0
0
0
s2smodern

De stijging van de zeespiegel zal voor veel Europese landen grote consequenties hebben. Onderzoekers van Deltares, de Universiteit Utrecht en de Wageningen Universiteit vergeleken nu voor het eerst 32 Europese (kust)landen om te zien of en hoe ze zich voorbereiden op zeespiegelstijging. Driekwart van de onderzochte landen heeft plannen gemaakt.

Als Europese kustgebieden niet anders worden ingericht, zal de verwachte jaarlijkse schade in Europa tegen het einde van de eeuw twee- of driemaal zo hoog zijn. “We wisten daarom wel dat de meeste landen bezig zijn met aanpassen aan zeespiegelstijging, maar er was geen inzicht hoe ze dat doen en voor welke zeespiegelstijging ze zich voorbereiden.” Zo legt Sadie McEvoy, expert klimaatadaptatie van Deltares, de motivatie achter het onderzoek uit.

De onderzoekers bevroegen via enquêtes wetenschappers en beleidsmedewerkers in de 32 landen. Daarbij werd onder andere gevraagd naar de aan- of afwezigheid van een planning. Ook werden gevraagd met hoeveel zeespiegelstijging ze rekening houden en met welke tijdshorizon er wordt gerekend.

Uit de antwoorden bleek dat driekwart van de landen een plan heeft gemaakt om zich aan te passen aan zeespiegelstijging. De meeste landen houden hierbij het jaar 2100 als planningshorizon aan en een meerderheid van de landen gaat daarbij uit van een zeespiegelstijging van circa 1 meter. Dat driekwart van de landen een strategie heeft ontwikkeld, noemt McEvoy positief.

Het jaar 2100 als tijdshorizon maakt volgens haar dat ook naar de lange termijn wordt gekeken. “Slechts enkele landen houden rekening met een extreme zeespiegelstijging. Omdat het veel tijd kost om de stap te maken van adaptiestrategie naar concreet beleid en implementatie is het verstandig om daar wel naar te kijken.”

Verschillen
“De landen hebben te maken met verschillende omstandigheden . De kustlijn van de Baltische staten is niet te vergelijken met die van België. Daarom hoeven de landen ook echt niet op dezelfde manier om te gaan ,” zegt McEvoy. Ze noemt de studie echter wel een signaal om hier nader naar te kijken. "Het feit dat landen zich voorbereiden om een verschillende zeespiegelstijging kan leiden grote verschillen binnen Europa." De landen lijken te kiezen voor oplossingsrichtingen variërend van bescherming, tot accommodatie en terugtrekken. Zowel technische als natuurlijke oplossingen worden besproken.

McEvoy, naast Deltares-medewerker ook lid van de IPCC-werkgroep, constateert wel dat de verschillen tussen de landen gevolgen kunnen hebben. “Die kunnen in de loop der tijd ongelijkheid in de hand werken,” stelt McEvoy. “Door de adaptiestrategieën te monitoren en te bekijken hoe paraat de landen zijn, kunnen we hiaten vaststellen en krijgen landen de gelegenheid tijdig te handelen. Want dat is uiteindelijk nog belangrijker dan de strategie. Een indrukwekkende strategie betekent nog geen goede uitvoering en de afwezigheid van een strategie betekent nog niet dat er bijvoorbeeld op lokaal niveau maatregelen worden genomen.”

 

Meer informatie
How are European countries planning for sea level rise? in Ocean & Coastal Management

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De Golfstroom is ook de transportband waarmee jonge palinkjes (glasaal), geboren ergens in de Srgassozee (ten noorden van de Bermuda-driehoek) richting de kusten van West-Europa worden gebracht, van Portugal tot Denemarken en Zuid-Zweden. De glasaaltjes zijn twee jaar onderweg. Als de Golfstroom minder sterk wordt of minder ver reikt, heeft dat wellicht ook voor de paling grote gevolgen.
Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.