0
0
0
s2smodern

Om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen is er een lange termijn- en integrale aanpak nodig om meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren. Dat stellen zes natuurorganisaties in een nieuwe visie 'Ruimte voor levende rivieren’. Het is een pleidooi voor ‘meer robuuste riviernatuur in Nederland’ (15.000 ha), te bereiken met een integrale aanpak en ‘groot denken’.

Het plan laat zien, aldus de organisaties, dat met natuur als bondgenoot in het rivierengebied meerwaarde gerealiseerd kan worden voor verschillende sectoren zoals scheepvaart, woningbouw, landbouw, recreatie, delfstofwinning, hoogwaterveiligheid én natuur. 

De zes organisaties zijn het Wereld Natuur Fonds (WNF), Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL en de Natuur en Milieufederaties. Ze overhandigen de visie volgende week aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Succesvol
Met ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ wordt voortgebouwd op het succes van Plan Levende Rivieren, dat WNF in 1992 lanceerde. Dat plan en de uitwerking in het beleid 'Ruimte voor de Rivier' was succesvol. In de afgelopen 25 jaar is zo’n 12.000 hectare nieuwe riviernatuur gerealiseerd, schrijven de organisaties. 

“Maar we zijn nog niet klaar, de natuur in het rivierengebied staat er nog niet overal goed op”, stellen ze. Populatieherstel van trekvissen als de zalm en steur is nog niet gerealiseerd. “En het icoon van onze rivieren - de zwarte ooievaar - is nog steeds niet teruggekeerd.”

Ook zijn er grote nieuwe uitdagingen als gevolg van klimaatverandering; meer extreme lage en hoge waterstanden in de rivieren, aldus de organisaties. In het zoeken naar antwoorden op de klimaatverandering bepleiten de natuurorganisaties een integrale aanpak. Bovendien moet er ‘groot worden gedacht’.

“Klimaatverandering brengt grotere weersextremen. Riviersystemen moeten kunnen meeveren om veilig te zijn: water vasthouden voor droge tijden, meer ruimte in natte tijden. Dit vraagt een andere manier van denken. Groot denken, op het niveau van het hele stroomgebied, van bron tot monding”, staat in de visie. Die wordt overigens niet gepresenteerd als blauwdruk, maar als 'een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren'.

Niveaus
Integrale aanpak en groot denken worden op diverse niveaus ingevuld. Zo moet op stroomgebiedsniveau ‘het systeem’ substantieel worden vergroot, passend bij het DNA van de rivier (nevengeulen, dijkverleggingen, uiterwaardverlaging, bosvorming). Verder: 'sponzen' herstellen en retentiegebieden inrichten waardoor natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. 

Op riviertrajectniveau moet de rivierdynamiek worden vergroot ‘in een aaneengesloten kralensnoer van uiterwaarden’. Dit om de erosie van het zomerbed te bestrijden en voor natuur én scheepvaart. 

Op uiterwaardniveau moeten integrale oplossingen komen die ook de riviernatuur versterken, met begroeiing als golfremming en extra waterstandsruimte voor natuurontwikkeling. 

Verdubbeling riviernatuur
In de komende 25 jaar willen de organisaties een verdubbeling van typische riviernatuur, wat neerkomt op groei van ten minste 15.000 hectare natuur. Daarnaast moeten er goede verbindingen tussen natuurgebieden komen (langs de rivier en dwars op de rivier).

Andere ambities: goede kwaliteit van het onderwaterleven (onder meer in onderwaterreservaten) en gevarieerde rivierdynamiek (passend bij de eigenschappen van de rivier). 

Het rivierenlandschap gaat ingrijpend veranderen door het Deltaprogramma, schrijven de organisaties. “Ruimtelijke kwaliteit mag daarbij geen losstaande opgave zijn; het is de verbindende kracht voor een integrale opgave. Daarom is het meer dan gepast dat het Deltaprogramma Rivieren een tweeledige doelstelling krijgt: waterveiligheid én ruimtelijke kwaliteit.”

 

Detail SyntheseposterVoorbeelden van kansen en mogelijkheden voor levende rivieren | Bron: Ruimte voor levende rivieren Klik op de afbeelding voor een vergroting

 

MEER INFORMATIE
PDF 'Ruimte voor levende rivieren'

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Michiel Wilhelm · 8 months ago
    Goed zo, denk groot. Een zorg heb ik wel en dat is het beheer van deze zogenaamde KRW assets. Rijkswaterstaat heeft heel veel moois aangelegd, maar hoe liggen nevengeulen, strangen en plassen er na enige jaren bij? En dragen ze in die staat wel voldoende bij aan KRW doelen? Dat beheer en onderhoud moet een belangrijkere plek krijgen in nieuwe plannen en dat van gerealiseerde projecten.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.