De kansen op regen nemen toe maar dat leidt nog niet tot een structurele verbetering van de droogtesituatie. Daarvoor is volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) langdurig neerslag nodig. Alle maatregelen die Rijkswaterstaat en waterschappen eerder hebben genomen voor de aanvoer en het vasthouden van water, blijven van kracht.

Op het ogenblik is het nog altijd zeer droog in eigen land, meldt de LCW in de nieuwste droogtemonitor. Voor de scheepvaart, landbouw en natuur zijn de effecten groot. Er is wel een gunstige ontwikkeling. De watervraag vanuit de landbouw neemt de komende tijd af, omdat het groeiseizoen bijna voorbij is.

De situatie voor de natuur blijft echter zorgelijk. Op grote schaal is er schade voor de planten- en dierenwereld. Een belangrijke reden is dat de grondwaterstanden laag tot zeer laag zijn voor de tijd van het jaar. Zij zijn zelfs uitzonderlijk laag in een aantal gebieden in het midden en zuiden van het land, bijvoorbeeld in Limburg en Noord-Brabant.

Overgang naar wisselvallig weer
Het gemiddelde neerslagtekort is in een week tijd opgelopen van iets minder dan 300 millimeter naar 318 millimeter (situatie in de ochtend van 6 september). Dit is hoger dan het maximum dat in 2018 werd bereikt. Het niveau van het recordjaar 1976 wordt momenteel niet gehaald.

De verwachting is dat dit de komende weken ook niet gaat gebeuren door een overgang van erg droog naar overwegend wisselvallig weer met geregeld buien. Het KNMI houdt rekening met een daling van het gemiddelde neerslagtekort naar 291 millimeter over vijftien dagen. Door het buiige karakter van het weer kunnen er grote lokale verschillen bij de neerslag zijn.

De omslag in het weer betekent niet dat de droogte snel voorbij is. De LCW laat weten dat een structurele verbetering van de droogtesituatie alleen mogelijk is als er langdurig neerslag valt.

Toename van aanvoer van de Rijn
Ook in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas gaat het naar verwachting regelmatig regenen. Dat is goed nieuws voor de aanvoer van de Rijn bij Lobith. Deze aanvoer is nu 875 kubieke meter per seconde en neemt vanaf komend weekend mogelijk toe tot 1.000 m3/s. Bij de Maas wordt daarentegen geen structureel hogere aanvoer verwacht.

De waterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem is volgens de LCW vrijwel onveranderd ten opzichte van vorige week. De watervoorraad in het IJsselmeer en Markermeer is wel verder geslonken. De meerpeilen gaan nog iets meer dalen, maar blijven boven 40 centimeter onder NAP. Er is voldoende water beschikbaar voor de omliggende waterschappen.

In steeds meer gebieden vallen watergangen in regionale watersystemen droog. Dit gebeurt grootschalig in gebieden waar geen water kan worden aangevoerd, onder andere in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, de Achterhoek en Twente en op de Veluwe. Verder is er sprake van verslechterde waterkwaliteit (blauwalgen en botulisme) en vissterfte.

Maatregelen van waterbeheerders gehandhaafd
Waterbeheerders hebben tal van maatregelen genomen voor de aanvoer en het vasthouden van water en voor de bescherming van de waterkwaliteit, zoals het plaatsen van tijdelijke pompinstallaties en het instellen van onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater en soms grondwater. Ook worden op grote schaal droogtegevoelige kaden geïnspecteerd. De maatregelen blijven voor nu van kracht.

Rijkswaterstaat heeft afgelopen weekend bij Den Oever gericht gespuid op het IJsselmeer om verzilting tegen te gaan. Dit zal de komende tijd nodig blijven in verband met oprukkend zout in de vaargeulen. Om Zuid-Holland van zoet water te kunnen voorzien, zijn eerder twee maatregelen ingezet: Klimaatbestendige Wateraanvoer en Doorvoer Krimpenerwaard. De waterbeschikbaarheid voor de regio is momenteel laag maar beheersbaar.

