0
0
0
s2sdefault

Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat gaat de drinkwaterbedrijven iets meer investeringsruimte bieden, door de Weigthed Average Cost of Capita (WACC) vast te stellen op 2,95 procent. Dat is 0,2 procentpunt meer dan de huidige WACC. De bewindsvrouw volgt daarmee het advies van de Autoriteit Markt en Consument (ACM). Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De WACC, een op basis van de Drinkwaterwet vastgestelde vermogenskostenvoet, is bepalend voor de investeringsruimte van de drinkwaterbedrijven. De regeling is de waterbedrijven al lange tijd een doorn in het oog, sinds 2019 ageren ze tegen de WACC, die gekoppeld is aan de risicovrije rente op de internationale kapitaalmarkt.

Door de zeer lage rentstand pakt de WACC ongunstig uit en hebben de drinkwaterbedrijven niet genoeg financiële ruimte om te kunnen investeren in productie en distributie van drinkwater, zo is hun klacht. Die investeringen lopen flink op als gevolg van klimaatverandering, vervuiling van drinkwaterbronnen en de noodzakelijke vervanging van ondergrondse infrastructuur.

De Tweede Kamer nam op 30 juni een motie van Peter Grinwis (ChristenUnie) aan waarin werd gevraagd om zo snel als mogelijk duidelijkheid te bieden aan de drinkwaterbedrijven over de vermogenskostenvoet. Het wachten was op een advies van de ACM, dat eind september bij minister Visser op het bureau lag. Zij stelt de Kamer nu voor om een nieuwe WACC vast te stellen met een percentage van 2,95 procent, in lijn met het advies van de ACM. In de huidige, tijdelijk bevroren, WACC wordt gerekend met een percentage van 2,75 procent. Het besluit om een nieuwe WACC op te stellen moet voor 1 november worden genomen door de Kamer.

Geen verhoogd risicoprofiel
De ACM ziet geen aanleiding om voor individuele drinkwaterbedrijven een afwijkende waarde vast te stellen en adviseert derhalve eenzelfde WACC vast te stellen voor alle drinkwaterbedrijven, staat in het advies aan de minister. En daar waar de sector stelt dat 7 van de 10 drinkwaterbedrijven door de beperkte investeringsruimte de komende jaren niet in staat zijn de noodzakelijke investeringen te doen, constateert ACM dat ‘er geen sprake is van een verhoogd risicoprofiel van de drinkwatersector’.

Een constatering die aansluit bij de bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die eerder dit jaar vaststelde dat er 'binnen de doelstellingen van de WACC extra investeringsruimte kan worden gecreëerd'. De Autoriteit Markt en Consument ziet ook dat niet alle drinkwaterbedrijven de maximale WACC-ruimte benutten. “Een volledigere benutting van de WACC-ruimte zal leiden tot meer inkomsten voor drinkwaterbedrijven die gebruikt kunnen worden voor hun investeringsopgave.”

Voorts geeft de ACM aan dat door drinkwaterbedrijven dividend wordt uitgekeerd. “Het uitkeren van dividend kan op gespannen voet komen te staan met de investeringsopgave van de drinkwatersector.”

De autoriteit merkt voorts op vast dat er geen wettelijke normen voor de financiële positie van drinkwaterbedrijven zijn, zoals een minimum solvabiliteitsratio. “De combinatie van het niet benutten van de maximale tariefruimte en het ontbreken van wettelijke financiële normen voor de sector kan leiden tot een verslechterde financiële positie van de drinkwaterbedrijven, waardoor aandeelhouders genoodzaakt zullen zijn om extra eigen vermogen te verschaffen voor drinkwaterbedrijven”, schrijft de autoriteit in haar advies aan de minister.

 

MEER INFORMATIE
Advies ACM over WACC
H2O actueel: Inspectie Leefomgeving: drinkwaterbedrijven hebben voldoende investeringsruimte
H2O actueel: Vewin blij met tijdelijk bevriezen van WACC-regeling
H2O interview met Vitens-topman Jelle Hannema: ‘We willen investeringsruimte, dat is een dringende oproep aan het kabinet’

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.