Allerlei projecten langs de Waddenkust spelen in op de effecten van klimaatverandering. Hiervan heeft Jantsje van Loon-Steensma van Wageningen University & Research een overzicht gemaakt. De waterveiligheidsopgave werkt vaak als katalysator voor andere ideeën.

“Het is een feitelijk relaas van wat er allemaal speelt”, zegt Jantsje van Loon-Steensma. Zij stelde het rapport op in opdracht van het Omgevingsberaad Waddengebied en de Waddenacademie. “Het was interessant om zo’n overzicht van verschillende typen projecten te maken en ik ben onder de indruk van hoeveel er eigenlijk gebeurt. Ik heb met veel mensen van verschillende organisaties gesproken.”

Momentopname voor ontwikkeling van langetermijnvisie
Van Loon-Steensma is universitair docent klimaatadaptatie en op natuur gebaseerde overstromingsbescherming aan Wageningen University & Research (WUR). Zij heeft veel onderzoek in het Waddengebied gedaan, zoals vorig jaar nog naar klimaatadaptatiestrategieën voor versnelde zeespiegelstijging. Haar overzicht helpt bestuurders en belanghebbenden bij de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor een klimaatbestendig en leefbaar Waddengebied. “Je moet het wel zien als een momentopname, want morgen zijn er weer nieuwe projecten.”

Jantsje van Loon SteensmaJantsje van Loon-Steensma

De publicatie hangt samen met de gebiedsagenda voor het Waddengebied dat een Natura 2000-status heeft. “Er worden veel plannen gemaakt vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie en andere beleidsdoelstellingen. Daartussen zijn heel wat dwarsverbanden. De waterveiligheidsopgave werkt vaak als katalysator voor andere ideeën en projecten. Zo haken de provincies bijvoorbeeld aan vanuit de invalshoek van leefbaarheid.”

Veel ambities verbonden met dijkversterkingsprojecten
In het overzicht wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten op het gebied van waterveiligheid, natuurherstel en ontwikkeling, verzilting, landbouw en leefbaarheid. Deze projecten kunnen zich richten op verschillende effecten van klimaatverandering: zeespiegelstijging, droogte, extreme neerslag, temperatuurtoename of verzilting.

Aan de dijkversterkingsprojecten langs de Waddenkust worden veel andere ambities, opgaven en projecten verbonden. Daarmee bieden deze projecten volgens Van Loon-Steensma een kans voor integrale aanpassingen. Zij keek ver terug. “Projecten lopen vaak al lang. Zo heb ik ruim tien jaar geleden meegewerkt aan een verkenning voor het Deltaprogramma Waddengebied naar innovatieve adaptieve dijkversterkingsmaatregelen. Deze vernieuwende dijkconcepten zijn verder onderzocht in de POV Waddenzeedijken en nu worden er enkele pilots uitgevoerd.”

Ook aandacht voor visionaire concepten
Van Loon-Steensma heeft niet alleen oog voor oplossingen die binnen het huidige beleid passen maar ook voor visionaire concepten in verband met klimaatverandering. “Sommige mensen en organisaties denken al ver vooruit. Hun innovatieve ideeën zijn belangrijk voor agendering en visievorming. Zij zetten iets in gang. De ideeën zullen niet allemaal worden uitgevoerd maar mogelijk voor een deel wel.”

De WUR-onderzoeker merkt in het rapport op dat de veelheid aan ambities en betrokkenen bedreigend kan overkomen voor bewoners. “Ik heb het voorzichtig opgeschreven maar ik kan me wel voorstellen dat het voor de mensen in het gebied veel is.” Zij beveelt mede in verband hiermee aan om heldere afspraken te maken over de focus, de rolverdeling en de regie bij de projecten en over hoe de omgeving erbij te betrekken. “Het is van belang om te zorgen voor goede randvoorwaarden.”

Volgens Van Loon-Steensma is het niet alleen voor het Waddengebied nuttig om de projecten die met klimaatadaptatie samenhangen, op een rij te zetten. “Zo’n overzicht is ook voor andere gebieden in Nederland erg waardevol.”

Overzichtskaart projecten Waddengebied
Kaart met de projecten die zijn verbonden met klimaatadaptatie I Bron: Waddenacademie

 

MEER INFORMATIE
Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust
Artikel Van Loon-Steensma over innovatieve dijkconcepten

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@LisaU kunt de stemhulp vinden op de site mijnstem.nl of rechtstreeks via deze link: https://mijnstem.nl/waterschappen#!/
Waar IS nu die stemhulp?
400 kub gebruikt in drie jaar 2.600 euro .. belachelijk gewoon
WILDLIFE HOLLAND 5 CODE ROOD (deel 1 en 2) - Jeroworld - 2022 - tijdsduur: 84 minuten
- De film Wildlife Holland 5 Code Rood gaat over een diepe plas waar volgens deskundigen niet of nauwelijks leven is en daarom moet worden verondiept. Deze plas, De Vonkerplas, ligt in de Dreumelse Waard in het land van Maas en Waal. Vanaf 2019 tot 2022 ging ik op zoek naar het leven boven, maar ook onderwater.
Dit is de eerste onder water film van Nederland. In mijn zoektocht of er wel of geen leven zou zijn in diepe plassen ging ik als eerste opzoek naar zoetwater plankton. Dit zoetwater plankton bestaat uit zowel dierlijk als plantaardige organismen. Zonder dit plankton is er geen leven in diepe plassen. Ook zocht ik uit met welk soort grond plassen worden verondiept. Want inmiddels zijn vele plassen in Nederland al ondieper gemaakt om meer ecologische biodiversiteit te krijgen. Maar klopt dat wel? Is er geen leven in diepe plassen?

Wildlife Holland 5 CODE ROOD (official video) - Jeroworld 2022 - klik hier >>
Als de zeespiegel echt meters gaat stijgen de komende eeuw dan zou het verstandig zijn om vanaf NU de woningen en en industrie te bouwen boven het verwachte zee peil. Dus hoger dan, drie a vier meter boven NAP. In lager gelegen gebieden dus alleen hoogbouw op terpen, die dan bij een ramp ook dienst zouden doen als vluchteilanden voor mensen van de bestaande te laag gelegen woningen.
Voor de bestaande woningen onder NAP zou het verplicht moeten worden dat bij ieder huis, aan-of-in het huis een bootje aanwezig zou zijn. Ja iedereen! Omdat bij een ramp mensen in doodsangst, de mensen met een boot zullen aanvallen ! En miljoenen van daken evacueren is ondoenlijk! Het ergste wat dan waarschijnlijk gaat gebeuren is dat alle mensen op het laatst in hun auto vluchten en in de file zullen verdrinken op de snelwegen in de polders !!
En waar dan bouwen vanaf nu? Op hogere grond, en daarbij zou ook bekeken kunnen worden of delen van de centraal gelegen Veluwe daarvoor gereserveerd zouden kunnen worden. Nederland is een land waar vooral de laaggelegen natuur uniek is, en je zou bij de bovengenoemde strategie grote delen van de lage polders kunnen inrichten voor plas/dras-natuur, zoals we vroeger Nederland ook hebben aangetroffen voor de Urbanisatie.
Mensen in andere wereld delen vragen of verplichten om wat aan de CO2 uitstoot te doen gaat niet werken. We willen niet onder ogen zie dat het in dichtbevolkt Nederland ooit nog eens ernstig mis zou kunnen gaan, maar nu zien we in Turkije en Syrië dat de natuur opnieuw onverbiddelijk kan zijn !

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!