secundair logo knw 1

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een bedrag van ruim vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma AquaConnect. Hierachter steekt een omvangrijk consortium van onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere partijen. Zij zetten zich in voor het hergebruik van afvalwater en brak grondwater met behulp van nieuwe waterzuiveringstechnologieën.

Het totale budget voor AquaConnect is ongeveer zes miljoen euro, want bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties dragen twee miljoen euro bij. In het onderzoeksprogramma staan oplossingen centraal waarmee Nederland en ook andere deltagebieden zelfvoorzienend in zoetwatervoorziening kunnen worden. Dan kunnen in de toekomst zoetwatertekorten als gevolg van ernstige droogte worden voorkomen.

Huub RijnaartsHuub Rijnaarts

Programmaleider is professor Huub Rijnaarts, hoofd Milieutechnologie bij Wageningen University & Research. Hij licht het onderzoeksthema toe. “In tijden van droogte is een tekort aan water desastreus. Onze oplossing is dat wij water van een goede kwaliteit en met voldoende beschikbaarheid maken. Om dat te bereiken, hebben we technologieën nodig. Dat zijn filtertechnieken en elektrodialyse. Door die twee te combineren kunnen we het water van goede kwaliteit maken, op maat voor de verschillende gebruikers.”

Slimme waterverbindingen
Om te zorgen voor zoetwater, worden vooral afvalwater en brak grondwater gezuiverd. De deelnemers aan het consortium gebruiken een systematiek om vast te stellen welke waterkwaliteit bij welk gebruik hoort. De overheid kan deze methode daarna gebruiken in regelgeving.

Er wordt niet alleen ingezet op chemische maar ook op digitale technologieën. De onderzoekers werken aan geavanceerde computermodellen om wateraanbieders en -gebruikers met elkaar te verbinden via ‘smart water grids’. Daarvan vormt wateropslag in de ondergrond een onderdeel.

Het streven is om in vier regio’s te tonen hoe zelfvoorziening kan worden bereikt. Het gaat om Zuid-Holland, regio Groot Amsterdam, Zeeuws-Vlaanderen en de hogere zandgronden. De onderzoekers van AquaConnect bouwen voort op de opgedane kennis in eerdere en huidige innovatieprogramma’s, zoals COASTAR, Lumbricus en Water Nexus.

Economische kansen binnen sleuteltechnologieën
NWO heeft behalve voor AquaConnect ook miljoenenbedragen toegekend voor vijf innovatieve onderzoeksprogramma’s op andere terreinen. Bij elkaar gaat het om 22 miljoen euro. Het geld is beschikbaar gesteld vanuit het Perspectief-programma van NWO. Dit richt zich op het creëren van economische kansen binnen sleuteltechnologieën.

In een bericht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt opgemerkt, dat in de consortia alle spelers deelnemen die nodig zijn om te komen tot bruikbare oplossingen in de praktijk. “Bij het programma dat zoetwatertekorten wil oplossen, werken de onderzoekers zowel met ingenieursbureaus en waterbedrijven samen als met waterschappen, gemeenten en provincies.”


OMVANGRIJK CONSORTIUM
Aan AquaConnect doet een groot aantal partijen uit de watersector en daarbuiten mee. De deelnemers zijn (in alfabetische volgorde): Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions-AMS, Brabant Water, Deltares, Dow Benelux, Dunea, Evides, Gemeente Amsterdam, Gemeente Terneuzen, GlastuinbouwNL, Haven van Rotterdam, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, HZ University of Applied Sciences, ICT Netherlands B.V., KnowH2O, KWR Water, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Netherlands Water Partnership (NWP), North Sea Port, Nijhuis Industrial Technologies, NXFiltration, Oasen, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Provincie Zuid-Holland, Royal HaskoningDHV, Shell, Stibbe, STOWA, Swinkels, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente, Vitens, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Environmental Research, Wageningen Food & Biobased Research, Wageningen University & Research, Water Alliance, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Vechtstromen en Witteveen+Bos.

 

MEER INFORMATIE
WUR over het onderzoek
Bericht ministerie van EZK

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.