secundair logo knw 1

Minister Cora van Nieuwenhuizen ondertekende bij een VN-sessie de nieuwe overeenkomst I Foto: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nederland en Zuid-Korea blijven meehelpen aan de aanpak van de waterproblemen in het kustgebied van Jakarta. Daarover hebben beide landen een nieuw akkoord gesloten met Indonesië.

De drie landen werken sinds 2016 samen bij de bescherming en ontwikkeling van de kust van Jakarta. Dit heeft onlangs geleid tot een Integrated Flood Safety Plan. Door de nieuwe overeenkomst gaat Nederland door met de hulp bij de voorbereiding van de uitvoering van het grootschalige project.

De waterproblemen in Jakarta waar zo'n tien miljoen mensen wonen, zijn immens. De bodem van de Indonesische hoofdstad zakt jaarlijks tot wel 15 centimeter door het onttrekken van grondwater. De inwoners van Jakarta zijn al gewend aan overstromingen in het regenseizoen, maar het overstromingsrisico wordt flink verergerd door de bodemdaling terwijl ook de zeespiegelstijging invloed heeft. Zonder maatregelen tegen overstromingen dreigen in 2030 al vier miljoen mensen in het noorden van Jakarta de dupe te worden.

De bedoeling is om zowel deze waterproblemen aan te pakken als de ontwikkeling van het kustgebied een flinke stimulans te geven. Een Nederlands consortium van advies- en onderzoeksbureaus en bedrijven werkt hieraan al ruim tien jaar mee.

Lange dijk
Het Integrated Flood Safety Plan voorziet in een soort gigantische zeemuur. De huidige zeewering wordt versterkt en ook wordt een dijk met daarop een tolweg gebouwd die even lang is als de Afsluitdijk. In het plan zijn verder maatregelen opgenomen om het gebruik van grondwater te verminderen, nieuwe drinkwatervoorzieningen aan te leggen en watervervuiling tegen te gaan.

De overeenkomst tussen Indonesië, Nederland en Zuid-Korea is gisteren getekend tijdens de vierde speciale thematische sessie van de Verenigde Naties over water en rampen, die in New York wordt gehouden. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zette namens Nederland haar handtekening. “Met deze samenwerking tussen Indonesië, Zuid-Korea en Nederland wordt het kustgebied van Jakarta beter gewapend tegen wateroverlast.”

Investeren in weerbaarheid
Van Nieuwenhuizen is vicevoorzitter van het High Level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters (HELP), waarvan de leden vandaag voor de dertiende keer bij elkaar komen. Gisteren hield zij een toespraak tijdens de thematische sessie. Haar boodschap: het voorkomen van een watergerelateerde ramp is veel minder duur dan herstel na een ramp. “Investeren in weerbaarheid is investeren in de toekomst. Zeker nu de risico’s steeds groter worden, moeten we onze benadering veranderen en proactief in plaats van reactief handelen.”

Van Nieuwenhuizen haalde de Deltawerken en het programma Ruimte voor de Rivier aan. Het eerste was een reactie op een ramp, het tweede op een bijna-ramp. “In 2010 hebben we de koers verlegd. We hebben toen in het nieuwe Deltaprogramma een proactieve benadering omarmd. Het is het eerste programma dat niet ontstaan is vanwege een ramp, maar bedoeld is om rampen te voorkomen.” De minister riep de aanwezigen op om vooruit te blijven kijken en zich aan veranderende omstandigheden aan te passen. “Voortdurende aandacht voor preventie van overstromingen en continue financiering zijn cruciaal.”

 

MEER INFORMATIE
IenW over watersamenwerking met Indonesië
Informatie over HELP
Video's VN-sessie water en rampen

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....