De regen heeft verlichting gebracht, maar de droogte is nog niet voorbij. Dat is de boodschap van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. De opschaling naar het niveau van dreigend watertekort is gehandhaafd.

Het neerslagtekort is iets gedaald door de regen van afgelopen week. Daarmee is na twee uitzonderlijk droge maanden de situatie gestabiliseerd, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de vandaag verschenen zesde droogtemonitor van 2020. Toch is het tekort nog steeds veel hoger dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar.

Het neerslagtekort in ons land is nu door de bank genomen 164 millimeter. Dat is nog boven het niveau in 1976 en 2018 om dezelfde tijd. De komende week wordt weer wat regen verwacht, maar desondanks zal het neerslagtekort waarschijnlijk verder oplopen. Het KNMI houdt rekening met een gemiddelde van 181 millimeter over vijftien dagen.

Omdat ook de Rijnaanvoer momenteel vrij laag is, blijft de LCW opgeschaald in niveau 1 van ‘dreigend watertekort’. Deze opschaling is op 25 mei doorgevoerd. Het betekent dat toen is overgegaan naar landelijke coördinatie en advisering in verband met de verdeling van het beschikbare water.

Waterbeheer op orde
De LCW meldt dat op dit moment het waterbeheer op orde is. “De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en nemen waar nodig maatregelen zoals het opzetten van waterpeilen, het vasthouden van water, regionale onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater en het inspecteren van droogtegevoelige kaden.”

Rijkswaterstaat stuurt het peil van het IJsselmeer en Markermeer op 15 centimeter onder NAP. De Maas is benedenstrooms van Maasbracht op een hoger peil gestuwd. In het westen van Nederland wordt onder vrij verval extra water aangevoerd vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal.

De effecten van droogte zijn vooral in Oost- en Zuid-Nederland merkbaar, aldus de LCW. “In deze gebieden kan geen water worden aangevoerd en zijn verminderde gewasopbrengsten in de landbouw en schade aan natuur mogelijk. De komende tijd zal de watervraag met het groeien van de gewassen vanuit de landbouw toenemen.”

Rijnaanvoer aan het stijgen
De aanvoer van de Rijn bij Lobith is op het ogenblik 1.250 kubieke meter per seconde. Dat is net onder het LCW-criterium van 1.300 kubieke meter per seconde voor juni en fors onder het gemiddelde van circa 2.100 kubieke meter per seconde voor deze tijd van het jaar. De Rijnaanvoer is wel aan het stijgen, omdat het aan de natte kant is in Duitsland en het Alpengebied. De komende week neemt de aanvoer verder toe richting 1.300 tot 1.600 kubieke meter per seconde. In de tweede van juni lijkt een stabilisatie op dit niveau het meest waarschijnlijk.

Het daggemiddelde van de aanvoer van de Maas bij Sint Pieter is ongeveer 60 kubieke meter per seconde. De commissie verwacht dat dit de komende dagen min of meer stabiel blijft. De afvoeren van de Rijn en Maas zijn voldoende aan om aan de watervraag te voldoen.

Daling grondwaterstanden gestagneerd
De grondwaterstanden zijn de laatste twee maanden voortdurend gedaald. Door de neerslag van de voorbije week is de daling gestagneerd en zijn standen lokaal soms zelfs iets gestegen. De grondwaterstanden variëren nu van normaal tot zeer laag voor de eerste helft van juni. Dat laatste komt vooral voor op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden.

De waterkwaliteit laat volgens de LCW hier en daar te wensen over. “Op verschillende locaties in het land zijn meldingen van blauwalgen en vissterfte, in een aantal gevallen met een negatief zwemadvies tot gevolg. Dat is niet ongebruikelijk in juni.”

Wat betreft verzilting is er weinig aan de hand. “De chlorideconcentraties (zout) zijn normaal voor van de tijd van het jaar, gezien de huidige aanvoer en achtergrondconcentraties in de Rijn en de Maas. In de Rijn-Maasmonding en op het Amsterdam-Rijnkanaal zijn de concentraties tijdelijk verhoogd geweest. Enkele waterschappen melden nog lichte verziltingsproblemen.”

Hoge drinkwatervraag
Momenteel zijn er geen knelpunten bij de drinkwaterproductie. De watervraag baart echter zorgen. De LCW meldt hierover: “Wel heeft een aantal drinkwaterbedrijven in het pinksterweekend te maken gehad met (zeer) hoog watergebruik. In Overijssel en de Achterhoek heeft dit geleid tot lagere waterdruk. Door de recente regen en lage temperaturen is de watervraag nu gestabiliseerd. De drinkwaterbedrijven bereiden zich voor op een hoge watervraag deze zomer.”

 

Neerslagtekort 10 juni 2020

 

MEER INFORMATIE
Droogtemonitoren van LCW in 2020
H2O-bericht over extra geld voor aanpak droogte
H2O-bericht over droogtemonitor van 27 mei
H2O-bericht onttrekkingsverboden Rijn en IJssel
H2O-bericht over grote watervraag bij Vitens
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.
Klinkt goed! Maar waarom wordt dit niet bij alle waterschappen ingevoerd? Dan ontstaan er meer mogelijkheden tegen lagere prijzen.
Afsluiten van de Nieuwe Waterweg met zeesluizen (Plan Spaargaren) zal de riviersedimentstroom naar het zuidwesten voeren. Daar is behoefte aan sediment. Het baggeren in de binnengelegen (oude) Rotterdamse havens wordt daardoor tot een minimum beperkt. Zeewaartse afhandeling van schepen (containertransferia) op de Maasvlakten maken tevens dat de Nieuwe Waterweg mag verondiepen. Binnenvaartschepen hebben immers een geringe diepgang. Bovendien wordt het rivierpeil dankzij zeesluizen meer beheersbaar.

Wil Borm
Adviesgroep Borm & Huijgens - integraal waterbeheer
Interessant artikel en mooi initiatief.. wel jammer dat er meerdere keren over waterpomp gesproken wordt terwijl het warmtepomp is.
Redactie: dank, is gecorrigeerd.
Energetisch mooi maar hoe worden de kosten binnen de perken gehouden, zodat de “gewone” burger het nog kan betalen? Hoe bedrijfszeker is de installatie en het net?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!