Foto Bill Oxford Unsplash

Ruim 3.000 mondiale wetenschappers, waaronder 5 Nobelprijswinnaars en tientallen Nederlandse onderzoekers, roepen op om met ingrijpende maatregelen de aanpassing aan de klimaatverandering serieus te versnellen. “De pandemie in combinatie met de intensivering van extreme weersomstandigheden heeft laten zien hoe onvoorbereid we zijn en dat we de natuur moeten genezen om onszelf te genezen”, stellen ze in een verklaring die is opgesteld in het kader van de topconferentie over klimaatadaptatie die maandag en dinsdag plaatsheeft.

De online klimaattop met Nederland als organisator, richt zich op het vinden van oplossingen om de wereld weerbaar te maken tegen de effecten van klimaatverandering, zoals extreme buien, droogte, hitte en een stijgende zeespiegel. De wetenschappers vinden dat de huidige inspanningen ontoereikend zijn, versnelling is noodzakelijk. De Nobelprijswinnaars geven vandaag vanuit Groningen online hun visie (‘Groningen Scientific Declaration’) op de noodzaak van aanpassing aan de klimaatverandering.

Coronacrisis
De verklaring is een oproep aan beleidsmakers, financiers, investeerders en de wereldleiders om de natuur te herstellen en de aanpassing aan de klimaatverandering te versnellen. In hun betoog leggen de wetenschappers een relatie tussen de huidige Covid-19 pandemie en de klimaatverandering. Zo stellen ze vast dat onze ontoereikende reactie op de coronacrisis aantoont dat we niet klaar zijn om de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering onder ogen te zien. “Als we doorgaan met de ongehinderde vernietiging van onze natuurlijke omgeving, zal Covid-19 niet de laatste pandemie zijn die onze levens ontwricht.” 

We moeten alles in het werk stellen, aldus de wetenschappers, om de natuur te beschermen met behulp van ‘praktische en positieve oplossingen’ om een duurzaam milieu, maatschappij en economie te waarborgen en in stand te houden. “Als we nu handelen, hebben we de kans om vooruit te plannen en te floreren. Als we wachten, zullen we betalen.”

Hoge prijs
En de prijs is hoog, aldus de wetenschappers. Zonder aanpassing kan een veranderend klimaat de groei van de wereldwijde voedselproductie tegen 2050 tot 30 procent drukken. Wereldwijd zullen 500 miljoen kleine boerenbedrijven het zwaarst worden getroffen. “Het aantal mensen dat misschien niet genoeg water heeft, minstens een maand per jaar, zal naar verwachting stijgen van 3,6 miljard nu tot meer dan 5 miljard in 2050.”

Stijgende zeeën en grotere stormvloeden kunnen stedelijke economieën vernietigen en honderden miljoenen mensen in kuststeden van huis en haard verdrijven, met een totale kostprijs van meer dan 1 biljoen dollar per jaar tegen 2050. Tegen 2030 zullen meer dan 100 miljoen mensen niet meer in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.

Radicale veranderingen
Om het tij te keren moeten er radicale veranderingen komen in het begrijpen van de risico’s van de klimaatverandering en in de maatregelen om te komen tot aanpassing. Zo stellen de wetenschappers dat we het beheer en beschermen van natuurlijke systemen moeten aanpassen. “We kunnen niet langer doorgaan met het kappen en afbreken van onze bossen. Kust- en zoetwatermoerassen, mangroven, graslanden en koraalriffen moeten worden beschermd en we moeten meer koolstof uit de atmosfeer halen.”

Voorts moet in het maken van langetermijnplannen voor steden en infrastructuur rekening worden gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering. De wetenschappers zien dat investeerders en vermogenbeheerders rekening gaan houden met milieu- en klimaatrisico’s, maar dit proces moet wijdverspreid worden.

Beter onderwijs
In hun aanbevelingen pleiten de wetenschappers ook voor beter onderwijs. “Beleid dat voorziet in basis- en voortgezet onderwijs voor iedereen is essentieel voor een samenleving die zich effectief kan aanpassen aan een veranderd klimaat.” Meer onderwijs is vooral belangrijk voor meisjes en jonge vrouwen, voor de verhoging van hun gezondheid en levensstandaard en de verlaging van de geboortecijfers, wat, aldus de wetenschappers, ‘een belangrijke stap is in de aanpassing aan het klimaat’. Voorts vraagt de noodzaak om te innoveren om een hoogopgeleide bevolking.

Ook moet de financiële wereld een radicale omslag maken; publieke en private financiering moeten worden ingezet om de klimaatadaptatie te versnellen. Dat vergt een andere visie op het realiseren van financieel rendement, niet langer gericht op de korte termijn, maar op maatschappelijke voordelen, aldus de wetenschappers.


ECONOMISCHE IMPULSEN

Economische impulsen zijn nodig om de aanpassing aan de klimaatverandering te versnellen, stellen de wetenschappers in hun verklaring van Groningen. Zónder leiderschap en inzet van de beleidsmakers, de financiers, de investeerders en de wereldleiders om de aanpassing aan de klimaatverandering te versnellen, zullen de wereldwijde economische gevolgen op lange termijn nog ernstiger worden geschaad dan nu het geval is, waarschuwen ze.

The Global Commission on Adaptation heeft vastgesteld dat een wereldwijde investering van 1,8 biljoen euro in klimaataanpassing in het komende decennium in totaal 7 biljoen euro aan netto-voordeel kan opleveren. Volgens het instituut is er veel meer geld nodig om landen en gemeenschappen aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Het bedrag dat landen er wereldwijd voor uittrekken zal moeten vervijf- tot vertienvoudigen tot maximaal 300 miljard dollar. Dat staat in het rapport State and Trends in Adaptation, dat het instituut heeft gepubliceerd in aanloop naar de internationale klimaattop.

In de afgelopen drie jaar hebben klimaatgerelateerde rampen de wereld 650 miljard dollar gekost - meer dan 0,25 procent van het mondiale bruto binnenlands product (bbp)in die jaren. De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd dat de schade in verband met de klimaatverandering tegen 2040 zou kunnen oplopen tot 54 biljoen dollar, memoreren de wetenschappers.

MEER INFORMATIE
Groningen houdt online festival over klimaatadaptatie

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...