secundair logo knw 1

De rivier de Rijn | Foto RWS

Regionale overheden en het Rijk herzien op dit moment het rivierenbeleid. ARK Rewilding Nederland (ARK) en het Wereld Natuur Fonds (WWF) grijpen deze beleidsherziening aan om te komen met een actieplan en een oproep: ‘natuur en waterveiligheid bijten elkaar niet’.

Naar verwachting presenteren de overheden dit najaar het hernieuwde Integraal Rivier Management (IRM). Dit is een gezamenlijke visie voor een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied. “In het proces om te komen tot dit IRM zijn veel goede dingen gebeurd”, zegt Bas Roels, coördinator van team Nederland van het WWF.

Bas RoelsBas Roels“De startnotitie gaat uit van de goede dingen en de natuuropgaves zijn op een goede manier onafhankelijk gekwalificeerd.” Toch vindt Roels het nodig om nu met het Actieplan Ruimte voor Levende Rivieren te komen. “Op dit moment wordt de vertaalslag gemaakt van de voorbereiding naar de politieke besluitvorming. En dan neemt de dreiging toe dat platte overwegingen over kosten en verantwoordelijkheden toch de doorslag gaan geven. En dan wordt de natuur wederom de sluitpost.”

En dat terwijl natuur volgens Roels juist kan helpen bij het veilig en bevaarbaar maken van de rivieren. “Natuur en waterveiligheid bijten elkaar niet. Onderzoek laat zien dat de punten uit ons actieplan voor een netto daling van de waterstanden zorgen. Het is dus echt mogelijk om de waterveiligheid en de bevaarbaarheid te fixen en te zorgen voor een mooier, gezonder landschap voor iedereen.”

Het WWF en het ARK pleiten er in hun actieplan voor om alle uiterwaarden tot natuurlijker gebied om te vormen. In totaal willen de natuurorganisaties 33.500 hectare nieuwe riviernatuur creëren en zo voldoen aan de wettelijk verplichte natuurdoelstellingen en dus de opgaven op het gebied van waterveiligheid aanpakken.

“We willen terug naar de spirit van het Ruimte voor de Rivier-programma. Daar zijn ook niet alle doelen uit gerealiseerd, maar kijk eens naar de resultaten! Kijk eens hoe trots de mensen er nu op zijn! Met de herziening van het rivierenbeleid hebben we nu de kans het nog veel beter en grootser aan te pakken.”

Om dit doel te bereiken is het volgens Roels nodig om de natuur als bondgenoot te omarmen. “Samengevat is dat onze oproep: florerende natuur zorgt voor een robuuster watersysteem. Ons actieplan is bedoeld als steuntje in de rug voor alle experts en beleidsmakers die de afgelopen tijd hebben gewerkt aan de herziening van de IRM. Het gaat hier niet om een tegenstelling tussen natuurorganisaties en overheden. Volgens mij hebben we uiteindelijk allemaal hetzelfde doel.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!