0
0
0
s2smodern

De regenachtige weken waarmee de zomer is begonnen, hebben in grote delen van het land voor een verdere verlichting van de droogte gezorgd. De droogte is weliswaar nog niet voorbij, maar volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling is er geen sprake meer van een dreigend watertekort. Daarom is de LCW van dit niveau overgegaan naar normaal waterbeheer.

Het neerslagtekort is gestabiliseerd door de aanzienlijke hoeveelheid hemelwater in de afgelopen weken, constateert de LCW in de achtste droogtemonitor van dit jaar. Ook in het stroomgebied van de Rijn en de Maas is er de nodige neerslag gevallen. Momenteel ligt de afvoer van de Rijn bij Lobith ongeveer rond 1.700 kubieke meter per seconde en van de Maas bij Sint Pieter rond 60 kubieke meter per seconde, beide duidelijk boven het LCW-criterium. Er komt daarmee voldoende water Nederland binnen om aan de watervraag te kunnen voldoen.

Deze twee ontwikkelingen maken nog geen einde aan de droogte, maar er is volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling op het ogenblik geen sprake meer van een dreigend landelijk watertekort. De commissie was op 25 mei opgeschaald naar niveau 1 (dreigend watertekort). Dat is nu teruggedraaid; vanaf vandaag geldt weer niveau 0 (normaal waterbeheer). Dit betekent dat de landelijke coördinatie en advisering bij de verdeling van het beschikbare water minder intensief is geworden.

Droogtemaatregelen nog van kracht
De waterschappen en Rijkswaterstaat houden de situatie nauwlettend in de gaten. Droogtemaatregelen blijven waar nodig van kracht. Het gaat onder meer om het opzetten van waterpeilen, het vasthouden van water, het regionaal instellen van beregeningsverboden en het inspecteren van droogtegevoelige kades. De LCW zal voorlopig nog om de twee weken een droogtemonitor uitbrengen.

Rijkswaterstaat blijft het peil van het IJsselmeer en Markermeer sturen op 15 millimeter onder NAP. Er wordt waterbesparend geschut op een aantal locaties zoals sluis Terneuzen, om zoveel mogelijk water vast te houden. In het westen voeren de meeste waterschappen nog inspecties uit op droogtegevoelige kades. Chlorideconcentraties zijn normaal voor de tijd van het jaar. Enkele waterschappen melden lichte verziltingsproblemen, vooral in diepe polders als gevolg van zout kwelwater.

Stabilisatie van neerslagtekort
Lag het gemiddelde neerslagtekort in Nederland eind mei nog boven het niveau van het recordjaar 1976, dat is intussen na een vrij natte periode wel veranderd. Het actuele tekort is 183 millimeter en bevindt zich daarmee in de buurt van het gemiddelde van de 5 procent droogste jaren. Dat blijft de komende vijftien dagen zo; het KNMI verwacht een lichte stijging naar 197 millimeter.

De regen bracht verlichting voor landbouw en natuur. Het wisselvallige weer zorgde voor voldoende vocht voor de groei van gewassen op akkers en in de natuur, aldus de LCW. Er zijn nog steeds forse regionale verschillen. Veel waterschappen hebben de peilen opgezet boven het zomerpeil om aan de watervraag van landbouw en natuur te kunnen voldoen.

Redelijk herstel van grondwaterstanden
De grondwaterstanden zijn zich redelijk aan het herstellen. Wel verschilt de grondwatersituatie regionaal sterk. De standen variëren van zeer laag tot bovengemiddeld voor begin juli. Op de hoge zandgronden laat het herstel op zich wachten. Op sommige plekken zijn ook watergangen drooggevallen.

Voor de bereiding van drinkwater is volgens de LCW voldoende grond- en oppervlaktewater beschikbaar. De vraag naar drinkwater was in de lente hoog – met een piek tijdens Pinksteren –, maar is nu terug op een normaal niveau dat past bij gematigd zomerweer. De verwachting is dat dit de komende twee weken zo blijft. Drinkwaterbedrijven gaan door met hun oproep aan gebruikers om bewust om te gaan met drinkwater.

 

Neerslagtekort 8 7 2020

MEER INFORMATIE
Droogtemonitoren van LCW in 2020
Toelichting door Rijkswaterstaat
Toelichting door Unie van Waterschappen
Kamerbrief minister Van Nieuwenhuizen (8-7)
H2O-bericht over vorige droogtemonitor (24-6)
H2O-bericht over opschaling naar niveau 1 (eind mei)
H2O-interview Patrick Jansen over waterhuishouding droge zandgronden

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Gerrit van der Meij · 25 days ago
    Mooi dat de dreiging van een landelijk watertekort voorbij is en dat er weer voldoende water Nederland binnenkomt. Waarmee evenwel helaas alleen Europees Nederland bedoeld wordt. Geen woord over Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) dat nu al bijna tien jaar ook een deel van Nederland is. En mocht dit deel niet binnen de verantwoordelijkheid van RWS en LCW vallen, ook dan ware sprake te zijjn van Europees Nederland in hun berichten.

Laatste reacties op onze artikelen

Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?
Hoe bepaal je virusdeeltjes in een millimeter rioolwater?
Zou een milliliter niet handiger zijn?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.