Het Hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelde een portaal waar landbouwers advies krijgen over het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit. Ook is ondersteuning beschikbaar bij het aanvragen van subsidies en kunnen agrariërs via het portaal een gratis coach aanvragen.

“Agrariërs hebben te maken met regelgeving waar ze aan moeten voldoen. Als waterschap zijn wij verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in het gebied”, legt Hanneke Hofstee van Hoogheemraadschap Rijnland uit. “Wij vinden elkaar dus in het stimuleren van duurzame bedrijfsvoering.

Na positieve ervaringen met Landbouwportaal Noord-Holland, waaraan naast Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Amstel Gooi en Vecht ook Rijnland deelnam, biedt Rijnland nu een portaal voor zowel het Noord- als Zuid-Hollandse deel van het beheersgebied. Dit portaal ontwikkelden we samen met LTO Noord, KAVB en de Groene Klaver.”

Het portaal is opgebouwd rondom vier thema’s: erfafspoeling van nutriënten en mineralen, duurzaam bodembeheer, gewasbeschermingsmiddelen, beheer en inrichting van percelen en oevers. “Daar is op het online portaal veel informatie over te vinden. Als onderdeel van het portaal kunnen agrariërs ook een gesprek met een coach aanvragen. Die onafhankelijke, professionele coaches worden ingezet door LTO Noord, KAVB en de Groene Klaver. Ze komen dan langs op het bedrijf en bekijken samen met de ondernemer waar verbeteringen mogelijk zijn. Vervolgens adviseren ze over mogelijk te nemen maatregelen.”

Voor een deel van de geadviseerde maatregelen, is subsidie beschikbaar vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland. “Via het portaal kunnen agrariërs deze subsidie aanvragen. Er is ondersteuning beschikbaar om het hele traject zo makkelijk mogelijk te maken voor de agrariër. Op deze manier willen we velen van hen stimuleren om aan de slag te gaan en emissies te verminderen. Wij zien de doelstelling om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren, maar bijvoorbeeld ook de biodiversiteit te herstellen, als een gezamenlijke opgave. Met dit portaal willen we daar een positieve bijdrage aan leveren.”

 

MEER INFORMATIE
De website van het landbouwportaal

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!