0
0
0
s2smodern

De gezamenlijke aanpak van agrariërs, drinkwaterbedrijven en overheden om de uitspoeling van nitraat naar grondwater te verminderen begint vruchten af te werpen, zo blijkt uit een tussentijdse evaluatie. Voor elf kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden geldt echter nog code rood.

In deze ‘rode’ gebieden worden de doelen met de bestaande afspraken niet gehaald. Mogelijk moeten daarom verplichte maatregelen worden ingezet, schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer. Ook wordt onderzocht of kan worden aangehaakt bij andere beleidstrajecten.

Het gaat om Leggeloo en Noordbargeres in Drenthe, Beegden, Bergen, Breehei, Grubbenvorst, Heel en Mookerheide in Limburg, Vessem in Noord-Brabant en Hogehexel en Manderveen in Overijssel.

Van de 34 grondwatergebieden waar de gezamenlijke aanpak gehanteerd wordt, zijn er 12 ‘oranje’ gekleurd. De verwachting is dat de doelen hier alsnog gehaald kunnen worden, maar dan zijn wel aanvullende maatregelen en/of meer deelnemers nodig.

Dit betreft Havelterberg in Drenthe, Dinxperlo en ‘t Klooster in Gelderland, De Dommel, De Tombe, Heer-Vroendaal, IJzeren Kuilen, Roodborn/Craubeek en Waterval in Limburg, Roosendaal in Noord-Brabant en Herikerberg en Wierden in Overijssel.

Bestuursovereenkomst
In eveneens 11 ‘groene’ gebieden is men op de goede weg. Hier lijkt het te gaan lukken om uiterlijk in 2025 gemiddelde concentraties onder de 50 milligram nitraat per liter te realiseren. "Een resultaat om trots op te zijn", aldus de minister.

Haar compliment geldt Gasselte in Drenthe, Haarlo en Olden Eibergen in Gelderland, Bergen op Zoom, Gilze, Gilzerbaan, Helvoirt, Nuland en Waalwijk in Noord-Brabant en Archemerberg en Holten in Overijssel.

De gezamenlijke aanpak, bedoeld om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te beschermen, is in december 2017 vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen LTO Nederland, de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de ministeries van LNV en Infrastructuur en Waterstaat.

Deltaplan
Voor agrariërs betekent uitspoeling van nitraat uit mest en kunstmest naar het grondwater verlies van nutriënten. Zij bekijken per gebied welke maatregelen ze kunnen nemen om de uitspoeling te verminderen, bijvoorbeeld keuzes voor de bemesting of welke teelt op welke plek. Ze worden geholpen door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en door adviseurs die beschikbaar worden gesteld door het Rijk, de provincies en de drinkwaterbedrijven. In Noord-Brabant wordt sinds vorig jaar al maatwerk ingezet en dat lijkt succes gehad te hebben.

In het Landelijk Bestuurlijk Overleg (LBO) eind juni hebben de partijen afgesproken de komende drie maanden de plannen van aanpak per gebied te actualiseren en eventuele verplichte maatregelen toe te voegen. Het LBO benadrukt dat de inzet van de deelnemende agrariërs wordt gewaardeerd.

Hans de Groene 180 vk Hans de Groene "Maar er is nog veel werk te verzetten", verklaart Hans de Groene, directeur van Vewin. "Het is dus zaak om het gevoel van urgentie te vergroten zonder dat we de boeren verliezen die zich nu al inzetten. Hiervoor moeten alle betrokken partijen elkaar scherp houden en vol inzetten op het halen van de doelen."

 

MEER INFORMATIE
Kamerbrief voortgang aanpak nitraatuitspoeling
Besluit van het LBO inzake afspraak 7c van de Bestuursovereenkomst
H2O-bericht: LTO: groot draagvlak onder boeren voor individuele aanpak nitraatuitspoeling
H2O-bericht: Nitraatconcentratie in grondwater stijgt op zandgronden
H2O-bericht: Breed akkoord om nitraatuitspoeling in waterwingebieden terug te dringen
H2O-redactioneel: Waar blijft de nieuwe drinkwateropstand?

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.