0
0
0
s2smodern

Het merendeel van de Groningers (86 procent) wil besparen op het watergebruik. Velen weten echter niet precies hoe, 1 op de 5 heeft daarom behoefte aan bespaartips. Dit blijkt uit een online enquête van Waterbedrijf Groningen. De resultaten van de peiling gebruikt het waterbedrijf om in de regio het bewustzijn over de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed drinkwater te vergroten. Zuinig watergebruik is ook in Groningen noodzaak om over voldoende drinkwater te kunnen blijven beschikken.

Net als in andere delen van het land staat in Groningen de beschikbaarheid van water onder druk. Het waterbedrijf gebruikt met name grondwater voor de drinkwaterproductie. Daarnaast wordt ook water uit de Drentsche Aa gewonnen. Bij het gebruik van deze bron moet rekening gehouden worden met de hoeveelheid water in deze beek, wat betekent dat bij aanhoudende droogte de inname afneemt en meer grondwater wordt opgepompt.

In de noordelijke regio heeft het waterbedrijf, dat vorig jaar het 140-jarige bestaan vierde, niet alleen te maken met een stijgend drinkwatergebruik, ook de watervraag in de industrie groeit. Een serieus aandachtspunt, want de beschikbaarheid van water is een belangrijke voorwaarde voor de economische ontwikkeling van de regio, schrijft het waterbedrijf in een notitie over de Watertransitie Groningen.

Vijf initiatieven
Die transitie wil het drinkwaterbedrijf realiseren met vijf initiatieven: optimaliseren eigen bedrijfsvoering, vergroting bewustwording consumenten, waterbesparing bij zakelijke klanten en realiseren alternatieve bronnen voor de industrie en aanvullende bronnen voor de drinkwaterproductie.

Met de peiling over het watergebruik (zie kader) en een bijbehorende waterbesparingscampagne met besparingstips moet bewustwording worden vergroot en watergebruik verkleind. In welke mate waterbesparing door consumenten moet bijdragen aan de ingezette transitie naar een duurzame drinkwatervoorziening, is een lastig te beantwoorden vraag, blijkt uit de toelichting van woordvoerder Tabitha Petter

Het bedrijf monitort niet of en hoeveel de campagne leidt tot minder gebruik, zegt Petter desgevraagd. “Daar is wel over gesproken, maar niet toe besloten. Maar het zou nu eigenlijk wel een goed moment zijn om een nulmeting te doen.”

Het besef groeit
Uit de reacties maakt het waterbedrijf wel op dat meer consumenten bewust worden van de beperkte beschikbaarheid van kwalitatief goed drinkwater, stelt Petter. Ze trekt daarbij een vergelijking met het droge jaar 2018 toen het waterbedrijf ook over spaarzaam watergebruik communiceerde.

2018 was voor het Waterbedrijf Groningen een wake-up call, staat in het jaarverslag van het waterbedrijf over 2019. Het droge jaar onderstreepte de kwetsbaarheid van de drinkwatervoorziening. Voorafgaand aan de start van hitte en droogte in 2019 volgde het bedrijf daarom de landelijke communicatiestrategie 'wees zuinig met water'.

De campagnes werpen hun vruchten af, consumenten vroegen in 2019 op eigen initiatief aan het drinkwaterbedrijf wat ze konden doen of laten om in te spelen op de droogte, staat in het jaarverslag 2019. Petter: “Je hebt nog altijd reacties van mensen die het onzin vinden, maar los daarvan: het leeft meer, veel mensen zijn betrokken. Het besef groeit dat er wat moet gebeuren.”

Lekverlies
In de transitiestrategie zet het waterbedrijf ook op andere uitgestippelde routes stappen. In juni verving het bedrijf een 140 jaar oude zinker onder het Reitdiep in de stad Groningen door een nieuwe leiding. De zinker bleek door corrosie lek te zijn, moeilijk te traceren in een leiding die onder water ligt, maar wel belangrijk om te herstellen in het kader van de doelstelling van het bedrijf om de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. “Vervanging van de zinker betekent een grote winst om het lekverlies te beperken”, stelt Petter.

Veel aandacht gaat ook uit naar het watergebruik door de industrie. Nieuwe industrie krijgt geen drinkwater meer voor hun productieprocessen. 'Niet duurzaam en niet wenselijk', staat in het jaarverslag. Middels dochter North Water (een joint venture met Evides Industriewater) wordt gezocht naar alternatieve bronnen, zoals water uit het Eemskanaal.

Garmerwolde
Ook wordt ingezet op het hergebruik van het effluent dat vrijkomt op de rioolwaterzuivering Garmerwolde om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar industriewater in de Eemshaven. Dat betekent dat er een industriewaterzuivering komt op de rwzi, een project dat wordt opgezet in samenwerking met waterschap Noorderzijlvest met aansluitend de aanleg van een industriewaterleiding vanaf Garmerwolde richting de Eemshaven over een lengte van 28 kilometer. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2021 dit water te gaan leveren, staat in het jaarverslag.

Met deze aanpak kunnen drinkwaterbronnen behouden blijven voor de drinkwatervoorziening. Dit jaar is het bedrijf nog binnen de vergunningen voor deze bronnen gebleven, zegt Petter aan de vooravond van een nieuwe hittegolf. “We hebben minder problemen dan Vitens.” Toch wordt voor de korte termijn ingezet op uitbreiding van vergunning- en productiecapaciteit van bestaande winningen. 

Voor de lange termijn is het Groningse drinkwaterbedrijf gelijk andere waterbedrijven op zoek naar nieuwe wingebieden.

 

115 LITER DRINKWATER PER DAG
Groningers verbruiken gemiddeld circa 115 liter water per dag per persoon. Als het niet lukt om de consument aan te zetten tot spaarzamer gebruik neemt dit gemiddelde toe tot 140 liter in 2050, aldus het waterbedrijf, dat ongeveer 580.000 consumenten van drinkwater voorziet. Om de noodzaak tot zuiniger gebruik te onderstrepen, lanceert het waterbedrijf een video met de titel: ‘Wordt de volgende crisis, een watercrisis?’
De peiling, een online kwantitatief onderzoek onder 500 Groningers, leert dat de respondenten verschillende vormen van waterbesparing willen toepassen: alleen volle wasmachines draaien (71 procent), kraan uitdoen tijdens tandenpoetsen (76 procent), bespaarknop van de wc gebruiken (65 procent), planten besproeien met regenwater (35 procent), korter douchen (34 procent) en waterbesparende douchekop gebruiken (27 procent). 1 op de 5 Groningers geeft aan moeite te hebben met besparen en heeft behoefte aan concrete tips om water te besparen.

 

MEER INFORMATIE
Video Waterbedrijf Groningen: Wordt de volgende crisis, een watercrisis?

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat is ook weer winst.
Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.