0
0
0
s2smodern

Waar de Duitse en de Deense Waddenzee beschikken over grote velden droogvallend zeegras, lukt het in de Nederlandse Waddenzee maar niet om op grote schaal zeegrasvelden te planten. Nieuw onderzoek laat zien dat er minder gebieden in de Waddenzee geschikt zijn voor zeegrasvelden dan tot nu toe werd aangenomen. Historisch onderzoek moet uitwijzen of er ooit wel grote, droogvallende zeegrasvelden waren.

Nadat een ziekte in de jaren dertig en eutrofiëring in de jaren zeventig bijna alle zeegrasvelden in de Waddenzee elimineerden, keerden in de Deense en Duitse Waddenzee de zeegrasvelden daar spontaan weer terug vanaf de jaren negentig. In Nederland gebeurde dat niet. Vervolgens mislukten verschillende pogingen om zeegrasvelden aan te planten.

Andere habitat
Als belangrijke beheerder van de Waddenzee zoekt Rijkswaterstaat naar herstelmaatregelen voor zeegras. De rijksdienst gaf daarom de opdracht te onderzoeken in welke delen van de Waddenzee zeegrasvelden zouden moeten kunnen groeien. “Dat is van belang omdat zeegrasvelden een ander soort habitat vormen dan kale wadplaten”, legt onderzoeker Eelke Folmer van Ecospace uit. “Ze bieden een leefgebied aan bijvoorbeeld sommige vissen, wadslakjes en slijkgarnalen.”

In het verleden heeft Folmer ook onderzoek gedaan naar de vraag welke gebieden van de Nederlandse Waddenzee geschikt voor zeegrasvelden zouden zijn. “In dat onderzoek hebben we de Duitse zeegrasvelden geanalyseerd en gekarakteriseerd en het resultaat daarvan geprojecteerd op Nederland. Onze conclusies correspondeerden ook met eerdere onderzoeksresultaten.”

Golfwerking als beperking
Toch lukte het maar niet om op de door de onderzoekers gedefinieerde locaties zeegrasvelden te ontwikkelen. Onder andere de golfwerking bleek op verschillende plekken beperkend te zijn. Enkele jaren geleden kwam de Universiteit Utrecht met een uitgebreide simulatie van de golfwerking in de Nederlandse Waddenzee. “We hebben niet zulke uitgebreide informatie over de golfwerking in het Duitse deel van de zee. Duidelijk is wel dat er met name in de Noord-Duitse Waddenzee grotere oppervlakten wadplaat beschutter liggen dan in de Nederlandse Waddenzee het geval is. In het Nederlandse deel van de zee blijven er nu minder geschikte gebieden over dan we dachten.”

Deductie
Naast de golfwerking beperken ook graafactiviteiten van wadpieren de overlevingskans van litoraal zeegras. Verder hebben hoge concentraties organisch materiaal en slib in het sediment een negatief effect. “Het helpt natuurlijk om te weten waarom het tot nu toe niet gelukt is om nieuwe zeegrasvelden aan te planten. Daar krijgen we steeds beter de vinger achter. Rijkswaterstaat heeft ook nog een tweede onderzoek in opdracht gegeven, naar de invloed op menselijke activiteiten en nutriëntenbelasting in de kansrijke gebieden. Al deducerend krijgen we een steeds beter beeld van de mogelijkheden in de Waddenzee.”

Waren er ooit grote zeegrasvelden?
Hoewel er vaak gesproken wordt over het ‘herstel van zeegrasvelden’ in de Waddenzee, zet Folmer wel wat vraagtekens bij deze formulering. “Het is bekend dat er vroeger en nu regelmatig zeegras voorkwam, met name langs de Groningse vastelandskust en dan zeker binnen de kwelderwerken.”

Maar, zo meent Folmer: “Er blijkt niet dat er in de Nederlandse Waddenzee echt grote droogvallende zeegrasvelden waren. Van ondergedoken groot zeegras is bekend dat er een groot veld in het Marsdiep was voordat de afsluitdijk werd aangelegd. Mogelijk zijn er oude bronnen die verder inzicht in de historische situatie kunnen bieden. Het zou interessant zijn om dat beter te weten. Maar het is dus dus niet onmogelijk dat de Nederlandse Waddenzee eigenlijk altijd al grotendeels ongeschikt was voor droogvallend zeegras.”

 

MEER INFORMATIE
Update habitatkaart littoraal zeegras voorde Nederlandse Waddenzee (pdf)

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Wil Lases · 8 months ago
    Mag de natuur ook de natuur nog zijn? Waarom zou men zeegras willen opdringen? Zonde van de geïnvesteerde menskracht en publieke middelen.

Laatste reacties op onze artikelen

Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.