar boodschap: het voorkomen van een watergerelateerde ramp is veel minder duur dan herstel na een ramp. “Investeren in weerbaarheid is investeren in de toekomst. Zeker nu de risico’s steeds groter worden, moeten we onze benadering veranderen en proactief in plaats van reactief handelen.”

Van Nieuwenhuizen haalde de Deltawerken en het programma Ruimte voor de Rivier aan. Het eerste was een reactie op een ramp, het tweede op een bijna-ramp. “In 2010 hebben we de koers verlegd. We hebben toen in het nieuwe Deltaprogramma een proactieve benadering omarmd. Het is het eerste programma dat niet ontstaan is vanwege een ramp, maar bedoeld is om rampen te voorkomen.” De minister riep de aanwezigen op om vooruit te blijven kijken en zich aan veranderende omstandigheden aan te passen. “Voortdurende aandacht voor preventie van overstromingen en continue financiering zijn cruciaal.”

 

MEER INFORMATIE
IenW over watersamenwerking met Indonesië
Informatie over HELP
Video's VN-sessie water en rampen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Elsa Loosjes · 1 years ago
    In hoeverre maakt Nederland de bereikbaarheid van drinkwater voor de bevolking beter? Door de privatisering moeten de mensen die niet over voldoende middelen beschikken op een andere manier aan water komen: het oppompen van grondwater is in Jakarta het hoofdprobleem van de watervoorziening en de hoofdoorzaak van het zakken van de stad.
    Steunt Nederland de marktwerking in de watervoorziening dan doet het niets aan de oorzaken, maar hooguit alleen aan de gevolgen. Dat is geen goed waterbeleid.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De Golfstroom is ook de transportband waarmee jonge palinkjes (glasaal), geboren ergens in de Srgassozee (ten noorden van de Bermuda-driehoek) richting de kusten van West-Europa worden gebracht, van Portugal tot Denemarken en Zuid-Zweden. De glasaaltjes zijn twee jaar onderweg. Als de Golfstroom minder sterk wordt of minder ver reikt, heeft dat wellicht ook voor de paling grote gevolgen.
Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.