0
0
0
s2smodern

Binnen het programma ‘Living labs in the Dutch delta’ gaan vier onderzoeksprogramma’s van start. De programma’s onderzoeken grotere ingrepen in het kust- en rivierengebied als de Zandmotor en Hondsbossche Duinen, de Hedwige-Prosper polder en de Grensmaas.

Het onderzoeksprogramma ‘Living labs in the Dutch delta’ wil kennis opdoen om de waterveiligheid en de veerkracht van het watersysteem te verbeteren. Idee achter het programma is de samenwerking tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek. Uitgangspunt van alle projecten is het concept van het Living Lab.

De fysieke locaties vormen een laboratorium waar onderzoekers van universiteiten, hogescholen en toegepaste kennisinstellingen samenwerken met bedrijven en overheidsinstanties. ‘Living labs in the Dutch delta’ is ontwikkeld door NWO, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat.

4,6 miljoen euro
De vier geselecteerde projecten werden gekozen uit twaalf projectvoorstellen. Ze worden ondersteund met in totaal 4,6 miljoen euro. Bij de projecten zijn tien verschillende kennisinstellingen en 26 publieke en private organisaties betrokken. Elf Aio kandidaten, drie postdoc onderzoekers, twaalf hogeschoolonderzoekers en twee onderzoekers van Deltares gaan aan de slag.

De vier geselecteerde programma’s zijn: C-SCAPE: Zandige klimaatadaptatie maatregelen voor duurzame kustontwikkeling (TU Delft); De Hedwige-Prosperpolder als experiment voor toekomstig kustbeheer in Nederland (TU Delft); Grenzen verleggen bij de Grensmaas (WUR) en ReAShore: Zorgen voor vitale zandige kustversterkingen (Universiteit Twente).

Vier projecten
C-SCAPE ziet zandsuppleties op de kust enerzijds als een onmisbare maatregelen tegen overstromingen en anderzijds als unieke kans voor natuur en maatschappij. Door klimaatverandering is een sterke toename van het jaarlijkse suppletievolume voorzien. C-SCAPE wil de kennis en instrumenten ontwikkelen die deze schaalsprong mogelijk maken.

Het project Hedwige-Prosperpolder neemt de ontpoldering voor natuurbehoud onder de loep. In dit project wordt onderzocht hoe schorren dijkbreuken beperken, hoe dijkverlegging schorontwikkeling kan bevorderen, en hoe dijken aan een begroeid voorland kunnen worden aangepast.

Grensmaas is het grootste rivierverruimingsproject van Nederland. Zand- en grindwinning dragen bij aan economische winst voor bedrijven, natuurontwikkeling en de bescherming van omliggende dorpen tegen overstromingen. Het project wil analyseren hoe het project Grensmaas omgaat met ecologische, sociale en economische verrassingen.

Project ReAShore onderzoekt grootschalige zandige kustversterkingen zoals de Zandmotor en de Hondsbossche Duinen. Deze versterkingen combineren kustveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Het project onderzoekt hoe deze twee doelen ook op lange termijn goed samengaan. Uiteindelijke doel is een tool, die kan worden gebruikt om gebruiks- en beheerscenario’s te ontwerpen.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De Golfstroom is ook de transportband waarmee jonge palinkjes (glasaal), geboren ergens in de Srgassozee (ten noorden van de Bermuda-driehoek) richting de kusten van West-Europa worden gebracht, van Portugal tot Denemarken en Zuid-Zweden. De glasaaltjes zijn twee jaar onderweg. Als de Golfstroom minder sterk wordt of minder ver reikt, heeft dat wellicht ook voor de paling grote gevolgen.
Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.