Ruim 110.000 mensen ondertekenden de petitie van Natuurmonumenten met een oproep voor voldoende en schoon water. De petitie Stop de watercrisis, en het bijbehorende position paper, worden morgen in de Tweede Kamer overhandigd.

“Vorig jaar was het jaar waarin de regering moest komen met de plannen die ervoor gaan zorgen dat we in 2027 gaan voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water”, zegt Tom Kunzler, Senior Public Affairs Medewerker van Natuurmonumenten. “Die gepresenteerde plannen zijn doorgerekend en daaruit blijkt dat we de doelen niet gaan halen.”

Het kabinet, dat het behalen van de KRW-doelen ook als doel heeft, wil dit nu bereTom KunzlerTom Kunzleriken door de waterkwaliteit onderdeel te maken van het Nationaal Programma Landelijk gebied. Dit moet worden uitgewerkt in de gebiedsprocessen van de provincies. “Wij willen dat het rijk en de provincies heel duidelijk gaan maken welke maatregelen zij in de plannen op gaan nemen om de waterhuishouding te verbeteren.”

De petitie, die dus door meer dan 112.000 mensen is ondertekend, heeft als tweede doel om aan het publiek duidelijk te maken dat het niet goed gesteld is met de waterkwaliteit in Nederland. Natuurmonumenten ziet dat de natuur onder de slechte waterkwaliteit en verdroging lijdt.

“Je hoort vaak dat de otter weer terug is en dat je weer kan zwemmen in de grachten. Dat mag zo zijn, maar de metingen laten zien dat het helemaal niet zo goed gaat met de kwaliteit van het water,"zegt Kunzler. "Sterker nog, als we in 2027 de KRW-doelen niet halen, krijgen we weer te maken met een bestuurlijke crisis die te vergelijken is met de stikstofcrisis. Dat moeten we vermijden.”

In het position paper stelt Natuurmonumenten daarom voor om te komen tot een integrale aanpak van de stikstof-, klimaat- en watercrisis. “Je moet voorkomen dat een agrarisch bedrijf wordt verplaatst vanwege de stikstof en Natura2000 gebieden, maar dat deze verplaatsing dan elders een negatieve invloed heeft op de waterhuishouding.”

Ook wil Natuurmonumenten dat er een combinatie komt van generieke maatregelen en gebiedsgerichte maatregelen. “Daarbij vinden wij het vooral belangrijk dat de gebiedsgerichte maatregelen ook echt getoetst worden op het halen van integrale doelen op stikstof, klimaat en water. De onlangs opgerichte Ecologische Autoriteit heeft voorlopig namelijk alleen capaciteit om de plannen goed op stikstof te toetsen.”

Verder wil Natuurmonumenten een aanpassing van de rioolwaterzuiveringsinstallaties zodat deze beter medicijnresten uit het rioolwater te kunnen filteren en een uitbreiding van de vergunningsplicht.

Bij dat laatste punt gaat het om activiteiten die negatief zijn voor de waterhuishouding. “Veel agrarische en industriële activiteiten zijn in principe vergunningsplichtig. We moeten voorkomen dat deze activiteiten in 2027 weer onevenredig hard worden getroffen wanneer we de doelen niet halen en er plotseling maatregelen nodig zijn. Daarom zeggen wij: zoek nu goed uit welke activiteiten schadelijk zijn voor ons water en breidt de vergunningsplicht daarvoor uit.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!