0
0
0
s2smodern

De regen heeft verlichting gebracht, maar de droogte is nog niet voorbij. Dat is de boodschap van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. De opschaling naar het niveau van dreigend watertekort is gehandhaafd.

Het neerslagtekort is iets gedaald door de regen van afgelopen week. Daarmee is na twee uitzonderlijk droge maanden de situatie gestabiliseerd, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de vandaag verschenen zesde droogtemonitor van 2020. Toch is het tekort nog steeds veel hoger dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar.

Het neerslagtekort in ons land is nu door de bank genomen 164 millimeter. Dat is nog boven het niveau in 1976 en 2018 om dezelfde tijd. De komende week wordt weer wat regen verwacht, maar desondanks zal het neerslagtekort waarschijnlijk verder oplopen. Het KNMI houdt rekening met een gemiddelde van 181 millimeter over vijftien dagen.

Omdat ook de Rijnaanvoer momenteel vrij laag is, blijft de LCW opgeschaald in niveau 1 van ‘dreigend watertekort’. Deze opschaling is op 25 mei doorgevoerd. Het betekent dat toen is overgegaan naar landelijke coördinatie en advisering in verband met de verdeling van het beschikbare water.

Waterbeheer op orde
De LCW meldt dat op dit moment het waterbeheer op orde is. “De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en nemen waar nodig maatregelen zoals het opzetten van waterpeilen, het vasthouden van water, regionale onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater en het inspecteren van droogtegevoelige kaden.”

Rijkswaterstaat stuurt het peil van het IJsselmeer en Markermeer op 15 centimeter onder NAP. De Maas is benedenstrooms van Maasbracht op een hoger peil gestuwd. In het westen van Nederland wordt onder vrij verval extra water aangevoerd vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal.

De effecten van droogte zijn vooral in Oost- en Zuid-Nederland merkbaar, aldus de LCW. “In deze gebieden kan geen water worden aangevoerd en zijn verminderde gewasopbrengsten in de landbouw en schade aan natuur mogelijk. De komende tijd zal de watervraag met het groeien van de gewassen vanuit de landbouw toenemen.”

Rijnaanvoer aan het stijgen
De aanvoer van de Rijn bij Lobith is op het ogenblik 1.250 kubieke meter per seconde. Dat is net onder het LCW-criterium van 1.300 kubieke meter per seconde voor juni en fors onder het gemiddelde van circa 2.100 kubieke meter per seconde voor deze tijd van het jaar. De Rijnaanvoer is wel aan het stijgen, omdat het aan de natte kant is in Duitsland en het Alpengebied. De komende week neemt de aanvoer verder toe richting 1.300 tot 1.600 kubieke meter per seconde. In de tweede van juni lijkt een stabilisatie op dit niveau het meest waarschijnlijk.

Het daggemiddelde van de aanvoer van de Maas bij Sint Pieter is ongeveer 60 kubieke meter per seconde. De commissie verwacht dat dit de komende dagen min of meer stabiel blijft. De afvoeren van de Rijn en Maas zijn voldoende aan om aan de watervraag te voldoen.

Daling grondwaterstanden gestagneerd
De grondwaterstanden zijn de laatste twee maanden voortdurend gedaald. Door de neerslag van de voorbije week is de daling gestagneerd en zijn standen lokaal soms zelfs iets gestegen. De grondwaterstanden variëren nu van normaal tot zeer laag voor de eerste helft van juni. Dat laatste komt vooral voor op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden.

De waterkwaliteit laat volgens de LCW hier en daar te wensen over. “Op verschillende locaties in het land zijn meldingen van blauwalgen en vissterfte, in een aantal gevallen met een negatief zwemadvies tot gevolg. Dat is niet ongebruikelijk in juni.”

Wat betreft verzilting is er weinig aan de hand. “De chlorideconcentraties (zout) zijn normaal voor van de tijd van het jaar, gezien de huidige aanvoer en achtergrondconcentraties in de Rijn en de Maas. In de Rijn-Maasmonding en op het Amsterdam-Rijnkanaal zijn de concentraties tijdelijk verhoogd geweest. Enkele waterschappen melden nog lichte verziltingsproblemen.”

Hoge drinkwatervraag
Momenteel zijn er geen knelpunten bij de drinkwaterproductie. De watervraag baart echter zorgen. De LCW meldt hierover: “Wel heeft een aantal drinkwaterbedrijven in het pinksterweekend te maken gehad met (zeer) hoog watergebruik. In Overijssel en de Achterhoek heeft dit geleid tot lagere waterdruk. Door de recente regen en lage temperaturen is de watervraag nu gestabiliseerd. De drinkwaterbedrijven bereiden zich voor op een hoge watervraag deze zomer.”

 

Neerslagtekort 10 juni 2020

 

MEER INFORMATIE
Droogtemonitoren van LCW in 2020
H2O-bericht over extra geld voor aanpak droogte
H2O-bericht over droogtemonitor van 27 mei
H2O-bericht onttrekkingsverboden Rijn en IJssel
H2O-bericht over grote watervraag bij Vitens
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bepaal je virusdeeltjes in een millimeter rioolwater?
Zou een milliliter niet handiger zijn?
Een korte reactie op de verklaring inzake duurzaamheid in dit artikel: “Diverse onafhankelijke berekeningen hebben aangetoond dat drogen en verbranden van RWZI slibben NIET de meest duurzame oplossing is. Bewering inzake CO2-uitstoot is zeer discutabel en er wordt geen rekening gehouden met de uitstoot van stikstof”. Mladen Filipan, VSGM (MID MIX).
Mooi dat de dreiging van een landelijk watertekort voorbij is en dat er weer voldoende water Nederland binnenkomt. Waarmee evenwel helaas alleen Europees Nederland bedoeld wordt. Geen woord over Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) dat nu al bijna tien jaar ook een deel van Nederland is. En mocht dit deel niet binnen de verantwoordelijkheid van RWS en LCW vallen, ook dan ware sprake te zijjn van Europees Nederland in hun berichten.
Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.