Tijdelijk geen inname uit IJsselmeer bij Andijk
Volgens de LCW zijn er nog geen problemen met de drinkwatervoorziening. De waterkwaliteit bij innamepunten is wel een steeds groter aandachtspunt.

PWN neemt sinds een paar dagen selectief water uit het IJsselmeer in vanwege een toename van de chlorideconcentratie. Het drinkwaterbedrijf heeft de inname uit het IJsselmeer ter plaatse van Andijk tijdelijk gestaakt en haalt nu water uit het spaarbekken bij Andijk. De lokale chlorideverhoging lijkt verband te houden met een zoutpluim die zich heeft verplaatst door het IJsselmeer. Zo’n pluim ontstaat als zout uit een dieper gelegen deel van het meer wordt ‘opgemengd’ door wind.

LEES OOK
H2O Actueel: soms uitzonderlijk lage waterstanden
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?
@Hans Middendorp AWPHans, het water van kleinere buien wordt dan ook vast gehouden. Ik vind dit een mooie ingreep, die meteen ook mogelijkheden biedt om de kleine waterkringloop te herstellen. Mits dat er naast de slootjes meerjarig oogstbaar/eetbaar groen wordt geplaatst, dat helpt dan weer met verdamping waardoor de temperatuur daalt juist door de verdamping. De regentrigger bij herstel van de kleine waterkringloop, waardoor die buien zich niet meer samenpakken maar gelijkmatig verdeelt uitregenen ook achter de veluwe op de hoge zandgronden. Oogstbaar is b.v. voederbomen als veevoer.
Mooie studie en uitkomsten die goed passen met wat je zou verwachten. Maar... er is gerekend met hoosbuien van 60 mm in één uur. Dan snap ik dat afstroming over het oppervlak plaats vindt. Maar negentig procent van de buien is minder dan 10 of 20 mm en dan is er gewoon inzijging van hemelwater in de bodem en helemaal geen oppervlakkige afstroming. Hoosbuien komen weliswaar steeds vaker voor, maar zijn toch vooral zeer plaatselijk. Het kan dus jaren duren voor een bepaald perceel door een hoosbui wordt getroffen. Toch?
Bedankt voor deze aanvullende opinie op ons artikel. Wij hebben als auteurs vanuit TAUW en HDSR uw opinie met interesse gelezen en willen graag een reactie geven.
De aanleiding van het onderzoek waren klachten die HDSR ontving van omwonenden over overstortlocaties. Naast een feitelijke weergave van de situatie van de watergang en de ecologische toestand, was de beleefwaarde van omwonenden een belangrijke component in het onderzoek. We hebben er voor gekozen het onderzoek en artikel verder neutraal te houden en onze mening als onderzoekers en initiator van het onderzoek buiten beschouwing te laten.
Natuurlijk zijn wij het met u eens dat doekjes en vuil in het water onwenselijk zijn. In het uitgebreidere online artikel gaan we wel in op de nodige verbeterpunten om effecten die nu buiten het onderzoek zijn gevallen, beter in beeld te krijgen. Daaronder benoemen wij ook een manier om de hoeveelheid doekjes en vuil in het water beter te monitoren.
Uw grootste zorg over dat we geen heftige zomerse onweersbui in het onderzoek meenemen, erkennen wij. De zomer van 2021 was niet extreem warm, waardoor de zuurstofloosheid na een overstort niet direct heeft geleid tot vissterfte. Hierdoor lijkt het alsof het effect beperkt is. Maar we zien wel dat overstorten gedurende de zomer tot zuurstofarme condities leiden. Dit is ecologisch gezien zeer onwenselijk.
Dat dit niet direct naar voren komt in de titel, is een keuze. Daarin is de aanleiding van het onderzoek als uitgangspunt genomen, wat heeft geleid tot een onverwacht inzicht: namelijk dat omwonenden van de onderzochte locaties over het algemeen beperkt hinder ondervinden van overstorten. Dit betekent dus niet dat er geen effect is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!