secundair logo knw 1

De monding van de Tistarivier in Bangladesh. Foto Unsplash/Toukir Ahmed

Op de VN Waterconferentie in New York lanceerde minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het samenwerkingsverband 'International Panel for Deltas and Coastal Areas' (IPDC). Het panel brengt regeringen, financiële instellingen, wetenschap en praktijk bij elkaar om klimaatadapatiemaatregelen op lokaal niveau te versnellen.

Het secretariaat van het IPDC wordt gevoerd door Deltares. Harm Duel, expert deltabeheer, is het hoofd van dit secretariaat. “Het initiatief voor het IPDC is ontstaan bij gesprekken tussen het ministerie, Deltares, het Global Center on Adaptation en de Delta Alliance. Doel van die gesprekken was het vinden van de goede rol voor Nederland als het gaat om klimaatadaptie in delta’s wereldwijd.”

Harm DuelHarm DuelNederland had volgens Duel al samenwerkingen met verschillende landen op dit onderwerp, maar dat beperkte zich vaak tot kortlopende projecten. “Met het IPDC willen we een structuur opbouwen en er zo voor zorgen dat het nemen van adaptiemaatregelen wordt versneld.”

Het panel is in eerste instantie een samenwerking tussen landen. Twaalf landen, waaronder Argentinië, Zuid Afrika, India, Bangladesh en Vietnam, hebben zich aangemeld en de verwachting is dat meer landen de komende tijd zich aansluiten. “Binnen het IPDC brengen we niet alleen ministers of ambtenaren bij elkaar. Het gaat er juist ook om de werelden van financiën, de praktijk en de wetenschap een platform te bieden om elkaar te ontmoeten en samen te werken. Zo wisselen we ook kennis met elkaar uit en kunnen we echt van elkaar leren.”

Volgens Duel kan deze vorm van samenwerking daadwerkelijk leiden tot een versnelling van het aantal klimaatadapatiemaatregelen. “De urgentie ervan wordt door iedereen gezien. Maar landen hebben niet altijd toegang tot relevante wetenschappelijke informatie, of weten niet hoe ze die informatie moeten vertalen in projecten. Dit terwijl financiële instellingen als de Wereldbank en de Asian Development Bank juist behoefte hebben wetenschappelijke onderbouwing bij ingediende plannen.”

Via halfjaarlijkse overleggen, tweejaarlijkse conferenties (waarvan de eerste in maart 2024 in Nederland zal worden georganiseerd), trainingsprogramma’s en ruimte voor onderzoek wil het IPDC een brugfunctie vervullen. “Kennisdelen is een belangrijk element van het panel. De afgelopen tijd zijn we al druk in gesprek geweest met de deelnemende landen over hun behoeften. Die gesprekken gaan we de komende tijd intensiveren, want het is expliciet de bedoeling dat de behoeften van de deelnemende landen leidend zijn bij de activiteiten van het panel.”

Financiering voor het IPDC is toegezegd tot 2030. Het IPDC is een afspraak van de Nederlandse overheid aan de Water Action Agenda met betrekking tot de SDG6. “In die tijd hopen we ervoor te zorgen dat projecten daadwerkelijk worden gepland en gestart. Die versnelling is ons doel en het panel is daarvoor een goed vehikel, want veel delta’s, kustgebieden en eilanden kampen met gelijksoortige problemen. Daarom kunnen we leren van elkaar en de beschikbare kennis vertalen naar versnelde acties met lokale impact.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.