0
0
0
s2sdefault

De combinatie Mekante Diek, een samenwerking tussen Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer, gaat de dijk tussen Tiel en Waardenburg versterken. Waterschap Rivierenland heeft de klus die eind 2026 klaar moet zijn, aan de aannemerscombinatie gegund.

Het dijktraject is volgens de normering uit 2017 over bijna 20 kilometer afgekeurd. Het gaat dan met name om de stabiliteit en piping en in beperkte mate om hoogte. De afgekeurde dijktrajecten liggen dicht bij bebouwde kernen.

De vrij smalle Waaldijk geldt als bijzonder en complex met als kenmerken de natuur aan de buitenzijde en de hoge cultuurhistorische waarde. De uitdaging is, aldus het projectenboek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, om met de versterking van de dijk recht te doen aan ‘de bijzondere waarde’.

Wat het werk ook complex maakt is de ondergrond van de dijk langs de Waal. In het verleden zijn diverse bochten en meanders afgesneden door de rivier zelf, schrijft bodemonderzoekbureau Fugro dat het grondonderzoek voor de versterking doet. "Hierdoor ligt de dijk niet overal op de oorspronkelijke oeverwallen. De ondergrond van de dijk is daarmee zeer divers van aard, soms op zeer korte afstand, waardoor het versterken van de dijk om te voldoen aan de nieuwe wettelijke normen voor de waterveiligheid een complexe opdracht is.”

In de tweede helft van dit jaar beginnen Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer met waterschap Rivierenland aan de ontwerpfase van het project. In 2023 zal de combinatie starten met de uitvoering, waarna de versterkte dijk in oktober 2026 klaar moet zijn. De aannemerscombinatie Mekante Diek zet ‘het zoeken naar duurzame oplossingen’ centraal, zo schrijft het. Zo wordt zo veel mogelijk ingezet op transporten over water. “Hierdoor ondervindt de omgeving minder hinder tijdens de uitvoering.”

In de meerjarenbegroting heeft het waterschap tot en met 2025 opgeteld 264 miljoen euro uitgetrokken voor de versterking van de dijk. Daarvan komt 90 procent voor rekening van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

 

MEER INFORMATIE
Dijkversterking Tiel-Waardenburg gaat door dankzij 3D en videobellen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.