“Er worden windparken op zee gebouwd om de klimaatverandering tegen te gaan. Het mag niet zo zijn dat de natuur daar de dupe van wordt,” aan het woord is Peter de Jong van Natuur & Milieu. Deze organisatie is de drijvende kracht achter een handreiking die is verschenen over de ‘aanlanding’ van windenergie van de Noordzee.

De elektriciteit van windparken op zee wordt via kabels aan land gebracht. Deze kabels worden geplaatst in geulen, enkele meters diep in de zeebodem. Net achter de kust komen deze kabels bij hoogspanningsstation weer uit de grond. De organisaties Natuur & Milieu, Stichting De Noordzee, de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten publiceerden een handreiking voor overheden en netbeheerders met aanbevelingen voor de aanleg van kabels uit zee naar land.

peter de jong 180 vk Peter de Jong“Windparken zijn noodzakelijk. Windenergie is de schoonste en best toepasbare optie voor het verminderen van CO2-uitstoot en een onmisbare pijler in onze toekomstige energiemix. Waar het ons om gaat is dat de ecologische belangen ook worden meegewogen bij de aanleg van de kabels en dat de effecten van die kabels op de natuur in de gaten worden gehouden”, vertelt Peter de Jong. Hij is programmaleider duurzame energieproductie bij Natuur & Milieu.

Beperken verstoringen
Zowel in de Noordzee als de Waddenzee is het volgens De Jong van belang dat verstoring van de natuur zoveel mogelijk wordt voorkomen. “De Waddenzee wordt algemeen erkend als bijzonder natuurgebied, maar ook in de Noordzee is ontzettend veel onderwaternatuur die bescherming verdient. Bij het leggen van de kabels wordt de natuur verstoord. Daarom pleiten wij ervoor die kabels te leggen op plekken waar sowieso al verstoring optreedt, bijvoorbeeld in vaargeulen, of gebruik te maken van kabelcorridors. Iets dat ook in Duitsland al gebeurt.”

De Jong wijst erop dat het aantal windparken op zee de komende jaren naar verwachting zal groeien. Daarom vindt hij het belangrijk dat er toekomstbestendig wordt ontworpen. “Ook hiervoor geldt de verstoring zoveel mogelijk te beperken. Door ons nu al voor te bereiden op de verwachte windparken in de toekomst, hoeven we de natuur slechts eenmaal te verstoren en niet steeds opnieuw. Dat is beter, want zo krijgt de natuur de kans om te herstellen.”

Natuur & Milieu en de overige organisaties die dit initiatief steunen, vinden het niet alleen belangrijk dat bij de aanleg van de kabels rekening wordt gehouden met ecologische omstandigheden, maar ook als de kabels eenmaal op de zeebodem liggen. “Er moet echt nog meer onderzoek komen naar de elektromagnetische straling en de effecten daarvan op de natuur. Natuurlijk kun je niet 100% zekerheid hierover hebben, maar we moeten de gevolgen van ons handelen wel in kunnen schatten. Anders zouden we de natuur onherstelbaar beschadigen bij het nemen van actie om de klimaatverandering tegen te gaan.”


MEER INFORMATIE
De handreiking ‘Gezamenlijke uitgangspunten aanlanding Wind op Zee’

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.