secundair logo knw 1

Natuur & Milieu dient bij Europa een klacht in over het Nederlandse bestrijdingsmiddelenbeleid. Volgens de milieuorganisatie schendt Nederland de Europese regels door te weinig op te treden tegen het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in drinkwater- en natuurgebieden. Als gevolg hiervan worden kwetsbare gebieden vervuild met ‘zeer giftige bestrijdingsmiddelen’, wat leidt tot hoge kosten voor drinkwaterzuivering en schade aan de natuur.

De milieuorganisatie komt tot haar conclusies op basis van een studie met als belangrijkste onderzoeksvraag: houdt Nederland zich aan de Europese wet- en regelgeving over het duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen in kwetsbare gebieden in de buurt van oppervlaktewater.

Wat opvalt, zo staat in het onderzoeksrapport, dat verschillende overheidsinstanties naar elkaar wijzen voor de bescherming van kwetsbare gebieden en wateren. “Het Rijk meent dat provincies maatregelen kunnen treffen en provincies wijzen vaak juist weer naar het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Hierdoor kunnen vaak zeer giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt worden middenin natuurgebieden, kwetsbare drinkwatergebieden en vlakbij oppervlaktewater.”

Het is tegen de Europese regels, stelt de milieuorganisatie. “Europa verplicht landen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden (voor drinkwaterwinning) en de beschermde Natura 2000-gebieden te stoppen of te minimaliseren. Provincies zijn nu hoofdverantwoordelijk voor de bescherming van deze gebieden, maar staan het gebruik van veel, vaak zeer giftige, bestrijdingsmiddelen toch toe.”

De natuurorganisatie onderzocht de agrarische teelten in Natura 2000-gebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. In deze gebieden is veel grond in gebruik door agrariërs voor intensieve landbouw, in totaal zo’n 90.000 hectare. In grondwaterbeschermingsgebieden is 41 procent (32.752 hectare) van de totale oppervlakte gras- of bouwland. Op een deel hiervan worden, stelt Natuur & Milieu vast, gewassen geteeld die intensief worden bewerkt met bestrijdingsmiddelen, zoals de bollenteelt. Daarnaast vindt in de waterwingebieden ook landbouw plaats, met teelten die intensief worden bespoten, aldus het onderzoek.

Ook buiten deze kwetsbare gebieden doet Nederland te weinig om het water te beschermen, stelt de milieuorganisatie. ”Passende bufferzones moeten er namelijk voor zorgen dat de bestrijdingsmiddelen bij het spuiten niet in de nabijgelegen sloot waaien of spoelen. Nederland heeft meestal bufferstroken van slechts 50 centimeter, maar om 70 tot 80 procent afspoeling naar water te verminderen moeten deze 15 tot 20 meter breed zijn.”

In het rapport komt de milieuorganisatie tot enkele aanbevelingen. Zo bepleit ze dat in Natura 2000-gebieden en grondwaterbeschermingsgebieden alleen nog biologische landbouw wordt toegestaan en dat er rondom drinkwaterwaterwinningsgebieden grotere bufferzones komen, waar alleen nog biologisch geteeld mag worden. Ook moeten de bufferstroken op landbouwpercelen gepaste breedtes krijgen zodat ze afspoeling afdoende verminderen. Voorts roept ze het Ctgb op om meer duidelijkheid te geven over de gebruiksvoorschriften van bestrijdingsmiddelen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
    H. Laros · 1 months ago
    Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/