0
0
0
s2smodern

Het waterpeil in het Overasseltse en Hatertse vennengebied is de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 5 tot 10 centimeter gestegen. Ook de heide is weer terug. Dat is te danken aan maatregelen die Waterschap Rivierenland samen met de provincie, de gemeenten en Staatsbosbeheer heeft genomen.

De natuur is aan het herstellen en het gebied gaat gezonder de toekomst in, aldus het waterschap. De afgelopen vijf jaar hebben Staatsbosbeheer en het waterschap de ontwikkelingen gemonitord, deze week werden de resultaten gepresenteerd.

Het gebied, dat in de gemeenten Heumen en Wijchen ligt, telt ruim dertig vennen. Grotendeels zijn dit regenwatervennen. Door verdroging dreigden de vennen en de vochtige heide te verdwijnen. Daardoor stond ook de biodiversiteit onder druk en moesten er voorzieningen worden getroffen om de afvoer en de verdamping van water terug te dringen.

Om deze ontwikkeling te keren, besloten het waterschap, Staatsbosbeheer, de Provincie Gelderland en de beide gemeenten om sloten te dempen en 35 hectare naaldbos rond de vennen te kappen. De vennen en heideterreinen werden met elkaar verbonden om de verspreiding van diersoorten als de levendbarende hagedis en de venwitsnuitlibel te stimuleren.

Grondwaterpeil
Uit de metingen blijkt dat de fluctuatie van de venpeilen bijna overal is afgenomen, wat gunstig is voor de natuur. In de centraal gelegen vennen is het waterpeil gestegen. In het midden van het natuurgebied is het grondwaterpeil ook verhoogd, aan de randen is het juist verlaagd. Dat geldt ook voor het waterpeil in enkele vennen aan de rand van het gebied.

Voor de omwonenden hebben de peilveranderingen volgens het waterschap geen nadelige gevolgen. ''De afgegraven grond uit het natuurgebied is naar het omringende gebied gebracht, zodat het daar niet een zompige boel werd’’, vertelt gebiedscoördinator Erik Riemersma van Waterschap Rivierenland.

Het Overasseltse en Hatertse vennengebied stond al ver voor de afgelopen droge zomers op de TOPlijst van verdroogde natuurgebieden en moest daarom met voorrang worden aangepakt. Dat de grondwaterstand ondanks die droogte toch is verhoogd ten opzichte van het referentiejaar 2012, noemt Riemersma bijzonder. ‘’Ik durf wel te zeggen dat de maatregelen daar een positieve bijdrage aan hebben geleverd.’’

Waterkwaliteit
Wat niet verbeterd is, is de waterkwaliteit. Enkele vennen zijn nog steeds te zuur. Voor de biodiversiteit is dat niet wenselijk. Het waterschap heeft daar vooralsnog geen bemoeienis mee. ''De vennen vormen een geïsoleerd systeem, ze zijn niet op het watersysteem aangesloten’’, aldus Riemersma, die naar terreinbeheerder Staatsbosbeheer (SBB) verwijst.

''Dat is inderdaad nog een zorgpuntje, waar wij zeker aandacht aan besteden'', beaamt woordvoerder Iranda Vermij van SBB. ''Maar het is ook niet zomaar te veranderen. We zullen de ontwikkelingen in elk geval de komende jaren blijven volgen en als het nodig is actie ondernemen. Concrete afspraken zijn daarover echter nog niet gemaakt.'' 

Wel is de partijen duidelijk dat beheermaatregelen nodig blijven. Zo zullen de vennen ook in de toekomst uitgebaggerd moeten worden en is begrazing met een schaapskudde noodzakelijk. 

 

MEER INFORMATIE

Evaluatie van de boskap 2013

Presentatie van de resultaten

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.