secundair logo knw 1

Veel mensen hebben geveltuintjes aangelegd I foto: Tineke Dijkstra / NK Tegelwippen

Tijdens het NK Tegelwippen dat een half jaar duurde, zijn welgeteld 1.556.919 tegels verwijderd om plaats te maken voor groen. De Gouden Tegel is voor Rucphen. In deze Brabantse gemeente zijn 990 tegels per duizend inwoners gelicht.

Het is voor de tweede keer dat dit kampioenschap gehouden is. Ging het in 2020 nog om een door Rotterdam gewonnen duel met Amsterdam, nu deden 81 gemeenten mee. Het ludieke evenement heeft een serieuze ondertoon. Het verruilen van stoep- en tuintegels door groen in de stedelijke omgeving helpt om wateroverlast tegen te gaan, hittestress te verminderen, grondwater vast te houden en biodiversiteit te bevorderen.

Ruim 14 hectare vergroend
Het NK vond plaats van begin maart tot en met eind september. Om te stimuleren dat hun inwoners zich zouden inzetten voor vergroening, hebben gemeenten tegeltaxi’s ingezet of voerden op een andere manier stenen af. Ook zijn er gratis planten weggegeven. Een populaire activiteit van bewoners was het aanleggen van geveltuintjes aan de voorkant van hun woningen.

De ‘tegelstand’ werd automatisch bijgehouden op de site van het NK. Het eindresultaat na zes maanden: in totaal zijn 1.556.919 tegels gewipt. Of zoals de organisatie aangeeft, er is een oppervlakte van ruim 14 hectare groen gemaakt en dat zijn zo’n 28 voetbalvelden.

Het NK Tegelwippen is bedacht door het activitatiebureau Frank Lee en het collectief Dus Wat Gaan Wij Doen en wordt ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het samenwerkingsverband Ons Water en de netwerkorganisaties Amsterdam Rainproof en Rotterdams WeerWoord. De strijd tussen gemeenten maakt nu deel uit van de campagne Een groener Nederland begint in je eigen tuin!

Gouden Tegel voor Rucphen
Winnaar van het NK is de West-Brabantse gemeente Rucphen. Hier zijn 22.639 tegels verwijderd ofwel – en dit is bepalend – 990 tegels per duizend inwoners. Rucphen blijft daarmee duidelijk voor op de concurrentie. De nummers twee tot en met vijf zijn Enschede, Oosterhout, Veenendaal en Gorinchem.

Wethouder René Lazeroms Rucphen met Gouden TegelWethouder René Lazeroms toont de Gouden Tegel I foto: NK TegelwippenWethouder René Lazeroms nam de Gouden Tegel in ontvangst. Hij vertelt in een interview met dagblad BN DeStem dat de gemeente de competitie serieus is aangegaan. Er moest dan ook wel iets gebeuren. “Gelukkig vielen er bij ons heel wat tegels te wippen, dat scheelt.”

Lazeroms is trots op het resultaat en hoopt de titel in 2022 te verdedigen. Hij spoort inwoners aan om nog een stapje extra te zetten. “Wat mij betreft komt de prijs niet in het gemeentehuis maar ergens prominent in het straatbeeld van Rucphen, zodat iedereen de tegel kan zien.”

Meeste tegels gewipt door Den Haag
Ook Den Haag heeft een prijs gekregen. In deze gemeente zijn 201.334 tegels verruild voor groen en dat is in absolute zin de beste score. Dit is beloond met de Gouden Schep. Amsterdam is runner-up en daarna komen Enschede, Rotterdam en Breda. Als pleister op de wonde heeft Amsterdam ditmaal de onderlinge wedstrijd met Rotterdam gewonnen.

Er is nog een prijs te vergeven: de Publiekswipper. Hiervoor komen de zes inwoners in aanmerking, die het afgelopen halfjaar door een jury zijn gekozen als Maandwippers. De winnaar wordt bepaald door het publiek. Het is nog tot en met 10 oktober mogelijk om online een stem uit te brengen.


MEER INFORMATIE
Website NK Tegelwippen
H2O Actueel: start van NK in maart
H2O Actueel: Rotterdam wint in 2020 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.