secundair logo knw 1

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst (Afbeelding: waterschap Rivierenland)

De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en Nederland hebben hun intenties uitgesproken om samen te blijven werken op het gebied van hoogwaterveiligheid in het grensgebied tussen Duitsland en Nederland. Daartoe is vorige week een vernieuwde bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Op de Nederlands/Duitse conferentie “Water zonder grenzen/Wasser ohne Grenzen”, afgelopen vrijdag in Arnhem, werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door het Ministerie van Milieu, Landbouw, Natuur- en Consumentenbescherming van Nordrhein-Westfalen, de Arbeitskreis für Hochwasserschutz und Gewässer in NRW e.V, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van Nederland, de provincie Gelderland en de waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland.

Rapport
Ook werden de uitkomsten van het rapport Overstromingsrisico grensoverschrijdende dijkringen aan de Niederrhein gepresenteerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat bescherming tegen overstromingen een zaak van beide landen is. Nederland en Nordrhein-Westfalen hanteren echter beide verschillende vormen van normering en werkwijze van beoordeling. Desondanks zal het lopende dijksaneringsprogramma in de Duitse deelstaat er in 2025 afgerond voor zorgen dat de veiligheidsniveau aan beide kanten van de grens vergelijkbaar zijn.

Toekomstige risico’s
De studie laat echter ook zien dat het risico in het grensgebied in de toekomst – het onderzoek spreekt van zichtjaar 2050 – waarschijnlijk toeneemt door de economische groei en de klimaatverandering. Verder blijkt uit de studie dat ook na aanvullende dijkversterkingen in Nederland niet overal in de grensregio zal worden voldaan aan de basisveiligheid. In het rapport wordt daarom voorgesteld de Nederlands-Duitse samenwerking te intensiveren en van elkaar te leren.

MEER INFORMATIE
Overstromingsrisico grensoverschrijdende dijkringen aan de Niederrhein

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.
Geweldig resultaat. Draagt mijn handelen bij aan een Drinkbare Rivier of niet? Dat is de simpele vraag.