0
0
0
s2smodern

Om het rioleringsstelsel in Vlaanderen op het vereiste niveau te krijgen, hebben de beheerders tot 2027 2,7 miljard euro extra aan inkomsten nodig. Dat staat in een nieuwe studie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De extra middelen zijn nodig om het Vlaamse rioolstelsel uit te breiden, zodat meer woningen worden aangesloten en ongezuiverde lozingen afnemen op het oppervlaktewater. Daarvan moet de kwaliteit flink verbeteren, wil Vlaanderen voldoen aan de doelen van Europese Kaderrichtijn Water in 2027.

Volgens VMM, een agentschap dat zich onder meer richt op onderzoek en advies voor integraal waterbeleid, lucht en milieu, kunnen rioolbeheerders op basis van de huidige inkomsten 1,5 tot 3,3 miljard euro investeren zonder dat ze in financiële problemen komen. Daarmee kunnen ze tot een bepaald niveau het stelsel uitbreiden en daar waar nodig riolering vervangen.

Hoogste ambitieniveau
Dat is evenwel niet voldoende om het Vlaamse rioolstelsel op orde te brengen zoals vastgelegd in de zogeheten zoneringsplannen voor de voorziene uitbouw van de riolering. Als de Vlamingen het rioolstelsel willen aanpassen volgens het hoogste ambitieniveau, dan kost dat 9,3 miljard euro. “Om die investeringen op een duurzame manier te financieren, hebben de rioolbeheerders minstens 2,7 miljard extra inkomsten nodig tussen 2016 en 2027”, schrijft VMM in de onlangs verschenen studie ‘Kosten voor riolering – een blik vooruit’.

Om aan de doelen in de Europese Kaderrichtlijn Water te kunnen voldoen, moet de kwaliteit van de oppervlaktewateren in Vlaanderen significant verbeteren. En dat moet onder meer worden gerealiseerd door meer inwoners aan te sluiten op de riolering en daarmee een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daardoor neemt het aantal lozingen van ongezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater af.

Regionale verschillen
In de financiële mogelijkheden om het stelsel uit te breiden zijn wel flinke regionale verschillen, aldus VMM. Een aantal beheerders, voornamelijk in stedelijke gebieden, kan met het huidige budget de zoneringsplannen wel volledig uitvoeren. Maar voor enkele beheerders in landelijke gebieden is dit niet mogelijk. “Een hogere bevolkingsdichtheid gaat hand in hand met een betere financiële haalbaarheid van de uitbouw van het rioleringsstelsel.”

De ‘financieringsnood’ neemt verder toe als de rioolbeheerders ook een financiële marge voor de toekomstige vervangingsinvesteringen moeten inbouwen. In dat geval hebben ze 3,7 miljard extra inkomsten nodig, aldus VMM.

Vervangingspiek
Maar met de noodzakelijke vervangingen lijkt het nog niet zo'n vaart te lopen. Meer dan de helft van de riolering in Vlaanderen is aangelegd tijdens de jaren ’70 en ’80, staat in het rapport van VMM. Daarmee bevinden de beheerders zich nog in de aanloop naar de vervangingspiek, aldus het instituut.

Bij die constatering plaatsen rioolbeheerders wel de kanttekening dat het aandeel van de oudere riolering in de overzichten weleens kan worden onderschat. Daarom zou niet moet worden uitgesloten dat de vervangingsinvesteringen in de komende jaren hoger kunnen uitvallen.

VMM geeft in het rapport ook mogelijkheden om de financiering van het rioolbeleid te optimaliseren. Dat betreft onder meer aanpassing van de tarieven, salderen van middelen tussen rioolbeheerders, maar ook toepassen van nieuwe technieken bij vervanging en uitbouw van het stelsel.

 

MEER INFORMATIE
Kosten voor riolering - een blik vooruit

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.