0
0
0
s2sdefault

Allerlei projecten langs de Waddenkust spelen in op de effecten van klimaatverandering. Hiervan heeft Jantsje van Loon-Steensma van Wageningen University & Research een overzicht gemaakt. De waterveiligheidsopgave werkt vaak als katalysator voor andere ideeën.

“Het is een feitelijk relaas van wat er allemaal speelt”, zegt Jantsje van Loon-Steensma. Zij stelde het rapport op in opdracht van het Omgevingsberaad Waddengebied en de Waddenacademie. “Het was interessant om zo’n overzicht van verschillende typen projecten te maken en ik ben onder de indruk van hoeveel er eigenlijk gebeurt. Ik heb met veel mensen van verschillende organisaties gesproken.”

Momentopname voor ontwikkeling van langetermijnvisie
Van Loon-Steensma is universitair docent klimaatadaptatie en op natuur gebaseerde overstromingsbescherming aan Wageningen University & Research (WUR). Zij heeft veel onderzoek in het Waddengebied gedaan, zoals vorig jaar nog naar klimaatadaptatiestrategieën voor versnelde zeespiegelstijging. Haar overzicht helpt bestuurders en belanghebbenden bij de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor een klimaatbestendig en leefbaar Waddengebied. “Je moet het wel zien als een momentopname, want morgen zijn er weer nieuwe projecten.”

Jantsje van Loon SteensmaJantsje van Loon-Steensma

De publicatie hangt samen met de gebiedsagenda voor het Waddengebied dat een Natura 2000-status heeft. “Er worden veel plannen gemaakt vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie en andere beleidsdoelstellingen. Daartussen zijn heel wat dwarsverbanden. De waterveiligheidsopgave werkt vaak als katalysator voor andere ideeën en projecten. Zo haken de provincies bijvoorbeeld aan vanuit de invalshoek van leefbaarheid.”

Veel ambities verbonden met dijkversterkingsprojecten
In het overzicht wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten op het gebied van waterveiligheid, natuurherstel en ontwikkeling, verzilting, landbouw en leefbaarheid. Deze projecten kunnen zich richten op verschillende effecten van klimaatverandering: zeespiegelstijging, droogte, extreme neerslag, temperatuurtoename of verzilting.

Aan de dijkversterkingsprojecten langs de Waddenkust worden veel andere ambities, opgaven en projecten verbonden. Daarmee bieden deze projecten volgens Van Loon-Steensma een kans voor integrale aanpassingen. Zij keek ver terug. “Projecten lopen vaak al lang. Zo heb ik ruim tien jaar geleden meegewerkt aan een verkenning voor het Deltaprogramma Waddengebied naar innovatieve adaptieve dijkversterkingsmaatregelen. Deze vernieuwende dijkconcepten zijn verder onderzocht in de POV Waddenzeedijken en nu worden er enkele pilots uitgevoerd.”

Ook aandacht voor visionaire concepten
Van Loon-Steensma heeft niet alleen oog voor oplossingen die binnen het huidige beleid passen maar ook voor visionaire concepten in verband met klimaatverandering. “Sommige mensen en organisaties denken al ver vooruit. Hun innovatieve ideeën zijn belangrijk voor agendering en visievorming. Zij zetten iets in gang. De ideeën zullen niet allemaal worden uitgevoerd maar mogelijk voor een deel wel.”

De WUR-onderzoeker merkt in het rapport op dat de veelheid aan ambities en betrokkenen bedreigend kan overkomen voor bewoners. “Ik heb het voorzichtig opgeschreven maar ik kan me wel voorstellen dat het voor de mensen in het gebied veel is.” Zij beveelt mede in verband hiermee aan om heldere afspraken te maken over de focus, de rolverdeling en de regie bij de projecten en over hoe de omgeving erbij te betrekken. “Het is van belang om te zorgen voor goede randvoorwaarden.”

Volgens Van Loon-Steensma is het niet alleen voor het Waddengebied nuttig om de projecten die met klimaatadaptatie samenhangen, op een rij te zetten. “Zo’n overzicht is ook voor andere gebieden in Nederland erg waardevol.”

Overzichtskaart projecten Waddengebied
Kaart met de projecten die zijn verbonden met klimaatadaptatie I Bron: Waddenacademie

 

MEER INFORMATIE
Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust
Artikel Van Loon-Steensma over innovatieve dijkconcepten

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.