secundair logo knw 1

Proefopstelling Hedwigepolder | Foto Deltares

Uit onderzoek in de Zeeuwse Hedwigepolder blijkt dat dijken op een ondergrond van getijdenzand meer weerstand kunnen bieden tegen piping. Deze uitkomsten leveren bij de dijkversterkingsopdracht een kostenbesparing van zeker 160 miljoen euro.

Piping ontstaat als bij hoogwater tunnels onder de dijk ontstaan. Dat brengt de stabiliteit van de dijken in gevaar. Uiteindelijk kan piping een dijk ernstig verzwakken of leiden tot instorting. Het praktijkonderzoek in de Hedwigepolder was het slotstuk van een vier jaar lopend project, uitgevoerd door Deltares, het waterschap Hollandse Delta, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Fugro.

Marc HijmaMarc HijmaKleinere proeven in het laboratorium werden gevolgd door een proefopstelling langs de Friese Waddenzeekust, op getijdenplaatafzettingen, en uiteindelijk de grote pipingproeven in de Hedwigepolder, op getijdengeulafzettingen.

“Onze onderzoekshypothese dat getijdenzand, zand dat is afgezet in een getijdengebied, meer weerstand biedt tegen piping dan dijken op rivierzandafzettingen, is overduidelijk bevestigd”, zegt projectleider Marc Hijma, geoloog bij Deltares.

Vergeleken met het rekenmodel dat nu wordt gebruikt om de weerstand tegen piping te bepalen, is getijdenzand volgens de onderzoekers gemiddeld meer dan 2 keer zo sterk. "Als veilige ondergrens wordt een sterktetoename van 40 procent gebruikt. Dat levert voor Nederland een grote besparing op in de dijkversterkingsopdracht, in elk geval 160 miljoen euro, omdat veel dijken minder of niet versterkt hoeven te worden. Het Expertise Netwerk Waterveiligheid vindt onze aanbevelingen goed onderbouwd en deze kunnen dus door waterschappen direct worden toegepast.”

“Getijdenzand komt relatief langzaam in beweging door stromend grondwater. Dat is te verklaren door de aanwezige kleilaagjes en slibdeeltjes en ook door het gegeven dat het zand meer is ingebed dan zand zonder slib. Hoe groot deze factoren afzonderlijk zijn, weten we nog niet precies. Daar zou nog eens fundamenteel onderzoek naar verricht moeten worden. Dat bepaalt namelijk ook in hoeverre zand in het overgangsgebied tussen rivier- en getijdenzand bestand is tegen piping.”

Behalve mogelijke gevolgen voor het overgangsgebied, wil Hijma ook nog verder onderzoek doen naar het zand in Limburg. “Daar is heel grof zand aanwezig en dat is ook niet goed verwerkt in het huidige model. Verschillende partijen zijn geïnteresseerd om daar onderzoek naar te gaan doen, dus ik hoop dat we een aanpak op kunnen starten die vergelijkbaar is met de samenwerking zoals we die hadden in de Hedwigepolder.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?