0
0
0
s2smodern

Het is belangrijk dat het parlementaire proces bij de invoering van het nieuwe belastingsysteem voor waterschappen zo snel mogelijk verloopt en niet wordt vertraagd omdat politieke partijen met eigen aanpassingen komen. Dat stelt LTO Nederland.

De 21 waterschappen hebben tijdens de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 11 december unaniem het definitieve voorstel voor het nieuwe belastingstelsel aangenomen. Ook LTO Nederland steunde dit. Volgens de agrarische ondernemersorganisatie wordt hiermee een weeffout in het huidige systeem hersteld, die sterk nadelig voor de landbouw uitpakt. Een ander voordeel is dat het voor stedelijke waterschappen eenvoudiger wordt om tarieven voor alle categorieën in gelijke mate aan te passen.


(advertentie)

De politiek is nu aan zet. De Unie van Waterschappen stuurde een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, waarin wordt gevraagd om het voorgestelde belastingsysteem snel in wetgeving om te zetten. Snel is hier een relatief begrip; het nieuwe systeem kan op zijn vroegst in 2024 worden ingevoerd. Het is daarom belangrijk dat het parlementaire proces snel verloopt en er geen vertraging ontstaat omdat politieke partijen eigen aanpassingen op het unaniem gedragen voorstel willen doorvoeren, vindt LTO.

Tariefschommelingen beter opgevangen
Volgens LTO wordt een weeffout in de watersysteemheffing opgelost, die momenteel zorgt voor extreme tariefstijgingen voor de categorie ongebouwd (vooral agrariërs in stedelijke gebieden). In plaats van de waarde van onroerend goed gaan waterschappen de dichtheid van de bebouwing ten opzichte ten opzichte van het areaal natuur en landbouw – het aantal hectares per duizend inwoners – als basis gebruiken. Dit gebiedsmodel vangt volgens LTO tariefschommelingen bij met name stedelijke waterschappen beter op. De huidige, wettelijk vastgelegde tariefdifferentiatie voor infrastructuur wordt teruggebracht tot maximaal 100 procent.

In het nieuwe belastingsysteem is sprake van een bandbreedte. Hierover meldt de ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders dat dit intern nog tot de nodige discussie heeft geleid. Want plus of min 30 procent ten opzichte van het berekende punt op de curve geeft een brede spreiding, aldus LTO. De Unie van Waterschappen heeft toegezegd dat bij de uitwerking van het gebiedsmodel een handreiking wordt opgesteld, waarover LTO tijdig haar mening kan geven.

Voor plusvoorzieningen tariefdifferentiatie mogelijk
LTO wijst nog op de meekoppelkansen die het voorstel voor het nieuwe systeem biedt. Zo kan een waterschap op verzoek van een individu of gebied ‘plusvoorzieningen’ uitvoeren, zoals speciale voorzieningen voor wateraanvoer, extra veiligheid in verband met wateroverlast en bestrijding van nachtvorst en verzilting. Het is nu nog niet mogelijk om dergelijke voorzieningen via een tariefdifferentiatie door te belasten aan betrokkenen, maar straks wel. Tot tevredenheid van LTO, omdat een waterschap hiermee meer maatwerk kan leveren.

 

MEER INFORMATIE
Bericht van LTO Nederland
H2O-bericht: voorstel naar minister
H2O-bericht: aangepast belastingstelsel

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Hans Middendorp · 18 days ago
    In de praktijk van het hoogheemraadschap van Delfland komt het 'oplossen van de agrarische weeffout' er op neer dat de subcategorie wegen (de andere helft van de categorie Ongebouwd) gewoon flink minder gaat betalen. Nogal wiedes, als je de 400% wegenopslag afschaft. Ruwweg een korting van 1 miljoen, die de andere categorieën mogen betalen. De wegbeheerders hadden er niet om gevraagd, en ook de boeren in nDelfland worden er gen cent wijzer van.
    In de praktijk betalen de inwoners van Delfland al 90% van de watersysteemheffing, dus die draaien ook op voor deze lastenverlichting voor wegen. En even voor de orde van grootte: de subcategorie boeren binnen Ongebouwd betalen samen ook ongeveer 1 miljoen. Tja.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik snap er niks meer van: Klimaatopwarming hoeft niet meer gestopt te worden dus gaan we het maar adapteren??
Ha Floor - wat een inspirerend verhaal! Leuk om tot mij te nemen… .én als voorbeeld te nemen voor de Bollenstreek.
Erg leuk om te lezen dat de omslag van 'samenwerken omdat het moet' naar 'samenwerken omdat het loont' is gemaakt!
Ik ben bestuurlid van een VvE vakantiepark (Resort Duynzicht, Julianadorp aan Zee) met 36 individuele losstaande huizen, eigen watermeter, geen complex watersysteem, verhuurd grotendeels door commerciële verhuurorganisatie (Roompot).
Na heel veel onduidelijkheid zou deze wijze van verhuren het park 'prioritair' maken.
Wij hanteren een Legionella-beheersplan, geprotocolleerd en gedocumenteerd.
Als de recreatiewoningen 'zorghuizen' zouden zijn, of de verhuur door een eigenaar verzorgd zou worden waren ze NIET prioritair. Nu zijn wij verplicht OOK nog een peperduur geregistreerd bedrijf in de arm te nemen.
Hoe volstrekt onlogisch en belachelijk overdreven kunnen de voorschriften zijn?
Wat is het verschil met een particulier bewoond huisje, of een enkele recreatiewoning (beide NIET prioritair)?
Dat zal wel een massale oproep zijn geweest van al die AVV leden!
Wellicht een volgende keer ook de andere bonden eens raadplegen voor een evenwichtig artikel?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.