Op de klimaattop COP27 heeft minister Mark Harbers het initiatief voor een kampioenengroep van landen uit delta’s en kustgebieden gepresenteerd. Het doel is dat de landen hun kennis en ervaringen delen, zodat zij zich nog beter en sneller kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. De kampioenengroep zal officieel worden gelanceerd bij de waterconferentie van de Verenigde Naties in maart 2023.

Tijdens de COP27 in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh is er meer aandacht voor watervraagstukken dan bij eerdere edities van de klimaattop. Ook is gisteren (14 november) voor het eerst een speciale themadag over water gehouden. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat greep deze gelegenheid aan om in het Waterpaviljoen het startsein te geven voor de Champions Group for Deltas and Coastal Zones.

Aan de groep kunnen landen deelnemen die worden geconfronteerd met grote uitdagingen als het gaat om overstromingen, droogte, zoetwatertekorten of zeespiegelstijging. Zij moeten daarom relatief veel geld in klimaatadaptatie steken.

“Nederland wil zijn expertise en ervaring inzetten voor een nauwere internationale samenwerking”, licht de minister toe in zijn toespraak. “Daarom hebben we dit initiatief gelanceerd.” Nederland investeert 2 miljoen euro in de kampioenengroep.

Landen met meeste expertise
De nieuwe samenwerking hangt samen met de oproep van het VN-klimaatpanel IPCC aan landen om een nationaal plan voor klimaatadaptatie te maken. “Ik vind waterveiligheid een prioriteit die over de hele wereld moet gelden”, zegt Harbers. “Via de Champions Group kunnen de landen met de meeste expertise op klimaatadaptatie hun kennis delen met de rest.”

Hij noemt drie wegen waarlangs dit handen en voeten krijgt. Er wordt gemikt op meer kennis door nadrukkelijk de samenwerking met wetenschappers te zoeken. Ook belangrijk zijn een structurele benadering op maat voor ieder land en uitvoerbare plannen met betrokkenheid van belangrijke financiële instellingen.

Hulp bij nationale klimaatadaptatie
Naast Nederland zijn Bangladesh, Colombia, Egypte, India en Vietnam aangesloten bij de kampioenengroep. Naar verwachting melden de komende tijd zich meer landen aan, waaronder eilandstaten. Verder zijn financieringsinstellingen van de partij, zoals het Green Climate Fund, de Asian Development Bank en de Inter-American Development Bank.

Deelnemers zetten zich in om een regio of land te helpen met de nationale klimaatadaptatie. De landen en organisaties die nu meedoen, stellen de komende maanden concrete adviezen over klimaatadaptatie op voor Bangladesh, Colombia en Egypte. De adviezen worden gepresenteerd bij de VN-waterconferentie die in maart 2023 in New York plaatsvindt.

De kampioenengroep is een van de onderdelen van het International Panel on Deltas and Coastal Areas (IPDC), dat gecoördineerde actie mogelijk maakt. Dit is eveneens een Nederlands initiatief met kennisinstituut Deltares als voorzitter van het secretariaat. De IPDC wordt officieel gelanceerd tijdens de VN-waterconferentie en dat geldt daarom ook voor de kampioenengroep.

Nederland medeorganisator VN-waterconferentie
Ons land organiseert samen met Tadzjikistan de VN-waterconferentie die in New York wordt gehouden. Hierbij worden duizenden deelnemers en de nodige regeringsleiders verwacht. Watergezant Henk Ovink die mede de leiding heeft over het organisatieteam, sprak gisteren bij de COP27 over het belang van de waterconferentie.

“Voor water is het nu of nooit. Water is het thema dat we tegenkomen in energie, voedselzekerheid, gezondheid, economie en internationale samenwerking. We moeten echt ons gedrag, onze houding, onze acties, onze governance en de manier waarop we ons organiseren rond water veranderen.”

Het voorzitterschap van de COP27 introduceerde op de themadag het Action on Water Adaptation and Resilience Initiative (AWARe). Dit programma breekt een lans voor investeringen in water en klimaatadaptatie voor de meest kwetsbare gemeenschappen en ecosystemen in Afrika. In AWARe zal onder meer worden gewerkt aan het verminderen van waterverlies en het bevorderen van samenwerking.

LEES OOK

In het komende decembernummer van magazine H2O staat een interview met watergezant Henk Ovink over de VN-waterconferentie in maart 2023. 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!