secundair logo knw 1

Foto: Agnes Monkelbaan via Wikimedia Commons

De werknemers die vallen onder de cao Waterbouw, krijgen er in één jaar 8 procent bij. Hun lonen stijgen met 7,5 procent en de structurele eindejaarsuitkering gaat met een half procent omhoog. Er is ook een afspraak gemaakt in verband met de vitaliteit van medewerkers.

Nieuwe cao Waterbouw is een feit! Dat kopt FNV Waterbouw in een speciale nieuwsbrief over de CAO.  Een grote meerderheid van ruim 85 procent van de leden die een stem uitbrachten, ging akkoord met het in april bereikte onderhandelingsresultaat. Ook is er groen licht van de leden van CNV Vakmensen, sector waterbouw en de werkgevers die aangesloten zijn bij de Vereniging van Waterbouwers.

Eenjarige cao
De collectieve arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van een jaar: van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024. Volgens FNV Waterbouw zijn hieraan moeizame onderhandelingen voorafgegaan.

De werkgevers wilden een cao voor een periode van twee jaar afsluiten om te zorgen voor rust op het arbeidsvoorwaardenfront en boden daarbij 12 procent loonsverhoging. Daartoe bleken de vakbonden uiteindelijk niet bereid. Volgens hen was zowel de loonsverhoging te laag als de onzekerheid over de ontwikkeling van de inflatie te groot.

Financiële afspraken
In de nieuwe cao zijn deze financiële afspraken gemaakt:

  • De cao-lonen stijgen meteen per 1 april 2023 structureel met 7,5 procent.
  • De structurele eindejaarsuitkering wordt in 2023 met 0,5 procent verhoogd: van 3,5 procent naar 4 procent.
  • De tarieven voor een aantal vergoedingen gaan per 1 april 2023 eveneens met 7,5 procent omhoog.

Inzet op vitaliteit
Werknemers hebben behoefte aan de mogelijkheid om meer tijd aan hun privéleden te besteden, bijvoorbeeld vanwege mantelzorg of opgroeiende kinderen. Oudere medewerkers (geboren tussen 1956 en 1961) kunnen gebruikmaken van een vervroegde uitkeringsregeling. Voor medewerkers uit andere leeftijdsgroepen die zich in verschillende fases van hun leven en loopbaan nevinden, wordt nu gekeken hoe de vitaliteit kan worden bevorderd. Een werkgroep is momenteel voorstellen aan het uitwerken. De bedoeling is om deze als concrete maatregelen in de komende cao op te nemen.

Volgens de cao-partijen wordt in de waterbouw veel belang gehecht aan een goed beleid voor arbeidsomstandigheden. Dit jaar start een bewustwordingscampagne die zich richt op duurzame inzetbaarheid en veilig werken aan boord van schepen. In het kader hiervan wordt een onderzoek uitgevoerd naar de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers in de waterbouw.

Ruim 2.500 werknemers
Tot de waterbouw worden de activiteiten gerekend van bedrijven die werkzaam zijn in baggeren, kust- en oeverwerken, vervoer van nat zand en nautische dienstverlening. Ruim 2.500 werknemers, indien zij in Nederland werkzaam zijn, vallen onder de werkingssfeer van cao’s voor arbeidsvoorwaarden dan wel bedrijfstakeigen regelingen. Functies in de waterbouw zijn onder meer kapitein, stuurman, werktuigkundige, schipper, stortmeester, baggermeester, pijpoperator en matroos.

LEES OOK
H2O Actueel: cao Waterbouw 2022-2023
 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...